Pristiglo 450 prijava radova

Tako je, dobro ste pročitali. Vaših prijava je svake godine sve više, što nas jako veseli.

Zahvaljujemo svima koji su prijavili rad u nekom od konferencijskih formata!

Programski odbor je već započeo s recenziranjem, a obavijest o rezultatima recenzije autori će primiti putem adrese e-pošte koju su upisali prilikom prijave rada.