Renata Ivanković

Renata Ivanković zaposlena je u CARNET-u kao voditeljica Odjela za razvoj koncepata e-učenja, u sklopu kojega vodi timove za analitiku učenja i analizu koncepata e-učenja. Paralelno s razvojem koncepata i analitiku učenja, s timom istražuje i primjenjuje AI alate koji doprinose izradi digitalnih sadržaja za potrebe razvoja adaptivnog učenja.

Nakon stjecanja diplome profesorice matematike i informatike, više godina je radila kao nastavnica oba predmeta u srednjim školama, a potom je dvije godine poticala primjenu IKT-a u nastavi kao viša savjetnica za informatiku i računalstvo u Agenciji za odgoj i obrazovanje.

U CARNET-u je vodila nacionalne projekte informatizacije cjelokupnog nastavnog i upravljačkog osoblja u školama kao što su višegodišnji, modularni projekt ICT Edu , Tesla u školi i Centar za sigurniji Internet, a sudjelovala je u planiranju i provedbi velikog broja europskih i nacionalnih projekata, kao što su Inspiring Science Education, e-Škole, E-Sveučilišta i dr. Poseban naglasak u svom radu Renata stavlja na područje analitike učenja te primjerene i sigurne primjene IKT u odgoju i obrazovanju djece i mladih. Održala je veliki broj predavanja i radionica za učitelje, nastavnike i ravnatelje škola, više savjetnike AZOO i donosioce odluka iz više ministarstava i Sabora RH, a sve s ciljem poticanja primjerene i sigurne primjene digitalne tehnologije u radu.