Ivana Juraga

Ivana Juraga radi u Odjelu za digitalno obrazovanje Glavne uprave za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Europske komisije. Odgovorna je za teme vezane za čimbenike koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje, sto uključuje rad na strukturiranom dijalogu s državama članicama o digitalnom obrazovanju i vještinama te na prijedlogu preporuke Vijeća o čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje. Ivana je diplomirala na Sveučilištu u Zagrebu te magistrirala na London School of Economics and Political Science. Prethodno je radila u Agenciji za obrazovanje odraslih, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te u Europskom udruženju sveučilišta.

 

Online predavanje: Pregled aktivnost Europske komisije

Pandemija bolesti COVID-19 istaknula je potrebu za poboljšanjem digitalne spremnosti sustava obrazovanja u pogledu otpornosti, kvalitete, uključivosti, pristupačnosti i sigurnosti. U Akcijskom planu Europske komisije za digitalno obrazovanje 2021. – 2027. utvrđena su dva strateška prioriteta za postizanje toga cilja: poticanje razvoja uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja i poboljšanje digitalnih vještina i kompetencija za digitalnu transformaciju. Ovo predavanje pružit će pregled aktivnosti Europske komisije kojima je cilj poduprijeti države članice u postizanju tih ciljeva. Poseban naglasak stavit će se na prijedloge dviju preporuka Vijeća o digitalnom obrazovanju i vještinama donesene u travnju 2023.