CUC 2009POZVANI PREDAVAČI
Dalibor VrsalovićRobin ChristophersonHan Fraeters
Dalibor Vrsalović
[FER]
 
R. Christopherson
[AbilityNet]
 
Han Fraeters
[Inst. Svjetske banke]