Ivan Trojan 

Ivan Trojan je rođen 25. ožujka 1979. godine u Osijeku. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja u Prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji u Osijeku, završio je svih pet stupnjeva Govorničke škole Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Studij Hrvatskog jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u Osijeku upisao je akademske godine 1997./98. te je od druge godine studija bio glavni urednik studentskog časopisa za književnost “Aleph” i voditelj Odjela za nakladništvo u Matici hrvatskoj u Osijeku. Diplomirao je s izvrsnim uspjehom 2002. godine s temom Igra i slika u poeziji Bore Pavlovića. 

Odmah po zadobivanju diplome, radio je kao vanjski suradnik na kolegijima Stilistika i Nova hrvatska književnost na Pedagoškom fakultetu u Osijeku sve do odlaska na služenje vojnog roka 2003. godine. Godine 2012. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta pri Filozofskom fakultetu Osijek. Viši znanstveni suradnik je postao 2015. godine zadobivši znanstveno zvanje nakon tri godine u zvanju znanstvenog suradnika pošto je matičnom odboru priložio više od dvostruko bodova za izbor koji zahtjeva redoviti postupak. Godine je 2017. izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a u siječnju 2023. u redovitog profesora. Koncem je 2019. godine utemeljio studentski Komorni teatar Filozofskog fakulteta u Osijeku. Od 1. lipnja 2021. godine dekan je Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Dobitnik nagrada za svoj znanstveni i stručni rad: Povelje uspješnosti Julija Benešića u 2010. godini, Povelje Vukovarsko-srijemske županije za izuzetna ostvarenja na području znanosti i kulture u 2016. godini te Povelje uspješnosti Josipa i Ivana Kozarca za književnu znanost u 2018. godini.