preskoči na sadržaj

Programski odbor

 • Mr. sc. Andreja Bačnik, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, Slovenija
 • Mr. sc. Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
 • Dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, Filozofski fakultet Split, Hrvatska
 • Ivana Fastić-Pajk, CARNet, Zagreb, Hrvatska
 • Prof. dr. sc. Gordan Gledec, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Hrvatska
 • Tomislav Jakopec, Filozofski fakultet, Osijek, Hrvatska
 • Prof. dr. sc. Dragutin Kermek, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, Hrvatska
 • Lidija Kralj, OŠ Veliki Bukovec, Veliki Bukovec, Hrvatska
 • Prof. dr. sc. Jelka Petrak, Medicinski fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Jasmin Redžepagić, PC Chip, Zagreb, Hrvatska
 • Jasna Tingle, CARNet, Zagreb, Hrvatska – predsjednica PO
 • Dr.sc. Sonja Špiranec, Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska
 • Branka Vuk, CARNet, Zagreb, Hrvatska

 

mr. sc. Andreja Bačnik

Andreja Bačnik je viša savjetnica za kemiju u Zavodu RS za školstvo (ZRSŠ). Magistrirala je kemiju na Sveučilištu u Ljubljani, a njeno područje rada je didaktika kemije, posebno didaktika eksperimentalnog rada, učenje s modelima, kemijska sigurnost i upotreba ICT u obrazovanju. Na tom području najviše se bavila e-učionicama (LMS), vrednovanjem uz primjenu ICT, uporabom interaktivnih ploča i interaktivnim učenjem. Na ZRSŠ vodi razvojnu grupu za e-kemiju i koordinira područje prirodoslovlja i matematike. Aktivna je u sveslovenskom projektu e-šolstvo. Od samog početka (2007. godine) članica je Programskog odbora slovenske međunarodne konferencije SIRIKT, a u godinama 2011. i 2012. je bila i predsjednica Programskog odbora. Sudjeluje u međunarodnim projektima OECD - ILE, te EU za područje MST, SCIENTIX i drugima. Twitter: @abacnik

 

 Doc. dr. Miloš Bajčetić

Po obrazovanju doktor, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, certificiran eTutor i koordinator eLearning Centra Sveučilišta u Beogradu. Praktičnom primjenom novih obrazovnih tehnologija i istraživanjem  u području medicinske edukacije i eUčenja bavi se posljednjih 15 godina. Do sada objavio više od 20 radova iz ovih područja. Svoj prvi online tečaj histologije i embriologije održao 1999 godine. Autor i jedan od moderatora „Reticuluma“, eLearning projekta medicinske edukacije koji okuplja veći broj nastavnika i studenata medicine. Također, jedan od autora seminara i online tečaja za obuku sveučilišnih nastavnika i suradnika „Uvod u eUčenje i Moodle LMS“, o pedagoškim i praktičnim principima primjene obrazovnih tehnologija. eLearning konzultant Europske unije i WUS Austrija na većem broju projekata.

Dio je tima za lokalizaciju Moodle-a za oba pisma srpskog jezika. Također, sa zadovoljstvom, dao skroman doprinos u lokalizaciji Moodle za hrvatski jezik. Član AMEE (Association for Medical Education in Europe), EDEN (European Distance and E-learning Network) i Obrazovnog foruma. Zajedno sa svojim studentima, sve ove godine, uči i igra se novim tehnologijama, poštujući maksimu slavnog Einsteina “I never try to teach my students anything, I only try to create an environment in which they can learn“.

Dr.sc. Ivana Batarelo Kokić

Ivana Batarelo Kokić izvanredni je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 1995. godine završila studije pedagogije, bibliotekarstva te društveno-humanističke informatike. Na Arizona State University je 1999. godine magistrirala u području korištenja medija i računala u obrazovanju, a na istom sveučilištu je 2002. godine doktorirala na interdisciplinarnom studiju iz područja kurikuluma i poučavanja.

Proteklih 15 godina radi u nastavi na više domaćih i svjetskih sveučilišta, gdje je predavala i predaje kolegije iz područja obrazovne tehnologije, obrazovanja odraslih, komparativne pedagogije te specijalne pedagogije.

Autorica je znanstvenih radova iz područja obrazovne tehnologije, inkluzivnog obrazovanja, metoda obrazovanja budućih nastavnika te cjeloživotnog obrazovanja.

Prof. dr. sc. Gordan Gledec

Gordan Gledec izvanredni je profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je nekoliko predmeta na preddiplomskom, diplomskom, doktorskom i specijalističkim studijima vezanih uz područja primijenjenog računarstva, sigurnosti te tehnologija Interneta i World Wide Weba.  Sudjelovao je u brojnim stručnim projektima između FER-a i raznih gospodarskih subjekata.

Aktivno sudjeluje u realizaciji znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: "Računalna potpora obrazovanju" i „Isporuka sadržaja i pokretljivost korisnika i usluga u mrežama nove generacije“

Autor je jednog i suautor dva poglavlja u dva sveučilišna udžbenika te autor i suautor dvadesetak radova s međunarodnom recenzijom. Suautor je prvog hrvatskog rodoslovnog priručnika "Pred zagonetkom obiteljskog stabla".

Član je IEEE Communications Society. Predsjednik je Povjerenstva za upravljanje domenom .hr. Govori engleski jezik.

Tomislav Jakopec

Tomislav Jakopec je diplomirani informatičar. Stekao je 5 godina iskustva na poslovima projektiranja, programiranja, implementiranja i održavanja poslovnih informacijskih sustava u srednjim i velikim tvrtkama. Zaposlen je kao asistent je na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Sudjeluje u izvođenje nastave na kolegijima Oblikovanje mrežnih stranica, Baze podataka II, Implementacije programskih rješenja za oblikovanje sadržaja i Elektroničko nakladništvo i knjižarstvo. Posebno područje interesa su mu agregatori elektroničkih knjiga i razvoj mrežnih stranica. Suradnik je na projektu Digitalna knjižnica hrvatske baštine tiskane do 1800.: izvedbene pretpostavke.

Prof. dr. sc. Dragutin Kermek

Dr. sc. Dragutin Kermek je izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, gdje je nositelj predmeta "Web dizajn i programiranje", "Napredne Web tehnologije i servisi“, „Uzorci dizajna“ te sunositelj predmeta „Sustavi za elektroničko učenje“.

Teorijsko i praktično informatičko obrazovanje nadopunjavao je nizom seminara i studijskih boravaka u inozemstvu. Sudjelovao je na mnogobrojnim znanstvenim i stručnim projektima, bio je voditelj znanstvenog projekta "Višerazinski, dinamički, komponentno orijentirani programski okviri". Sada je istraživač na dva znanstvena projekta "Informacijska infrastruktura i interoperabilnost" i "Komunikacijske vještine i tehnologije u komunikaciji Internetom i e-obrazovanju". Područja interesa su mu razvoj programskih komponenti, integracija sustava, izgradnja složenih sustava temeljenih na web platformi, e-učenje. Autor je jedne knjige i većeg broja znanstvenih i stručnih radova. Član je Predsjedništva Vijeća CARNet korisnika u posljednja dva mandata. Član je nekoliko muđunarodnih strukovnih udruženja (ACM, IEEE Computer Society).

Lidija Kralj

Profesorica matematike i informatike, dvadeset godina predaje oba predmeta u OŠ Veliki Bukovec. Autorica je nekoliko udžbenika i zbirki za informatiku i matematiku za osnovne i srednje škole. Napisala je niz znanstvenih i stručnih članaka za časopise "Edupoint", "Enter",  "Matematika i škola", "Drvo znanja" i "Pogled kroz prozor". Autorica je  nekoliko edukativnih, multimedijskih programa za učenje matematike te online tečaja "Logo - online učenje programiranja". Profesionalna zanimacija: europski projekti za obrazovanje te kako poučavati primjereno, odgovorno i sigurno korištenje interneta.
Završila je E-learning akademiju, smjer Management, a polazi i doktorski studij - Informatika u odgoju i obrazovanju na UFZG. Radove o e-learningu i obrazovnim tehnologijama prezentirala je na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija i skupova. Od 2008. godine je glavna urednica digitalnog časopisa "Pogled kroz prozor") i portala ucitelji.hr zajednice "Suradnici u učenju" te voditeljica projekta "Sigurniji internet za djecu".

Od 2010. je eTwinning ambasadorica za Hrvatsku te pomaže kolegama da se što bolje snađu u međunarodnim školskim projektima.
E-portfolio: http://mahara.org/view/view.php?t=n06afssmV7lVIsOBk5G8.

Prof. dr. sc. Jelka Petrak

Diplomirala Višu turističku školu u Dubrovniku, a zatim diplomirala (grupu komparativna književnost, talijanski jezik) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij "Zdravstveni informacijski sistemi" završila je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku radnju obranila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U Središnjoj medicinskoj knjižnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi kao voditelj Knjižnice. U studenome 2011. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog  profesora za potrebe diplomske i poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Sudjeluje u diplomskoj nastavi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (izborni kolegij "Istraživanje, publikacije i odgovornost u znanosti") te u doktorskom studiju na Filozofskome fakultetu.

Od 1990. do 1992. godine bila je istraživač-suradnik na znanstvenome projektu "Indikatori znanosti i društvene promjene" Ministarstva znanosti i tehnologije RH, a od 2002. do 2004. godine suradnik na znanstvenome projektu "Procjena učinka medicinskoga časopisa na hrvatsku medicinsku zajednicu". Bila je voditelj projekta  "Prijenos znanstveno utemeljenih medicinskih dokaza u kliničku praksu".

Radovi su joj indeksirani i citirani u međunarodnim bibliografskim bazama podataka (Current Contents, Medline, Web of Science). Član je uredništva i recenzent znanstvenoga časopisa Croatian Medical Journal. Aktivno je sudjelovala je na više domaćih i inozemnih skupova.

Jasna Tingle

Jasna Tingle zaposlena je u CARNetu od 1997. godine i uglavnom  je uključena u projekte povezane s obrazovanjem CARNetovih korisnika. Sudjelovala je u izradi i održavanju tečajeva predviđenih za online i tradicionalno izvođenje, a stekla je iskustvo u planiranju i organizaciji obrazovnih programa. To je posebno došlo do izražaja u programu ICT tečajeva CARNetovog obrazovnog centra 2001.-2003. godine i CARNetove E-learning akademije, čija je voditeljica.

Obrazovanje ju zanima i promatrano u širem teorijskom smislu, kao i u širem kontekstu suvremenog globaliziranog svijeta i razvoja tehnologije koja na njega utječe. O tom je području i CARNetovim iskustvima napisala nekoliko radova, prezentiranih na konferencijama i u online časopisu Edupoint čija je bila urednica.

Jasna je diplomirala etnologiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 2004 do 2007 pohađala je i uspješno završila online studij Master of Distance Education na Athabasca University, Kanada. Trenutno je polaznica doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija na Sveučilištu u Zadru, što je proširilo njene interese na informacijske znanosti.

Dr.sc. Sonja Špiranec

Dr. sc. Sonja Špiranec docentica je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala 2007. s temom: Model organizacije informacija u elektroničkoj obrazovnoj sredini. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2008. godine. U akademskoj godini 2009./2010. dobiva nagradu Sveučilišta u Zagrebu za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju „Digitalne obrazovne knjižnice“. 2011. imenovana je voditeljicom Izvanrednog studija informacijskih znanosti, i predstojnicom Zavoda za informacijske studije.
Nositeljica je nekoliko kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju vezanih za informacijsku pismenost, nove medije, označivanje i pretraživanje informacija, obrazovnu ulogu informacijskih ustanova, istraživanje i znanstvenu komunikaciju u kontekstu Weba 2.0. Autorica je jedne knjige kao i niza članaka u znanstvenim i stručnim domaćim i međunarodnim časopisima. Redovito sudjeluje na međunarodnim znanstvenim konferencijama objavljujući radove u zbornicima skupova, recenzirajući radove i obnašajući funkcije u međunarodnim konferencijskim odborima. Sudjeluje i u europskim projektima (Intenzivni program Erasmus, COST), te u više projekata, inicijativa i skupova UNESCO-a posvećenih informacijskoj i medijskoj pismenosti. Godine 2012. sa suradnicima sa Sveučilišta Hacettepe iz Ankare pokreće međunarodnu konferenciju ECIL (European Conference on Information Literacy), kojom i supredsjeda. 

Branka Vuk

Branka Vuk pomoćnica je ravnatelja za podršku obrazovanju u CARNetu. U CARNetu radi od 2003. godine, mahom na projektima e-obrazovanja na kojima je bila odgovorna za organizacijsku podršku obrazovnim programima, promociju, razvoj obrazovnih i produkciju multimedijalnih materijala, osmišljavanje i izradu online obrazovnih materijala i dr. Specijalizirala se na području proučavanja i primjene društvenog softvera i alata weba 2.0 u obrazovanju, pristupačnosti online materijala te digitalnog izdavaštva.

 
Samostalno ili kao koautorica, Branka Vuk redovito piše, objavljuje i prezentira radove s područja e-obrazovanja, te osmišljava i održava radionice i predavanja o društvenom softveru i mogućnostima njegove primjene u obrazovnom i drugim okruženjima.
 
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski jezik i književnost te španjolski jezik i književnost. Na istom fakultetu pohađa i studij portugalskog jezika i književnosti, a 2006. godine je upisala i poslijediplomski interdisciplinarni studij s područja Europskih studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Branka je završila E-learning Management i E-learning Course Design programe CARNetove E-learning akademije, te niz specijaliziranih radionica, tečajeva i seminara na temu upravljanja projektima i primjene informatičko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju.
preskoči na navigaciju