Tomislav Matić

Tomislav Matić zaposlen je kao redoviti profesor na Zavodu za komunikacije Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Od 2017. do 2019. obnašao je dužnost prodekana za nastavu i studente, a od 2021. obnaša dužnost dekana.

Provodio je znanstvena istraživanja u području modulacijskih postupaka, analogno-digitalne pretvorbe, biomedicinskog inženjerstva te dizajna integriranih krugova. Rezultate znanstveno-istraživačkog rada objavio je u preko 30 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i na međunarodnim konferencijama. Kao voditelj i suradnik sudjelovao je u provedbi niza znanstvenih i stručnih projekata. Suizumitelj je na 18 patentnih prijava od kojih je 5 zaštićeno međunarodnim patentom.