preskoči na sadržaj

Programski odbor

 

Mr. sc. Andreja Bačnik
 
Andreja Bačnik je viša savjetnica za kemiju u Zavodu RS za školstvo (ZRSŠ). Magistrirala je kemiju na Sveučilištu u Ljubljani, a njeno područje rada je didaktika kemije, posebno didaktika eksperimentalnog rada, učenje s modelima, kemijska sigurnost i upotreba ICT u obrazovanju. Na tom području najviše se bavila e-učionicama (LMS), vrednovanjem uz primjenu ICT, uporabom interaktivnih ploča i interaktivnim učenjem. Na ZRSŠ vodi razvojnu grupu za e-kemiju i koordinira područje prirodoslovlja i matematike. Aktivna je u sveslovenskom projektu e-šolstvo. Od samog početka (2007. godine) članica je Programskog odbora slovenske međunarodne konferencije SIRIKT, a u godinama 2011. i 2012. je bila i predsjednica Programskog odbora. Sudjeluje u međunarodnim projektima OECD - ILE, te EU za područje MST, SCIENTIX i drugima. Twitter: @abacnik
 
Dr. sc. Miloš Bajčetić
 
Po obrazovanju doktor, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, certificiran eTutor i koordinator eLearning Centra Sveučilišta u Beogradu. Praktičnom primjenom novih obrazovnih tehnologija i istraživanjem  u području medicinske edukacije i eUčenja bavi se posljednjih 15 godina. Do sada objavio više od 20 radova iz ovih područja. Svoj prvi online tečaj histologije i embriologije održao 1999 godine. Autor i jedan od moderatora „Reticuluma“, eLearning projekta medicinske edukacije koji okuplja veći broj nastavnika i studenata medicine. Također, jedan od autora seminara i online tečaja za obuku sveučilišnih nastavnika i suradnika „Uvod u eUčenje i Moodle LMS“, o pedagoškim i praktičnim principima primjene obrazovnih tehnologija. eLearning konzultant Europske unije i WUS Austrija na većem broju projekata.
 
Dio je tima za lokalizaciju Moodle-a za oba pisma srpskog jezika. Također, sa zadovoljstvom, dao skroman doprinos u lokalizaciji Moodle za hrvatski jezik. Član AMEE (Association for Medical Education in Europe), EDEN (European Distance and E-learning Network) i Obrazovnog foruma. Zajedno sa svojim studentima, sve ove godine, uči i igra se novim tehnologijama, poštujući maksimu slavnog Einsteina “I never try to teach my students anything, I only try to create an environment in which they can learn“.
 
Arjana Blažić
 
Arjana Blažić je profesorica engleskog i njemačkog jezika u IX. gimnaziji u Zagrebu, eTwinning ambasadorica, Microsoft Innovative Educator i Teacher Trainer,  Intel Master Teacher i iTDi Associate. Osmislila je i vodila niz uspješnih mrežnih edukacija za stručno usavršavanje nastavnika na portalu eTwinning European Schoolneta. Suradnica je u CARNetovom projektu Škole 2.0. Pokrenula je Twitter diskusije i virtualne TeachMeet susrete koji okupljaju nastavnike iz cijelog svijeta kako bi svoja iskustva i primjere dobre prakse podijelili s kolegama. Organizirala je brojne učeničke razmjene i projekte sa školama iz raznih dijelova svijeta, od kojih posebno ističe nagrađivani projekt Greetings from the world koji je povezao nastavnike i učenike iz 27 škola sa svih šest  kontinenata. Organizira i vodi radionice i seminare i drži predavanja na konferencijama u zemlji i inozemstvu.
 
U svakodnevnom radu s učenicima koristi nove tehnologije, a jedan od njenih glavnih ciljeva je učenike naučiti kako da iskoriste brojne mogućnosti koje nude obrazovni resursi na internetu. Suosnivačica je OER portala Moja matura i voditeljica projekta Croatian Future Classroom u IX. gimnaziji. Pobornica je m-learninga i pokreta BYOD (Bring Your Own Device). Trenutno pohađa eLearning Akademiju, smjer Course Design. Svakodnevno je možete naći na Twitteru pod imenom @abfromz.
 
Doc. dr. sc. Ivica Botički
 
Ivica Botički je docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je nekoliko predmeta na preddiplomskom i jednog na doktorskom studiju vezanih uz područja primijenjenog računarstva i primjene tehnologija u obrazovanju. Sudjelovao je u brojnim stručnim projektima između FER-a i raznih gospodarskih subjekata. Glavno područje znanstveno istraživačkog rada Ivice Botičkog uključuje primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju te mobilno učenje (m-learning).
 
Nakon stjecanja doktorske titule 2009. godine radi na National Institute of Education, Nanyang Technological University Singapore gdje sudjeluje u radu laboratorija Learning Sciences Laboratory te se specijalizira na području istraživanja računalom podržanog učenja. Sudjeluje kao istraživač na projektu Leveraging Mobile Technology for Sustainable Seamless Learning in Singapore Schools (projekt financiran sa strane National Research Foundation (NRF), Singapore), a od 2010. kao suvoditelj projekta Mobile-Assisted Game-Based Learning Environment To Improve Pupils' Chinese Character And Phrase Learning. Objavio je 8 radova u inozemnim časopisima indeksiranim u Current Contents i SCI bazama podataka, 6 radova u ostalim domaćim i inozemnim časopisima, 1 poglavlje u knjizi i više od 20 radova u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova. Bio je mentor i neposredni voditelj na više od 71 završnom i diplomskom radu.
 
Fredi Glavan
 
Fredi Glavan ravnatelj je opatijske Osnovne škola “Rikard Katalinić Jeretov” posljednjih osam godina, a nakon više od dvadeset godina rada na odgojno-obrazovnim poslovima, može se reći da dobro poznaje funkcioniranje obrazovnog sustava. Najveći dio svog radnog iskustva stekao je u opatijskoj osnovnoj školi radeći na poslovima školskog informatičara nakon završenog Pedagoškog fakulteta u Rijeci gdje je stekao zvanje profesora proizvodno-tehničkog obrazovanja. Također je završio dokvalifikaciju za B predmet informatike u istoj ustanovi. Godinu dana je radio i kao viši savjetnik za informatiku i tehničku kulturu u riječkoj podružnici Zavoda za školstvo (sadašnja AZOO), odakle se 2006. godine vratio u Opatiju i preuzeo poslove ravnatelja.
 
Vodio je više tečajeva informatičke edukacije, sudjelovao ili sudjeluje u brojnim projektima od Globe do e-Škole, autor je ili koautor nekoliko udžbenika i metodičkih priručnika za informatiku. Ponosan je vlasnik nekoliko certifikata, među kojima i međunarodnog “Usavršavanje u obrazovnom menadžmentu”, certifikat nizozemske agencije NSO. Također je nositelj ekspertne razine ECDL-a, tri potvrde ELA edukacije i nekoliko drugih informatičkih potvrda. Fredi je nositelj crnog pojasa, karate trener i sudac, svira gitaru u riječkoj grupi i govori engleski i njemački jezik.
 
Renata Ivanković
 
Renata Ivanković voditeljica je projekata za istraživanje i razvoj e-učenja u CARNetu i njeno je područje rada implementacija IKT u nastavi i u drugim procesima u školama. Nakon dugogodišnjeg rada u nastavi, kao profesorica matematike i informatike, radila je kao viša savjetnica za informatiku u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Osim sudjelovanja u brojnim povjerenstvima za unaprijeđenje odgojno-obrazovnog sustava u RH, sudjelovala je i u izradi kurikuluma za pojedine razine školovanja. Završila je E-learning akademiju, smjer E-learning Management, te niz radionica, klasičnih i online tečajava i seminara iz područja upravljanja projektima, upravljanja školom i primjene IKT u obrazovanju.
 
U CARNetu vodi i sudjeluje u projektima kojima je cilj razvoj digitalne kompetencije svih odgojno-obrazovnih djelatnika u svrhu što kvalitetnije implementacije IKT u njihovom radu. Od 2009. godine vodi projekt ICT Edu u kojem se provodi sustavno, modularno stručno usavršavanje svih odgojno-obrazovnih djelatnika. Kontinuirano sudjeluje i u različitim oblicima istraživanja s ciljem razvoja e-učenja u školama. Kao predstavnik CARNeta, koordinira i brojnim aktivnostima Centra za sigurniji Internet, od održavanja predavanja i radionica, preko izrade edukativnih materijala za sve korisnike, do suradnje s brojnim ministarstvima i drugim relevantnim ustanovama s ciljem institucionalizirane sustavne skrbi o sigurnosti djece i mladih na Internetu.
 
Tomislav Jakopec
 
Tomislav Jakopec je diplomirani informatičar. Stekao je 5 godina iskustva na poslovima projektiranja, programiranja, implementiranja i održavanja poslovnih informacijskih sustava u srednjim i velikim tvrtkama. Zaposlen je kao asistent je na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Sudjeluje u izvođenje nastave na kolegijima Oblikovanje mrežnih stranica, Baze podataka II, Implementacije programskih rješenja za oblikovanje sadržaja i Elektroničko nakladništvo i knjižarstvo. Posebno područje interesa su mu agregatori elektroničkih knjiga i razvoj mrežnih stranica. Suradnik je na projektu Digitalna knjižnica hrvatske baštine tiskane do 1800.: izvedbene pretpostavke.
 
Gordana Jugo
 
Gordana Jugo je u CARNetu od 2002. godine gdje radi prvenstveno na aktivnostima i projektima obrazovanja poučavatelja na svim obrazovnim razinama i podrške poučavateljima u primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju, trenutno na poziciji voditeljice Službe za obrazovne tehnologije. Ima diplomu Master of Educational Technology s kanadskog sveučilišta University of British Columbia. U posljednjih nekoliko godina sudjelovala je u nekoliko europskih obrazovnih projekata, a trenutno je voditeljica Comenius multilateralnog projekta AMORES čiji je moto «otkrivanje ljubavi (učenika) prema književnosti kroz digitalnu suradnju i kreativnost».
 
Promovira i implementira pozitivne trendove u e-učenju kao što su otvoreni obrazovni sadržaji (Otvoreni tečajevi @ Loomen), sustavi otvorenog koda (Loomen) i zaštita intelektualnog vlasništva na Internetu. U razvoj i provođenje obrazovnih programa za poučavatelje ugrađuje najnovije pedagoške i tehnološke mogućnosti. U siječnju 2014. uspješno je provela masovni otvoreni online tečaj za stručno usavršavanje nastavnog osoblja – Moodle MOOC koji je pohađalo više od 400 polaznika. Izlagala je rezultate svog rada na međunarodnim konferencijama Online Educa Berlin, IADIS International Conference e-Learning i CUC. Aktivna je korisnica društvenih mreža i alata Weba 2.0 i zagovornica njihove primjene u nastavi. Podržava informalno učenje, suradnju i razmjenu iskustava s partnerima i korisnicima.
 
Mr. sc. Kemal Kačapor
 
Kemal Kačapor, MSci je angažiran kao suradnik na predmetima Menadžmenta informacijskih sustava i Sustava za podršku odlučivanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Svojim stručnim angažmanom na inkorporiranju tehnologije u nastavne procese značajno je doprinio modernizaciji i liderskoj poziciji Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, a u području e-learninga u korporacijama je poznat kao pionir u uvođenju ovih tehnologija u Bosni i Hercegovini i regiji i utemeljenju autoriziranog MOODLE Partnera u regiji SEE.
 
Trenutno obavlja funkciju člana Nadzornog odbora BH Telecoma i voditelja Distance learning programa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. Autor je i koautor većeg broja stručnih studija, naučnih članaka i knjiga.
 
Tomislav Kotnik
 
Osnivač i glavni urednik tehnološko-informatičkog časopisa VIDI u kojemu se kroz 20 godina obradilo preko 6500 popularno-znanstvenih i informatičkih članaka obrađujući teme od prvih početaka Interneta u Hrvatskoj do intervjua s poznatim svjetskim tehnološkim inovatorima kao primjerice osnivačem Apple - Steveom Wozniakom. Osniva 2002 godine s uredom Premijera Republike Hrvatske nagradu za posebna postignuća na Internetu. U lipnju 2003 pod pokroviteljstvom Vlade RH organizira prvu „Virtualnu sjednicu vlade“ koja je održana u sklopu VIDI WEB TOP 100 natječaja, a po prvi puta na svijetu koristila najnovija tehnološka rješenja integracije udaljenih sudionika preko zatvorene i posebno zaštićene VPN infrastrukture.
 
U suradnji s Institutom Ruđer Bošković u Zagrebu 2006. godine osniva nagradu e-novation te predsjedava stručnim žirijem u kojima se nagrađuju tehnološki inovativna rješenja iz područja ICT-a od malih tvrtki do velikih korporacija i hrvatskih sveučilišnih projekata. Godine 2009 utemeljuje i prvu slobodnu tehnološku on-line enciklopediju VIDIPEDIJA.org koja broji preko 1000 tehnoloških članaka.  Posebno se interesira za razvoj novih digitalnih medija i ICT management pa se u tom području i sustavno obrazuje: IEDC - Bled School of Management (GMP, Management ), New York University  (Gene De Libero, Publishing - Digital media -   Narrowcasting), New York University (by Naomi Levine, Fund rising), Henry George School of Social Science NY (by Stephen Yoon, Macroeconomics - fundamentals).
 
Doc. dr. sc. Saša Mladenović
 
Saša Mladenović je pročelnik Odjela za informatiku Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Nositelj je više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. Doktorirao je računarstvo pri Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Od 1999 do 2006 godine bio je tehnički direktor Odjela za naplatu cestarine tvrtke Ecsat - Hrvatska koja je bila zadužena za razvoj programske podrške Odjela za transport CS grupe, dizajnera, integratora i operatera kritičnih sustava, Francuska.
 
Istraživački interes uključuje probleme poučavanja programiranja, interoperabilnost, inteligentne tehnologije poput ontologija i više agentskih sustava, posebno inženjerske primjene inteligentnih tehnologija. Član je IEEE od 1996. Informacije za kontakt: sasa.mladenovic@pmfst.hr
 
Albert Novak
 
Albert Novak voditelj je EU projekata u CARNetu. Član je tima projekta e-Škole koji priprema razvoj digitalno zrelih škola, pretežno zadužen za tehničke aspekte projekta.
Rođen je 1969. u Puli i premda je završio na FER-u smjer industrijsku elektroniku cijelu karijeru proveo je s računalima i računalnim mrežama. Tijekom karijere sa CARNetom i njegovim partnerima sudjelovao je u nizu projekata: priprema prvog "Training the Trainers" programa, uspostava eksperimentalne infrastrukture javnih ključeva, uspostava autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog školstva – AAI@EduHRpo-biografije.docx, SmartX projekta, uspostava servisa poslužiteljskih certifikata, hosting usluge za osnovne i srednje škole i druge.
 
Dugi niz godina bio je voditelj dijela CARNetovih informacijskih servisa, a zajedno s Gradom Pulom radio je na uspostavi otvorene bežične mreže grada Pule, PulaFreeAir, bazirane na otvorenom kodu. Uz ostale poslove radi na izgradnji i uspostavi CARNetove optičke infrastrukture u gradu Puli. Zagovornik je slobodnog softvera, otvorenog koda i otvorenih standarda.
 
Neven Petrlik
 
Neven Petrlik voditelj je odjela za upravljanje mrežnim uslugama u Iskonu. U Iskonu radi od 2004.godine, većinom na projektima razvoja centralne IP mreže, kao i razvoja novih usluga za korisnike. Nositelj je nekoliko stručnih certifikata na polju računalnih mreža, u segmentima mrežne povezljivosti, sigurnosti te dizajna, izdanih od tvrtke Cisco Systems: CCNP, CCIP, CCSP, CCDP.
 
Koautor je znanstvenog rada ‘Physical Layer End-to-End Availability in Next Generation Networks’, predstavljenom na konferenciji Mipro 2010. Oženjen i otac jednog djeteta.
 
Marijana Pezelj
 
Marijana Pezelj zaposlena je u CARNetu na mjestu voditelja projekata u odjelu podrške obrazovanju i u 13 godina u CARNetu prošla je poslove od koordinatora čvorišta Split, voditelja  edukacijskog centra, pomoćnice ravnatelja do predsjednice Programskog odbora CUC-a.Iako primarno tehničke orjentacije (završila je FESB, Odsjek elektronika, smjer računarska tehnika) pronašla se u poslovima vezanim za edukaciju i primjenu novih tehnologija u edukaciji,  
 
Stručne edukacije koje je i sama prošla odvijale su se u online okruženju: Cisco akademija mrežnih tehnologija (2003), E-learning akademija, smjer Course Desigm (2012-2013), a pored toga prošla  je niz seminara i tečajeva iz područja upravljanja, timskog rada, komunikacijskih vještina, poslovnih procesa, vođenja projekata.Sudjelovala je i vodila više projektata iz područja e-learninga, posebno na razvoju online sadržaja i implementaciji alata i platformi za online učenje. U posljednje vrijeme bavi se projektom razvoja digitalnih udžbenika.
 
Prof. dr. sc. Ivica Puljak
 
Ivica Puljak redoviti je profesor fizike na FESB-u u Splitu. Diplomirao je elektrotehniku u Splitu, magistrirao fiziku u Zagrebu te doktorirao fiziku u Parizu. Član je kolaboracije CMS od 1994. godine, gdje je koordinirao rad od oko stotinjak fizičara iz cijeloga svijeta u potrazi za Higgsovim bozonom. Prof. Puljak član je i kolaboracije MAGIC, koja upravlja dvama teleskopima za detekciju kozmičkih gama-zraka na Kanarskim otocima.
 
Autor je više od 300 znanstvenih radova i prezentacija na znanstvenim skupovima. Aktivno se bavi popularizacijom i promocijom znanosti.
 
Mr. sc. Josipa Matotek, pridruženi recenzent

Josipa Matotek je zaposlena kao viši predavač na Građevinskom fakultetu u Osijeku, gdje izvodi nastavu iz matematičke grupe kolegija. Magistrirala je matematiku na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu te se kao profesor matematike i informatike u svom stručnom i znanstvenom djelovanju bavi mogućnostima uvođenjem IT-a u edukacijski proces. Istražuje metode osuvremenjivanja poučavanja matematike kao i njene popularizacije. Izlagala je radove na više međunarodnih konferencijskih skupova te je autor ili koautor nekoliko stručnih i znanstvenih članaka. Član je nekoliko stručnih udruga te je posljednje četiri godine bila dio uredničkog odbora elektroničkog časopisa e-GFOS.

Također je i višegodišnji CARNet-ov suradnik. Od 2004. godine kada je bila predavač CARNet-ovog edukacijskog centra Edupoint koji je imao svrhu sustavnog podizanja razine informatičke pismenosti u hrvatskoj akademskoj zajednici, sve do danas kao mentor na mnogim online tečajevima i recenzent masovnog otvorenog online tečaja za stručno usavršavanje nastavnog osoblja – Moodle MOOC.

 

preskoči na navigaciju