Ovogodišnja se konferencija odvijala na jedanaest lokacija, a u skladu s tim novim organizacijskim konceptom osmišljen je novi način ocjenjivanja radova.

Tako je ove godine po prvi put umjesto sudionika radove ocjenjivao Programski odbor konferencije i to u dvije kategorije:

Natjecanje je osmišljeno kako bi se autore dodatno motiviralo, a nagrada najboljem radu i predavaču dodijelila se u sklopu svečanosti zatvaranja konferencije.

Prema izboru Programskog odbora CUC-a 2009 nagrade za najbolji rad i najbolju prezentaciju konferencije osvojili su sljedeći autori: