Ovogodišnja 11. CARNetova korisnička konferencija – CUC 2009 održala se od 16. do 19. studenog u jedanaest gradova. Središnje mjesto događanja je Zagreb, sjedište CARNeta, Josipa Marohnića 5. Konferencija se paralelno odvijala i u CARNet TCR centrima u Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Kninu, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Varaždinu, Vukovaru i Zadru.

TCR centri nalaze se na sljedećim lokacijama:

Dubrovnik
Sveučilište u Dubrovniku
20000 Dubrovnik, Ćira Carića 4

Slavonski Brod
Strojarski fakultet
35000 Slavonski Brod, Gundulićeva 20a

Knin
Veleučilište u Kninu
22300 Knin, Petra Krešimira IV. 30

Osijek
Elektrotehnički fakultet
31000 Osijek, Kneza Trpimira 2B

Pula
TCR FET Pula
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za ekonomiju i turizam
52100 Pula, Preradovićeva 1/1

Rijeka
Tehnički fakultet
51000 Rijeka, Vukovarska 58

Split
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
21000 Split, Ruđera Boškovića bb

Varaždin
Fakultet organizacije i informatike
42001 Varaždin, Pavlinska 2

Vukovar
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru
32000 Vukovar, Županijska 50

Zadar
Sveučilište u Zadru
23000 Zadar, Franje Tuđmana 24i

Zagreb
Fakultet strojarstva i brodogradnje
10002 Zagreb, Ivana Lucića 5