Od 2007. zaposlen je u Ministarstvu znanosti i obrazovanja na poslovima pripreme i provedbe operativnih programa financiranih sredstvima strukturnih fondova EU.

Od 2012. do 2018. voditelj Službe za programe i projekte EU koja funkcionira kao akreditirana jedinica zadužena za poslove pripreme i provedbe operativnog programa financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, od 2018.-2021. u Službi za strukovno obrazovanje uključen u poslove uspostave regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, a od 2021. do danas na mjestu načelnika Sektora za unapređenje sustava odgoja i obrazovanja.