OKRUGLI STOLOVI


Strategija broadband razvoja RH
Moderator: Ivan Marić, Srce, Hrvatska

Web pristupačnost - uklonimo informacijske barijere
Moderator: Mirta Janeš, CARNet, Hrvatska

Postoji li privatnost na Internetu?
Moderator: Jasmin Redžepagić, PC chip, Hrvatska