Marijana Pezelj

Marijana Pezelj zaposlena je u CARNET-u na mjestu specijalista  u odjelu podrške obrazovanju i u 22 godine u CARNET-u prošla je poslove od koordinatora čvorišta Split, voditelja  edukacijskog centra, pomoćnice ravnatelja do predsjednice Programskog odbora CUC-a. Iako primarno tehničke orijentacije (završila je Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Odsjek elektronika, smjer računarska tehnika) pronašla se u poslovima vezanima za edukaciju i primjenu novih tehnologija u edukaciji.

Stručne edukacije koje je i sama prošla odvijale su se u online okruženju: Cisco akademija mrežnih tehnologija (2003.), E-learning akademija, smjer Course Design (2012. – 2013.), a pored toga prošla  je niz seminara i tečajeva iz područja upravljanja, timskog rada, komunikacijskih vještina, poslovnih procesa, vođenja projekata. Sudjelovala je i vodila više projektata iz područja e-learninga, posebno na razvoju online sadržaja i implementaciji alata i platformi za online učenje. U pilot-projektu e-Škole bila je angažirana na analizi i podizanju digitalne zrelosti škola.