preskoči na sadržaj

Zbornik radova

CUC 2011 - Svi putevi vode na Internet
Rijeka, 14. do 16. studenog 2011.
ISBN: 978-953-6802-23-4

A - ICT i pedagogija
Interaktivna ploča i aplikacija Sketchpad HR – interaktivnost u nastavnom procesu
Aleksandar Skendžić, Veleučilište
 
   
Računalne igre u nastavi geografije
Vesna Janko, II. osnovna škola Bjelovar, Hr
 
   
Uporaba Moodle-a 2.0 u vrednovanju znanja
Gordana Jugo, Mirela Carev, Ivica Matotek, Daniel Domović, CARNet, Hr
 
   
Web stranica - suradništvo roditelja, učenika i učitelja
Sandra Vuk, Osnovna škola Augusta Šenoe, Zagreb, Hr
 
   
Matematičke igre
Josipa Matotek, Ivanka Stipančić Klaić, Građevinski fakultet Osijek, Hr
 
   
Nova obrazovna sredina i nove obrazovne mogućnosti s alatima Weba 2.0 i e- učenjem u primarnom obrazovanju
Nataša Ljubić Klemše, I. osnovna škola Bjelovar, Hr
 
   
Uporaba spletnih učilnic v šolski praksi
Marja Pahor, Osnovna šola Škofja Loka, Slo
 
   
Kurikul početnoga učenja engleskoga jezika u Irskoj i mogućnosti razvoja čitateljskih kompetencija pomoću edukacijskog softvera
Davorka Bačeković-Mitrović, II. osnovna škola Bjelovar, Hr
 
   
E-learning u bankarstvu
Mira Mileusnić Škrtić, Institut za međunarodne odnose, Karolina Horvatinčić, King ICT, Sanja Tišma, Institut za međunarodne odnose, Zagreb, Hr
 
   
Studija slučaja: E – učenje u nastavi likovne umjetnosti u prirodoslovno-matematičkoj XV gimnaziji
Kristina Rismondo, XV Gimnazija, Zagreb, Hr
 
   
Uporaba tehnologije za primjenu matematike u biologiji
Helena Car, Renata Svedrec, Osnovna škola Otok, Tanja Soucie, Osnovna škola Matka Laginje, Zagreb, Hr
 
   
Tehnologija u poučavanju ljudskih/dječjih prava
Jasmina Kardoš, Nera Malbaša Kovačić, OŠ Brešca, Karmen Toić Dlačić, OŠ Fran Franković, Rijeka, Hr
 
   
Korištenje multimedije u obrazovanju
Saša Dumić, Iva Matasić, Cognita, Zagreb, Hr
 
   
Spremljanje napredka učencev z IKT
Tatjana Lotrič Komac, Tina Žagar Pernar, Osnovna šola Naklo, Slo
 
   
Nove uloge nastavnika i učenika u aktivnoj nastavi
Marina Mirković, Tehnička škola Požega, Hr
 
   
Projekt Multimedija - godinu dana kasnije
Karmen Toić Dlačić, OŠ Fran Franković Rijeka, Hr
 
   

B - ICT projekti u obrazovanju, znanosti i društvu
Zato uporabljam i-tablo!
Amela Sambolić Beganović, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, Maja Vičič Krabonja, SEŠ Maribor i Viljenka Šavli, e-šolstvo, Slo
 
   
Automatizirano označavanje nedostupnih i izmijenjenih web-sjedišta u katalogu www.hr
Krešimir Pripužić, Marin Vuković, Gordan Gledec, FER, Zagreb, Hr
 
   
Uvođenje fleksibilnog učenja u srednjoškolsko strukovno obrazovanje: komparativna studija dvije škole
Mario Božurić, Elektrotehnička škola Zagreb, Mia Čarapina, Petar Jandrić, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Hr
 
   
Program Microsoftovih Inovativnih škola: kako postati inovativna istraživačka škola
Edin Kadić, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar, Hr
 
   

C - Društveni aspekti Interneta
Semiotički identitet suvremene umjetničke zbirke na Internetu
Vladimir Rismondo, Odjel za kulturologiju, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Hr
 
   
Mrežna neutralnost na primjeru mreže CARNet
Marin Vuković, Damjan Katušić, Marina Ivić, FER, Zagreb, Mario Weber, HAKOM, Zagreb, Hr
 
   
Internet Safety Awareness Raising
Maja Vreča, ARNES, Ljubljana, Slo
 
   
Utjecaj informacijske tehnologije na stres
dr.sc. Oliver Hip, Ekonomska škola Požega, Robert Idlbek, Veleučilište u Požegi, Hr
 
   
Primjena web 2.0 alata u osnovnoškolskom obrazovanju
Ivana Ružić, I. osnovna škola Čakovec, Hr
 
   

D - Informacijska i medijska pismenost
Izgubljeni u novim obrazovnim okruženjima – pronađeni u informacijskom opismenjivanju
Jadranka Lasić-Lazić, Sonja Špiranec, Mihaela Banek Zorica, Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hr
 
   
Odgoj za medije u Republici Sloveniji
Oliver Buček, OŠ Breg, Ptuj, Slo
 
   
Prepoznavanje štetnih web sjedišta u katalogu www.hr
Valter Vasić, Marin Vuković, FER, Zagreb, Hr
 
   
Internet-učenje i(li) zabava
Bogdanka Conjar, Božica Krpes-Pregun, Jasmina Božičević, OŠ Grabrik, Karlovac, Hr
 
   

E - Mobilno učenje
Mobile technology: The Power and the Promise
Robin Cristopherson, Ability Net, Velika Britanija
 
Sustav za kolaboraciju među učenicima – Raspored sati
Anton Grbin, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, Hr
 
 
QR kodovi u obrazovanju
Denis Jelaš, Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Split, Hr
 
   
Učenje konverzacije s podcasti in mobilni telefoni
Špela Grum Drmota, Srednja lesarska škola, Ljubljana, Slo
 
   


preskoči na navigaciju