Juraj Bilić

Juraj Bilić magistrirao je ekonomiju na Sveučilištu Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. Karijeru započinje 2001. godine, kao prevoditelj za Ujedinjene narode. Ubrzo postaje koordinator obrazovnih projekata u nevladinom sektoru, gdje je između ostalog vodio i projekt „Nova škola – integrirana škola Vukovar“ s ciljem osnivanja prve integrirane i interkulturalne osnovne škole u Vukovaru.

Tijekom rada u nevladinom sektoru stekao je ekstenzivno iskustvo u razvoju, apliciranju i provedbi obrazovnih projekata financiranih od Europske komisije, Svjetske banke, Kraljevine Norveške, Republike Hrvatske i drugih velikih donatora.   

Dolaskom u CARNET preuzima poziciju eksperta za EU projekte te sudjeluje u operativnom programiranju u obrazovanju za operativne programe „Konkurentnost i kohezija“ i „Učinkoviti ljudski potencijali“ u  Republici Hrvatskoj.

Inicirao je i vodio razvoj projekta e-Škole, najvećeg projekta informatizacije financiranog od Europske unije, kojim se digitalno transformiraju nastavni i poslovni procesi osnovnih i srednjih škola te podiže razina njihove digitalne zrelosti.

Vodio je i suradnju s Europskom investicijskom bankom u svrhu razvoja projekta e-Škole u skladu s EU regulativom, digitalnim i edukacijskim agendama i strategijama, te nacionalnim pokazateljima.