preskoči na sadržaj

Radionice

sys.trek radionice (detaljne informacije o radionicama)
Za ove radionce nije bila potrebna prijava putem registracijske forme.
 
eTwinning za početnike (sažetak)
Autor i predavač: Dunja Babić, Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb
 
Alati, vještine i pedagogija (sažetak)
Autor i predavač: Arjana Blažić, IX. gimnazija, Zagreb

Digitalni udžbenici - dodatno opterećenje ili rasterećenje nastavnika? (sažetak)
Autor i predavač: Mirta Ambruš Maršić, Profil International, Zagreb
 
Izrada mentalnih mapa  korištenjem aplikacije Edraw Mindmap (sažetak)
Autor i predavač: Davorka Medvedović, OŠ Rovišće
 
e-Dnevnik: teorija i praksa (sažetak)
Autori i predavači: Jurica Vratarić i Petra Gajšak, CARNet, Zagreb

Creative Commons licence za edukatore (sažetak)
Autori i predavači: Gordana Jugo i Ivana Mišetić, CARNet, Zagreb
 
Pisanje projektnih prijava za novu generacije programa Europske unije 2014.-2020. u području obrazovanja (sažetak)
Autor i predavač: Jelena Goričanec, Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb
 
Game Maker – Učenje programiranja kroz izradu igrica (sažetak)
Autor i predavač: Aleksandra Žufić, OŠ Veli Vrh, Pula 
 
Povezivanje videokonferencijskog sustava BigBlueButton na Loomen (sažetak)
Autori i predavači: Ivica Matotek i Jasna Jović, CARNet, Zagreb
 
KUBBU - alat za online učenje i poučavanje (sažetak)
Autor i predavač: Ivana Ružić, I. Osnovna škola Čakovec
 
Izrada online anketa (sažetak)
Autori i predavači: Ivica Buzov, Upravna škola Zagreb i Mario Zidar, Geotehnički fakultet u Varaždinu
 

sys.trek radionice

sys.trek radionica 1: Optička mjerenja mreže

Autor i voditelj: Ivica Markulin, CARNet

U uvodnom dijelu kratko su prezentirani tipovi optičkih kablova, spojeva, osnovne karakteristike, itd. te primjeri optičkih kablova, ODF-ova, couplera. Nakon toga demonstrirano je mjerenje optike OTDR-om, testiranju optike kratkim spojevima, VFL-om. Demonstriran je i alat za čišćenje optike s napomenom o važnosti ispravnog rukovanja optikom. Sudionici su imali priliku aktivno sudjelovati u raznim mjerenjima i steći iskustva u radu s optičkim kablovima iz prve ruke.

sys.trek radionica 2: ZFS on Linux - iskoristite svoje diskove na najbolji način

Autor i voditelj: Dobrica Pavlinušić, HULK

ZFS ima dugu povijest na različitim operacijskim sustavima. U posljednje vrijeme najaktivniji port tog filesystema je upravo na Linux-u. U ovoj radionici pokazalo se zašto bi bilo dobro da korisnici svoje SAN-ove i NAS-ove zamijene sa Linux serverima punim diskova i SSD-ova i koriste na njemu ZFS jer ima sve mogućnosti koje su potrebne (COW, kompresija, deduplikacija, snapshoti, send/receive) bez obzira da li se koristi za slaganje file servera, uređaja za backup ili disaster recovery rješenja.

sys.trek radionica 3: OpenStreetMap - slobodna karta svijeta

Autor i voditelj: Matija Nalis, TomSoft d.o.o.

OpenStreetMap je slobodna karta svijeta, u čijoj izradi i korištenju može sudjelovati svatko i to na sličnom principu kao što Wikipedia radi u svijetu enciklopedija. Karte svijeta koje nisu otvorene kao OpenStreetMap, čak i kada su uglavnom besplatne (kao npr. GoogleMaps), postavljaju razna ograničenja kojih korisnici na početku najčešće nisu niti svjesni. Nakon kraćeg osvrta na probleme zatvorenijih karata, te prednosti i mogućnosti koje slobodne karte donese, na radionici su ukratko prikazani primjeri korištenja OSM-a (besplatne mobilne offline karte, prilagodbe karata za razne specifične situacije kao biciklizam, planinarenje, navigacija na moru,...). Glavni dio radionice koncentrirao se na praktično sudjelovanje u izradi karte.


eTwinning za početnike

Svrha radionice bila je upoznavanje portala www.etwinning.net i praktičan rad na alatima za realizaciju međunarodnih online projekata. Sudionici ove radionice otvorili su vlastiti profil na eTwinningu i samostalno isprobali sve alate koje portal nudi kroz tri različite platforme (početna stranica, radna površina i TwinSpace). Sudionici su imali priliku naučiti kako eTwinning koristiti u svom svakodnevnom radu u školi ili vrtiću te na koji način u svoj rad inkorporirati međunarodnu suradnju i informacijsko – komunikacijsku tehnologiju.

Radionica je bila namijenjena odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i drugim zaposlenicima vrtića, osnovnih i srednjih škola u RH.

Potrebna predznanja bila su korištenje elektroničke pošte i web preglednika, te pristup elektroničkoj pošti s radionice.


Alati, vještine i pedagogija

Na ovoj radionici nastavnici su imali priliku upoznati se s načinima upotrebe suvremenih tehnologija, pogotovo alata Weba 2.0, koje učenicima mogu pomoći postizanje zadanih ishoda učenja, aktivno sudjelovanje u radu, vrednovanje vlastitog rada i preuzimanje odgovornosti za svoje učenje. Istovremeno, tehnologija nastavnicima može olakšati kreiranje suvremenih nastavnih sadržaja. Radionica je bila usmjerena na izradu nastavnih jedinica i materijala za podučavanje vještina 21. stoljeća, s težištem na kritičkom mišljenju, građanskom odgoju, suradnji i komunikaciji te vrednovanju i samousmjerenosti. Nakon radionice, sudionici materijale koje su izradili mogu implementirati u nastavni proces kako bi svoje učenike pripremili za izazove 21. stoljeća.

Radionica je bila namijenjena svim nastavnicima koji u svojoj nastavi žele koristiti tehnologiju Web 2.0 kako bi učenike poučavali vještinama 21. stoljeća

Potrebno predznanje nije bilo bitno.


Digitalni udžbenici - dodatno opterećenje ili rasterećenje nastavnika?

Mogućnost uvođenja digitalnih udžbenika u nastavu dosta je prisutna u nastavi, a tu mogućnost donosi i novi udžbenički standard. Iako tehnički preduvjeti potrebni za to nisu preveliki (za početak su dovoljni računalo, širokopojasni internet i projektor u učionici), osjećaji nastavnika vezano uz to su dvojaki: ili postoji entuzijazam i goruća želja za ovom inovacijom, ili skepsa, povezana sa zebnjom i strahom da će digitalni udžbenici za nastavnika biti samo dodatno opterećenje, oko kojeg će biti još posla unutar i izvan učionice. Na radionici su bile predstavljene različite prakse u nekoliko zemalja Europe i SAD-a, te se diskutiralo o prednostima i nedostacima digitalnih udžbenika. Polaznici su u grupama analizirali i uspoređivali digitalni sadržaj udžbenika, multimediju, korisničko sučelje i softver, jer su sve to čimbenici koji čine kvalitetno ili manje kvalitetno digitalno izdanje. Ono što su zaključili u grupnom radu predstavljeno je svim polaznicima, a na kraju je bilo izdvojeno vrijeme za diskusiju i razmjenu mišljenja o uvođenju digitalnih udžbenika u nastavu u Hrvatskoj.

Radionica je bila namijenjena učiteljima i nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola

Potrebno predznanje nije bilo bitno.


Izrada mentalnih mapa  korištenjem aplikacije Edraw Mindmap

U uvodnom dijelu radionice opisani su osnovni pojmovi i pravila izrade mentalnih mapa općenito. Prikazalo se nekoliko primjera mentalnih mapa koje su uspješno primijenjene u nastavi. Nakon toga su se polaznici upoznali s alatom Edraw Mindmap te su samostalno na računalu izradili jednu mentalnu mapu o nekoj temi po izboru. Mentalna mapa u nastavi bilo kojeg predmeta može se koristi kad se obrađuje nova nastavna tema (da se sadržaj prezentira na drugačiji način), kad se s učenicima ponavlja teorijsko gradivo, ali i za planiranje poslovnih i privatnih aktivnosti.

Radionica je bila namijenjena svim nastavnicima osnovnih i srednjih škola.

Potrebna predznanja bila su poznavanje alata MS Office-a, osnove rada sa slikama, te pretraživanje Interneta.


e-Dnevnik: teorija i praksa

e-Dnevnik je web aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku. Nastavnici u osnovnim i srednjim školama u sustavu e-Dnenvika vode metodičku i nastavnu dokumentaciju i evidenciju o ocjenama, postignutome uspjehu, stečenome znanju ili vještinama. Osim tri škole iz pilot projekta i tridesetak škola iz druge godine korištenja, u školskoj godini 2013./2014. e-Dnevnik koristi preko 200 osnovnih i srednjih škola redovnog obrazovnog sustava RH. Na radionici "e-Dnevnik: teorija i praksa" polaznici su se imali priliku upoznai sa sustavom e-Dnevnika, prednostima u odnosu na korištenje "tradicionalnog dnevnika" (razredne knjige s imenikom), sigurnosnim aspektima i izvještajnim sustavom u e-Dnevniku, kao i mogućnostima informiranja učenika i roditelja o postignutom usjehu učenika u školi.

Radionica je bila namijenjena svim zainteresiranima za uvođenje e-Dnevnika u vlastiti rad.

Potrebno predzanje bilo je poznavanje osnova rada na računalu.


Creative Commons licence za edukatore

Na početku radionice predavači i polaznici su diskutirali o autorskom pravu u kontekstu korištenja i objave digitalnih nastavnih materijala na Internetu. Nakon toga su predavači prezentirali Creative Commons inicijativu s naglaskom na razlozima uvođenja licenci. Polaznici su kroz grupni rad imali priliku naučiti prepoznati i objasniti značenje ikona Creative Commons licenci. Svoj uradak prisutni su prezentirali ostalim grupama polaznika. Kroz individualni rad na računalu polaznici su imali priliku naučiti ispravno koristiti rad objavljen pod Creative Commons licencom. Za kraj su polaznici imali priliku samostalno izabrati i upotrijebiti Creative Commons licence za ranije kreiran vlastiti autorski rad, te ga objaviti na Internetu.

Radionica je bila namijenjena svim zainteresiranima za objavu vlastitih nastavnih materijala na Internetu i korištenje materijala drugih autora.

Potrebna predznanja bila su poznavanje pretraživanja Interneta i upravljanja datotekama radi objave na Internetu, a bilo je poželjno posjedovanje vlastitih digitalnih nastavnih materijala.


Pisanje projektnih prijava za novu generacije programa Europske unije 2014.-2020. u području obrazovanja

Polaznici  su na radionici stekli uvid u aktivnosti novog Programa koji će biti najveći program Europske Komisije u području obrazovanja u razdoblju nove financijske perspektive od 2014. do 2020. godine, a koji će u Hrvatskoj provoditi Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Predstavljene su im aktivnosti namijenjene ustanovama  uključenim u predškolsko, osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje kao i pozitivni učinci na razini pojedinca, organizacije i sustava. U grupnom radu polaznici radionice su osmišljavali projektne ideje i ispunjavali nacrt prijave za projekt. Nakon ispunjavanja nacrta svaka grupa je izložila svoj projektni prijedlog, a voditelj im je ukazao na nedostatke u prijavi i to prema kriterijima prema kojima bi prijedlog projekta stvarno bio ocjenjivan. Sudionici nakon pohađanja radionice mogu samostalno napisati projektnu prijavu za aktivnost Mobilnost osoblja i Partnerstva, pronaći partnera za suradnju, a također su upoznati s kompletnim projektnim ciklusom od raspisivanja natječaja do završetka samog projekta a upoznati su i sa svim dijelovima projektne prijave i o tome kako detaljno i konkretno odgovoriti na sva pitanja relevantna pri ocjenjivanju njihovih projektnih ideja.

Radionica je bila namijenjena odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i drugim zaposlenicima vrtića, osnovnih i srednjih škola u RH.

Potrebno predznanje nije bilo bitno.


Game Maker – Učenje programiranja kroz izradu igrica

Programiranje u standardnim jezicima poput C++, Basica ili Jave je djeci uglavnom nezanimljivo i neprivlačno, pogotovo ako im je to prvi kontakt s programiranjem. Tu do izražaja dolaze programi i programski jezici poput Game Makera koji olakšavaju prve korake u programiranju. Kroz izradu interaktivnih igara, djeca mogu u programu Game Maker na zabavan način savladati osnovne algoritamske strukture kao što su slijed, grananje i ponavljanje, a da im nisu apstraktne i suhoparne. Ukoliko se netko od njih poželi ozbiljnije baviti programiranjem, može poslije lako prijeći na neki 'pravi' programski jezik. No, iako je Game Maker relativno jednostavan za uporabu zbog svog grafičkog sučelja, djeci nije dovoljno dati tutorijale da sama uče. Njima je potreban živi učitelj koji će im znati pokazati kako se program koristi.

Radionica je bila namijenjena učiteljima zainteresiranima za poučavanje programiranja, prvenstveno učiteljima informatike.

Potrebno predznanje bilo je poznavanje osnova rada na računalu, te upravljanje datotekama.


Povezivanje videokonferencijskog sustava BigBlueButton na Loomen

Radionica je sadržajno prilagođena mogućnostima koje pruža CARNetov sustav Loomen te dodatak BigBlueButton. Na radionici je demonstrirano na koji način nastavnici mogu ostvariti interakciju sa svojim učenicima putem videokonferencije. Tijekom radionice svatko od polaznika imao je priliku kreirati svoju virtualnu sobu u koju je mogao pozvati polaznike. Prikazalo se na koji način se ostvaruje sinkrona komunikacija između nastavnika i polaznika, te postavljanje materijala za polaznike a omogućilo se i snimanje sadržaja tečaja za uporabu u nekoj drugoj prilici.

Radionica je bila namijenjena sadašnjim i budućim korisnicima CARNetovog sustava Loomen koji žele upoznati novu mogućnost sustava, uporabu videokonferencijskog alata otvorenog koda BigBlueButton.

Potrebno predznanje bilo je napredno korištenje Interneta radi lakšeg snalaženja u Loomenu.


KUBBU - alat za online učenje i poučavanje

Alat KUBBU je jednostavan za korištenje, jednostavnog i korisniku prijateljskog sučelja, koristi  tehniku „povuci – spusti“, te je pogodan za korištenje među svim dobnim skupinama. Polaznici su se na radionici imali priliku upoznati s alatom, tj. njegovim sučeljem i načinom korištenja. Polaznici će ga tako imati priliku primijeniti  za izradu online igara, kvizova i križaljki. Sadržaje koje su kreirali, polaznici mogu međusobno podijeliti i objaviti. U svom kasnijem radu polaznici ove radionice mogu primijeniti alat KUBBU i u radu s učenicima.

Radionica je bila namijenjena nastavnicima koji poučavaju učenike različitih uzrasta.
 
Potrebna predzanja bila su osnovno poznavanje nekog web preglednika i pretraživanja Interneta.

Izrada online anketa

Polaznici su na ovoj radionici izradili po jedan anketni upitnik uz pomoć alata koji su dio sustava Moodle i Google, svaki s po nekoliko pitanja. Polaznici su se međusobno anketirali, a dobiveni rezultati su se zatim prezentirali i analizirali. Predavač i polaznici su nakon toga raspravili o mogućim metodičkim situacijama u kojima je primjerena uporaba anketnog upitnika u nastavnom procesu. Bili su spomenuti i ostali online alati koji se mogu primijeniti za izradu anketnih upitnika.

Radionica je bila namijenjena svim nastavnicima koji u svojoj nastavi imaju potrebu za izradom anketnih upitnika.

Potrebna predzanja bila su osnove korištenja Moodlea, Google Docsa i Google Spreadsheetsa.

preskoči na navigaciju