preskoči na sadržaj

Programski odbor

Dr. sci. Miloš Bajčetić
Po obrazovanju doktor, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, certificiran eTutor i koordinator eLearning Centra Sveučilišta u Beogradu. Praktičnom primjenom novih obrazovnih tehnologija i istraživanjem  u području medicinske edukacije i eUčenja bavi se posljednjih 15 godina. Do sada objavio više od 20 radova iz ovih područja. Svoj prvi online tečaj histologije i embriologije održao 1999 godine. Autor i jedan od moderatora „Reticuluma“, eLearning projekta medicinske edukacije koji okuplja veći broj nastavnika i studenata medicine. Također, jedan od autora seminara i online tečaja za obuku sveučilišnih nastavnika i suradnika „Uvod u eUčenje i Moodle LMS“, o pedagoškim i praktičnim principima primjene obrazovnih tehnologija. eLearning konzultant Europske unije i WUS Austrija na većem broju projekata.

Dio je tima za lokalizaciju Moodlea za oba pisma srpskog jezika. Također, sa zadovoljstvom, dao skroman doprinos u lokalizaciji Moodle za hrvatski jezik. Član AMEE (Association for Medical Education in Europe), EDEN (European Distance and E-learning Network) i Obrazovnog foruma. Zajedno sa svojim studentima, sve ove godine, uči i igra se novim tehnologijama, poštujući maksimu slavnog Einsteina “I never try to teach my students anything, I only try to create an environment in which they can learn“.

Dr.sc. Ivana Batarelo Kokić 
Diplomski studij: 1990-1995/1997.  Pedagogija, Bibliotekarstvo, Informatika
[Odsjek za pedagogiju/Odsjek za informacijske znanosti; Filozofski fakultet u Zagrebu]
Magistarski studij: 1998-1999.  Educational Media & Computers Program
[College of Education, Arizona State University, USA]
Doktorski studij: 2000-2002.  Interdisciplinary Ph.D. in Curriculum and Instruction
[College of Education, Arizona State University, USA]
Postdoktorat: 2002/2003. [Department for Curriculum and Instruction, Arizona State University, USA]
Studijski boravak (DAAD stipendija): 2005/2006. [Knowledge Media Research Center (IWM-KMRC), Tübingen, Germany]
Docent: 2008- danas [Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu]
Vanjski suradnik/predavač: 2008 – danas  [FPMZOP, Sveučilište u Mostaru, BiH]
Vanjski suradnik/predavač: 2001 – 2009. [Arizona Sate University, USA]
Docent: 2007 - 2008. [Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu]
Znanstveni suradnik: 2003 – 2007. [Institut za društvena istraživanja u Zagrebu]
Predavač/istraživač: 1998 – 2001. [College of Education, Arizona State University; USA]
Nastavnik: 1998 - 2002. [Center for Academic Precocity, Arizona State University, USA]
Voditeljica knjižnice: 1996 -1998. [Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu]

Dr. sc. Dragutin Kermek 
Dr. sc. Dragutin Kermek je izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, gdje je nositelj predmeta "Web dizajn i programiranje", "Napredne Web tehnologije i servisi“, „Uzorci dizajna“ te sunositelj predmeta „Sustavi za elektroničko učenje“.

Teorijsko i praktično informatičko obrazovanje nadopunjavao je nizom seminara i studijskih boravaka u inozemstvu. Sudjelovao je na mnogobrojnim znanstvenim i stručnim projektima, bio je voditelj znanstvenog projekta "Višerazinski, dinamički, komponentno orijentirani programski okviri". Sada je istraživač na dva znanstvena projekta "Informacijska infrastruktura i interoperabilnost" i "Komunikacijske vještine i tehnologije u komunikaciji Internetom i e-obrazovanju". Područja interesa su mu razvoj programskih komponenti, integracija sustava, izgradnja složenih sustava temeljenih na web platformi, e-učenje. Autor je jedne knjige i većeg broja znanstvenih i stručnih radova. Član je Predsjedništva Vijeća CARNet korisnika u posljednja dva mandata. Član je nekoliko muđunarodnih strukovnih udruženja (ACM, IEEE Computer Society).

Lidija Kralj 
Profesorica matematike i informatike, dvadeset godina predaje oba predmeta u OŠ Veliki Bukovec. Autorica je nekoliko udžbenika i zbirki za informatiku i matematiku za osnovne i srednje škole. Napisala je niz znanstvenih i stručnih članaka za časopise "Edupoint", "Enter",  "Matematika i škola", "Drvo znanja" i "Pogled kroz prozor". Autorica je  nekoliko edukativnih, multimedijskih programa za učenje matematike te online tečaja "Logo - online učenje programiranja".  Profesionalna zanimacija: europski projekti za obrazovanje te kako poučavati primjereno , odgovorno i sigurno korištenje interneta.

Završila je E-learning akademiju, smjer Management, a polazi i doktorski studij - Informatika u odgoju i obrazovanju na UFZG. Radove o e-learningu i obrazovnim tehnologijama prezentirala je na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija i skupova. Od 2008. godine je glavna urednica digitalnog časopisa "Pogled kroz prozor") i portala ucitelji.hr zajednice "Suradnici u učenju" te voditeljica projekta "Sigurniji internet za djecu".

Od 2010. je eTwinning ambasadorica za Hrvatsku te pomaže kolegama da se što bolje snađu u međunarodnim školskim projektima.
E-portfolio: http://mahara.org/view/view.php?t=n06afssmV7lVIsOBk5G8.

Dr. sc. Jelka Petrak
Diplomirala Višu turističku školu u Dubrovniku, a zatim diplomirala (grupu komparativna književnost, talijanski jezik) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij "Zdravstveni informacijski sistemi" završila je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku radnju obranila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U Središnjoj medicinskoj knjižnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi kao voditelj Knjižnice. Odlukom Vijeća Medicinskoga fakulteta, u studenome 2006. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za predmete «Uvod u znanstveni rad u medicini» i «Struktura, metode i funkcioniranje znanstvenoga rada», na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za potrebe diplomske i poslijediplomske nastave. Sudjeluje u izvođenju nastave na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Sudjeluje u diplomskoj nastavi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (izborni kolegij «Istraživanje, publikacije i odgovornost u znanosti») te u poslijediplomskoj nastavi na Filozofskome fakultetu.

Od 1990. do 1992. godine bila je istraživač-suradnik na znanstvenome projekt "Indikatori znanosti i društvene promjene" Ministarstva znanosti i tehnologije RH, a od  2002. do 2004. godine suradnik na znanstvenome projektu «Procjena učinka medicinskoga časopisa na hrvatsku medicinsku zajednicu».

Voditelj je projekta Prijenos znanstveno utemeljenih medicinskih dokaza u kliničku praksu koji je u tijeku. Radovi su joj indeksirani i citirani u međunarodnim bibliografskim bazama podataka (Current Contents, Medline, Web of Science). Član je uredništva i recenzent znanstvenoga časopisa Croatian Medical Journal. Aktivno je sudjelovala je na više domaćih i inozemnih skupova.

Jasna Tingle
Jasna Tingle zaposlena je u CARNetu od 1997. godine i uglavnom  je uključena u projekte povezane s obrazovanjem CARNetovih korisnika. Sudjelovala je u izradi i održavanju tečajeva predviđenih za online i tradicionalno izvođenje, a stekla je iskustvo u planiranju i organizaciji obrazovnih programa. To je posebno došlo do izražaja u programu ICT tečajeva CARNetovog obrazovnog centra 2001.-2003. godine i CARNetove E-learning akademije, čija je voditeljica.

Obrazovanje ju zanima i promatrano u širem teorijskom smislu, kao i u širem kontekstu suvremenog globaliziranog svijeta i razvoja tehnologije koja na njega utječe. O tom je području i CARNetovim iskustvima napisala nekoliko radova, prezentiranih na konferencijama i u online časopisu Edupoint čija je bila urednica.

Jasna je diplomirala etnologiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 2004 do 2007 pohađala je i uspješno završila online studij Master of Distance Education na Athabasca University, Kanada. Trenutno je polaznica doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija na Sveučilištu u Zadru, što je proširilo njene interese na informacijske znanosti.

Mr. sc. Ivana Turčić Prstačić
Ivana Turčić Prstačić diplomirala je i magistarski rad obranila na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Svoje profesionalno djelovanje započela u obrazovanju kao nastavnica srednje strukovne škole, da bi se nakon stjecanja iskustva inženjerskog rada u gospodarstvu ( Ericsson-Nikola Tesla ) vratila obrazovanju i bila djelatnica u svim razinama obrazovanja ( osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko ), a radila je i u gimnazijskom obrazovanju u Alžiru, kao stručnjak međunarodne tehničke suradnje. U Ministarstvu prosvjete i sporta vršila je dužnost više školske nadzornice za informatiku-računarstvo i elektrotehniku na državnoj razini i sudjelovala u informatizaciji školstva RH i u radu povjerenstva za natjecanja učenika na državnoj razini. U Zavodu za školstvo RH i Agenciji za odgoj i obrazovanje čiji je sadašnji vanjski suradnik obavljala je i obavlja  poslove više savjetnice za informatiku-računarstvo.

Sudjeluje u radu na projektima u obrazovanju, programskim odborima savjetovanja i konferencija, organizira i vodi stručne skupove, seminare i okrugle stolove u cilju stručnog i profesionalnog usavršavanja učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

Branka Vuk 
Branka Vuk rođena je i živi u Zagrebu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski jezik i književnost te španjolski jezik i književnost. Na istom fakultetu pohađa i studij portugalskog jezika i književnosti, a 2006. godine je upisala i poslijediplomski interdisciplinarni studij s područja Europskih studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Branka je završila E-learning Management i E-learning Course Design programe CARNetove E-learning akademije, te niz specijaliziranih radionica, tečajeva i seminara na temu upravljanja projektima i primjene informatičko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju.

Od 2003. godine Branka je zaposlena u CARNetu na projektima e-obrazovanja gdje sudjeluje i vodi projekte na kojima je bila odgovorna za organizacijsku podršku obrazovnim programima, promociju, razvoj obrazovnih i produkciju multimedijalnih materijala, osmišljavanje i izradu online obrazovnih materijala i dr. Specijalizirano se bavi proučavanjem i primjenom društvenog softvera i alata weba 2.0 u obrazovanju.

Samostalno ili kao koautorica, Branka Vuk redovito piše, objavljuje i prezentira radove s područja e-obrazovanja, te osmišljava i održava radionice i predavanja o društvenom softveru i mogućnostima njegove primjene u obrazovnom i drugim okruženjima.

Zvonimir Zelenika 
Još od prvog CUC-a 1999. godine, Zvonimir Zelenika je sudjelovao na CUC-u na više načina no što bi se razumno moglo pretpostaviti. Tako je kroz godine napredovao od dodavača mikrofona i nižeg motača kabela u prikladnim žutim košuljama, organizatora streaming prijenosa, autora radova u više navrata te voditelja radionice te konačno od 2007. godine kao član programskog odbora.

Između svih tih CUC-ova Zvonimir je diplomirao 2001. Godine na Fakultetu Elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, istovremeno radio u CARNet-u sve što se moglo ili nije moglo zamisliti, poglavito na videokonferencijama te razvoju višemedijskih rješenja (CARNet MoD i TV).

Nakon toga je radio u Hrvatskim željeznicama na izgradnji nove informacijske, mrežne i prijenosne infrastrukture,  od 2005. godine sličan posao je radio u Optima Telekomu u odjelu za planiranje i razvoj, trošeći najveći dio vremena vodeći tehnički dio Optiminog ADSL projekta te na SDH i DWDM prijenosnim mrežama. Od rujna 2010. godine zaposlen je u Vipnet-u na poslovima planiranja, projektiranja te optimiziranja prijenosne mreže, s ciljem smanjenja kompleksnosti te gradnjom mreže otvorene za buduće servise i kapacitete koji se očekuju uvođenjem LTE-a.

Dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
Nada Zgrabljić Rotar izvanredna je profesorica na Sveučilištu u Zadru gdje na diplomskom studiju Novinarstvo i odnosi s javnošću na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti predaje kolegije Suvremeno novinarstvo, Radio i televizija, Medijski i novinarski žanrovi i kolegij Medijska pismenost. Surađuje na diplomskim i doktorskim studijima novinarstva i medija na Sveučilištima u Ljubljani i Mariboru  te na doktorskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1995. utemeljila je znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije Medijska istraživanja/Media Research . Urednica je biblioteke „Budi novinar“ i biblioteke „Mediji u fokusu“. Voditeljica je znanstvenog projekta „Tradicija u hrvatskoj javnoj političkoj komunikaciji“, a surađivala je kao istraživač  na projektima COST A30 „East of West: setting a New Central and Eastern European Media Research Agenda” (2005-2009) i COST A20  "The Impact of the Internet on the Mass Media in Europe", radna grupa “Digital Radio Cultures in Europe” (2004-2006).

Objavila je knjige: Radio - mit i informacija, dijalog i demokracija (2007), Medijska istraživanja i medijska disciplina od 1995. -2005. (2005), Medijska pismenost i civilno društvo (2005) (prevedena 2006. Media Literacy and Civil Society). Koautorica je knjige Hrvatska medijska scena – Prema UNESCO-vim indikatorima medijskog razvoja (2011, Peruško, Perišin, Topić, Vilović, Zgrabljić Rotar)  te knjige o odgoju za medije (Košir, Zgrabljić, Ranfl) Život s medijima (1999). Uredila je Zbornik Kraljski Dalmatin - 200 godina zadarskog i hrvatskog novinarstva u europskom kontekstu (2007). Objavljuje u domaćim i stranim časopisima, zbornicima i knjigama  Izlagala je na  međunarodnim skupovima i mentorica je u više doktorskih i magistarskih radova.

Obnašala je funkcije vanjskoga člana Odbora za informatizaciju, informiranje i medije Hrvatskoga Sabora i funkciju potpredsjednice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije Hine. Članica je Programskog vijeća HRT-a. Članica je Nacionalnog odbora za UNESCO "Memory of the World". Bila je predsjednica Hrvatske udruge stipendista francuske vlade. Na HRT-u je bila zaposlena u Službi za jezik i govor Hrvatskoga radija kao spikerica, a uređivala je i vodila više obrazovnih i zabavnih emisija  radija i televizije. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je studirala grupe Komparativna književnost i Fonetika.

 


 
 


 

 

preskoči na navigaciju