Diplomirala je 2002. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, smjer prof. matematike i informatike. Radi u Tehničkoj školi Šibenik gdje predaje matematiku i računalstvo, a od 2020. promovirana je u zvanje profesor savjetnik.  

Dodatno obrazovanje stječe kroz mnoštvo edukacija – a neke od njih su E-learning Course design, E-learning Management te veći broj radionica na temu programiranja i robotike. 

Kritična je prema pretjeranoj i nekontroliranoj upotrebi tehnologije smatrajući kako to uzrokuje slabljenje intelektualnih i fizičkih funkcija i koristi svaku prigodnu situaciju da na to ukaže mladoj populaciji.  

Van zidova škole je planinarski vodič A stupnja i potiče djecu, mlade te osobe s invaliditetom na veći boravak u prirodi.