preskoči na sadržaj

Zbornik radova

ISBN

978-953-6802-29-6

Ovdje pogledajte Zbornik radova konferencije CUC 2014.

U nastavku vam donosimo poveznice na radove u Zborniku te snimke prezentacija radova 16. CARNetove korisničke konferencije - CUC 2014, podijeljene prema tematskim cjelinama.

A - Nove tehnologije i metodologije

 1. Jelena Horvat - Masovni otvoreni online tečajevi – izazovi i mogućnosti

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3752

 1. Andrej Kociper - Možnosti vrednotenja digitalnih kompetenc skozi šolsko tekmovanje

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3747

 1. Divna Krpan, Saša Mladenović, Goran Zaharija - Vizualni programski jezici u visokom obrazovanju

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3821

 1. Sonja Lušić Radošević - Učionica budućnosti

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3823

 1. Josipa Matotek, Gordana Jugo - Analiza karakteristika, diskusija i uspješnosti polaznika regionalnog Moodle MOOC-a

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3803

 1. Ratko Medan, Ivan Cesar - Sustav e-učenja „Geopraktikum“

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3746

 1. Nikola Mihočka - Izvannastavna aktivnost u obrnutoj učionici

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3750

 1. Jozica Pažanin, Suzana Mikulić - Implementacija e-učenja u strukovnom obrazovanju

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3802

 1. Jelena Portner Pavićević, Tea Pavičić - Uvođenje novih tehnologija u nastavu

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3820

 1. Aleksander Radovan, Tin Kramberger, Tomislav Gligora - Od igre s kockicama do programera – Lego Mindstorms

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3819

 1. Martina Sertić - Elektroničke enciklopedije u nastavi

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3816

 1. Sandra Vuk - Webučionica

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3748

 1. Goran Zaharija, Saša Mladenović, Divna Krpan - NetLogo – novo programsko okruženje za podučavanje informatike

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3804

B - Digitalno sazrijevanje škola

 1. Nataša Boj - Istraživanje - što misle o primjeni e-Dnevnika učenici, roditelji i učitelji?

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3793

 1. Goran Bubaš, Tihomir Orehovački - Prednosti (i nedostaci) korištenja Web 2.0 aplikacija za e-učenja iz hibridnih kolegija na visokim učilištima

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3756

 1. Maja Cvitković - e-Dnevnik i e-Matica: podrška korisnicima unutar škole

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3795

 1. Nina Knežević, Suzana Delić - Kroz videokonferencije: „Računamo, čitamo, istražujemo“

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3754

 1. Jasminka Maravić, Gordana Benat - Online tečaj "Uvod u e-učenje za nastavnike strukovnih škola"

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3755

 1. Daniel Rakijašić, Vesna Tomić - Osnove informatike za sve

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3796

 1. Danijel Vrbanc - Totalna e-nastava

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3794

 1. Zlatan Soldo, Ivan Miličević, Davor Hodalin - Internet u Geodetskoj školi – ove godine punoljetan

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3753

C - Pomičemo granice

 1. Josipa Blagus - IKT i nogomet u službi produženog boravka

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3766

 1. Miljenko Hajdarović - Eksperimentalno korištenje Facebooka, Pinteresta i Loomena u nastavi povijesti

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3763

 1. Ljiljana Despalatović, Borko Buković - Otvoreni kôd u učionicama

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3764

 1. Suzana Tomaš, Marijana Elez -  Edmodo u osnovnom obrazovanju

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3765

D - Umreženi svijet/(od)spojeno društvo

 1. Ivan Kranjčević, Bruno Valić, Tomislav Gligora - Osvrt na petu WiFi generaciju - standard 802.11ac

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3773

E - Online odgovornost

 1. Ana Čulić, Lada Sartori - Kako online igre utječu na društveni život

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3780

 1. Ljubomir Hrboka - Sigurnost lozinki

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3782

 1. Lidija Kralj, Vesna Lončar-Cindrić, Zehra Delić, Darko Rakić, Davor Šimić -  Sigurnost djece na internetu - razvoj školskog kurikuluma

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3781

 1. Dominik Trupčević, Valter Vasić, Marin Vuković -  Zaštita korisnika kataloga WWW.HR

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3783

F - Novi svjetovi e-sadržaja

 1. Sebastian Firi, Bruno Valić, Tomislav Gligora - Mobilne tehnologije, razvoj alata i aplikacija - MIT App Inventor
 2. Tomislav Gligora, Dario Filković, Bruno Valić - Budućnost razvoja mobilnih aplikacija korištenjem PhoneGap razvojne tehnologije

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3809

 1. Željko Kovačević -  RAD Studio: izrada mobilnih aplikacija

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3813

 1. Krunoslav Peter - Implementacija responzivne Web-aplikacije u jednoj HTML-datoteci

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3814

 1. Ivan Šemanjski, Ivan Slivar, Marin Vuković - Iskustva pri izradi aplikacije WWW.HR za Android TV

Snimka: http://mod.carnet.hr/index.php?q=watch&id=3811

Sinergijom projekata do zajedničkog cilja

 1. Ivana Ružić - #code EU

Prezentacija rada se održala u sklopu EU arene.

preskoči na navigaciju