Predsjednik Programskog odbora
• Goran Škvarč
(e-mail: CUC-PC@CARNet.hr)

Članovi Programskog odbora:
• Tomi Dolenc, ARNES, Ljubljana, Slovenija
• Ivana Fastić-Pajk, CARNet, Zagreb, Hrvatska
• Vedran Hafner, CISCO, Zagreb, Hrvatska
• Dragutin Kermek, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, Hrvatska
• Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
• Lidija Kralj, OŠ Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Hrvatska
• Ivica Lovrić, Željeznička tehnička škola u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
• Damir Marušćak, Janus PIM d.o.o., Zagreb, Hrvatska
• Damir Mrkonjić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska
• Ivica Puljak, Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje, Split, Hrvatska
• Tomislav Stipančić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
• Ivana Turčić Prstačić, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, Hrvatska
• Zvonimir Zelenika, Optima Telekom d.o.o., Zagreb, Hrvatska

Predsjednica Organizacijskog odbora
• Anamarija Sorić Ćustić (e-mail: CUC-OC@CARNet.hr)

Članovi Organizacijskog odbora:
• Ljerka Čulina – logistika i izrada tekstova
• Danijela Grizelj - odnosi s javnošću
• Bojan Jurgec - logistika
• Dalibor Kirhmajer - web dizajn / izrada
• Hrvoje Lisac – voditelj tehnike
• Ana Roca – koordinacija i logistika
• Sanda Starešina – marketing, promocija i događanja
• Goran Škvarč – sponzorstva
• Branka Vuk Koračak - Webfestival

Tajnica konferencije:
• Petra Premerl (e-mail: CUC@CARNet.hr)

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet
CARNetova korisnička konferencija – CUC 2009
J. Marohnića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: + 385 1 6661 616
Fax: + 385 1 6661 615