Organizacijski odbor

Producent

Nino Ćosić

Produkcijski tim

Mateja Buriša

Anja Korda

Tomislav Negulić

Maja Petrović

Ana Smoljo