Ines Delzotto

Ines Delzotto diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (ERF) Sveučilišta u Zagrebu i radi kao magistra edukacijske rehabilitacije u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda Pula gdje je osnovala prvi Kabinet za asistivnu tehnologiju u Hrvatskoj.

Asistivnom tehnologijom bavi se 17 godina a stručnu specijalizaciju na području rehabilitacije putem asistivne tehnologije završila je na Milanskom institutu za istraživanje i razvoj Santa Maria Nascente F. Don Carlo Gnocchi.

Predstavnik je RH pri Europskom društvu za promicanje I razvoj asistivne tehnologije (AAATE- Assosiation for advancement of assistive technology in Europe) te  ISAAC članica (International society for Augmentative and Alternative Communication).

U Kabinetu za AT obavlja procjene potreba za rehabilitacijom putem AT, rehabilitaciju korisnika te  savjetovanje njihovih obitelji. Također, izniman trud ulaže u edukaciju stručnjaka, razvoj novog instrumentarija te njihovu valutaciju uz mentoriranje novih kabineta diljem zemalja regije. Brojni projekti I suradnje rezultirali su prepoznatljivošću kabineta na međunarodnoj razini a najupečatljivijhi je “oblačenje” javnih ustanova te javnih površina grada Pule u simbole za augmentativnu I alternativnu komunikaciju. 

Pisanje, čitanje i računanje uz pomoć asistivne tehnologije

Čitanje, pisanje i računanje su fundamentalne vještine u obrazovanju koje integriraju više osjetilnih sustava, motoriku te kognitivne sposobnosti istovremeno te kao takve nerijetko predstavljaju problem mnogim učenicima sa teškoćama u razvoju.

Danas asistivna tehnologija ima krucijalnu ulogu u procesima podučavanja  i može pomoći učenicima sa teškoćama da odgovore na izazove i ostvare akademski uspjeh. Ovo predavanje ima za cilj pružiti informacije i nova znanja uz pregled praktičnih rješenja, svim učiteljima i njihovim stručnim suradnicima kako bi (sutra) mogli prepoznati potrebe svojih učenika i osigurati im potrebnu podršku.