Ponovno otvaranje prijava

CARNET i Agencija Speranza zbog izmjena datuma održavanja konferencije trenutno imaju veliki broj upita i zahtjeva. Kako bi prioritetno otklonili sve nedoumice prijavljenih korisnika nove prijave bit će moguće tek u tjednu koji počinje 25. ožujka.

U vremenu do otvaranja prijava CARNET će uskladiti informacije na web stranicama za nove prijave.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Programski odbor CUC 2024