Milka Fofonjka

Milka Fofonjka je zaposlena u II. OŠ Bjelovar kao učiteljica izvrsna savjetnica matematike. Intenzivno se bavi proučavanjem novih tehnologija i metoda rada u obrazovanju. Voditeljica međunarodnih projekata i koordinatorica Erasmus akreditacije u period od 2021. do 2027. godine.

Bavi se pisanjem i provođenjem projekata, autorica je stručnih priručnika, e-tečajeva, radnih bilježnica iz matematike za darovite učenike, obrazovnih digitalnih sadržaja za matematiku „IZZI“ od petog do osmog razreda u izdanju Profil-Klett d.o.o.

U sklopu pilot projekta e-Škole održavala radionice za učitelje i stručne suradnike u svrhu provođenja programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija. Članica je radne skupine za izradu kurikuluma izvannastavne aktivnosti i fakultativnog predmeta u sklopu projekta „BrAIn“. 2020. i 2022. godine je proglašena jednom od 513 najboljih učitelja RH. Dobila je Pečat grada Bjelovara za uspjehe na području odgoja i obrazovanja i nagradu za uspješan pedagoški rad Fonda “Boža Tvrtković”.