preskoči na sadržaj

Radionice

Sys.track radionice (detaljne informacije o radionicama)
(za ove radionce nije bila potrebna prijava putem registracijske forme)

R1 - Prelazak na Moodle 2.3 - nastavnička perspektiva (sažetak)

Autor i predavač: Jasmin Klindžić, Filozofski fakultet, Zagreb

R2 - Dizajn motivirajućih interaktivnih materijala za e-učenje (sažetak)

Autor i predavač: Dinka Juričić, Školska knjiga d.d., Zagreb    

R3 - Kompetencije poučavatelja odraslih u online okruženju (sažetak)

Autor i predavač: Dragana Kupres i Branka Vuk, CARNet                

R4 - Sigurna učionica 2 (sažetak)

Autor i predavač: Igor Smud , CARNet 

R5 - Testiranje pomoću Moodle-a 2.x (sažetak)

Autor i predavač: Ivica Buzov, Upravna i birotehnička škola, Zagreb

R6 - Alati weba 2.0 - mogućnosti korištenja u nastavi (sažetak)

Autor i predavač: Ivana Ružić, I. osnovna škola Čakovec         

R7 - Osnove korištenja kolaboracijske platforme Alfresco Share (sažetak)

Autor i predavač:  Darko, Grabar i Željko Šmaguc, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin

R8 - Moodle 2.3 vs. Moodle 1.9.x - 4 najvažnije razlike za nastavnike (sažetak)

Autor i predavač:  Mirela Carev i Ivica Matotek , CARNet

R9 - Kako bolje iskoristiti mrežne resurse u školi? (sažetak)

Autor i predavač:  Srđan Vukovojac, CARNet

R10 - CARNetov e-Dnevnik (sažetak)

Autor i predavač:  Daniel Domović, CARNet

R11 - Glogster - jednostavan alat za motivaciju učenika (sažetak)

Autor i predavač:  Svjetlana Prkić, OŠ Kaštanjer  Pula i Danijela Ivanov Štimac, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar

 

R1 - Prelazak na Moodle 2.3 - nastavnička perspektiva

Ciljana skupina bili su nastavnici koji su već koristili Moodle inačice 1.9 a razmišljali su o prelasku na inačicu 2.3. U radionici nije bilo riječi o osnovama rada u Moodle sustavu, jer se pretpostavljalo da su se polaznici (uspješno) koristili njime.

Potrebna predznanja za radionicu bila su osnove rada u LMS-u Moodle (inačica 1.9) - prethodno iskustvo rada s predavačkim ovlastima.

Planirani ishodi radionice:

 • znati kako što lakše prilagoditi svoj postojeći kolegij i nastavne materijale za novu inačicu Moodle sustava
 • prepoznati prednosti i moguće nedostatke Moodle inačice 2.3.

Sažetak

Krajem 2010. godine izdana je Moodle inačica 2.0 koja je donijela drastične razlike u odnosu na sve dosadašnje, počevši od unutarnje logike, preko funkcioniranja pojedinih sustava, pa sve do izgleda samog korisničkog sučelja. Kako se planira nadogradnja i prelazak većine produkcijskih poslužitelja na Moodle inačicu 2.3, postoji i potreba obučavanja nastavnika za rad u novom okruženju.

U sklopu radionice su obrađene nove značajke sustava, kao i novi načini pohrane i korištenja nastavnih i drugih materijala (repozitoriji, portfolio). Polaznici su imali pristup poslužitelju na kojem se nalazi instaliran Moodle inačice 2.3. Praktični rad sastojao se od izrade online kolegija te postavljanja osnovnih vrsta resursa i interaktivnih aktivnosti (modula), kao i prikaza razlika između prethodne i nove Moodle inačice na primjerima.

Polaznicimaje na raspolaganju bio kraći pisani materijali, kao i popis dostupnih online izvora koji govore o toj temi. Polaznici su na radionicu trebali doći s vlastitim nastavnim materijalima u digitalnom obliku i razrađenom idejom o izgledu online kolegija (rasporedom i strukturom aktivnosti i resursa koje su željeli upotrijebiti). Poželjno je bilo da ti materijali budu ili na USB ili CD/DVD mediju. Na kraju radionice polaznici su mogli napraviti sigurnosnu kopiju svojeg novog kolegija i istu ponijeti sa sobom.
 

vrhR2 - Dizajn motivirajućih interaktivnih materijala za e-učenje

Ciljana skupina bili su učitelji i nastavnici koji žele raditi vlastite interaktivne i motivirajuće materijale za e-učenje i već imaju neko iskustvo u izradi prezentacija, videa, obradi slika.

Planirani ishodi radionice:

 • razumjeti principe motiviranja polaznika u e-učenju i zadržavanja njihove pozornosti
 • naučiti nekoliko ključnih didaktičko-vizualnih pravila funkcionalnog instrukcijskoga dizajna u osmišljavanju scenarija i izradi motivirajućih intereaktivnih edukativnih materijala
 • ovladati osnovnim alatima potrebnim za dizajn interaktivnih materijala.

Sažetak

Radionica je započela kratkim teorijskim uvodom o principima dizajna slike, videa i zvuka i njihovoj primjeni u e-učenju. Nastavilo se s radom polaznika na obradi slika, videa, zvuka i infografika. Na primjerima pojedinih uradaka polaznici su dobili didaktičke i motivacijske smjernice za izradu interaktivnog scenarija za e-učenje po 3C principu (challenge, choice, consequence). Svaki polaznik do kraja radionice izradio je svoj demo projekt, kojeg je zatim u jednominutnoj prezentaciji prezentirao i objasnio njegov koncept ostalim polaznicima. Pri tom je kroz diskusiju dobio povratnu informaciju od ostalih polaznika i voditeljice radionice.

vrh


R3 - Kompetencije poučavatelja odraslih u online okruženju

Ciljana skupina bili su svi edukatori zainteresirani za poučavanje odraslih polaznika, s naglaskom na poučavanje u online okruženju, ali i u susretima uživo.

Polaznici su trebali biti motivirani za nove spoznaje, te grupni način rada na radionici. Prethodno iskustvo nije bilo ključno, a radionica nije uključivala rad polaznika na računalu.

Planirani ishodi radionice:

 • razumjeti spektar kompetencija potrebnih za poučavanje odraslih
 • mapirati vlastite i tuđe kompetencije za poučavanje odraslih, s posebnim naglaskom na online okruženju
 • povezati vlastito iskustvo u poučavanju odraslih s teorijskim modelom kompetencija poučavatelja odraslih
 • analizirati potrebu za daljnjim usavršavanjem u području poučavanja odraslih, kod sebe i kolega
 • evaluirati kompetencije potrebne za poučavanje odraslih, posebno u online okruženju.

Sažetak

Koje su to specifične potrebe odraslih polaznika i po čemu su specifične metode koje se koriste u poučavanju odraslih polaznika?

Koje su to kompetencije koje poučavatelji odraslih trebaju imati kako bi zadovoljili njihove potrebe, i na kraju, postigli ciljeve učenja koji su si odrasli učenici i njihovi nastavnici zacrtali?

Kroz diskusiju i aktivnosti sudionici su se upoznali s modelom kompetencija Research voor Beleid (2010), koji je na europskoj razini identificirao 19 kompetencija ključnih za stručnjake u obrazovanju odraslih. Polaznici su analizirali pojedine kompetencije navedenog modela, analizirali ih kroz grupni rad, evaluirali ih ovisno o njihovoj važnosti u obrazovanju odraslih, a neovisno o načinu izvođenja, te ih na kraju evaluirali ovisno o važnosti kod izvođenja u online okruženju. Analizirale su se i potrebe za daljnjim stručnim usavršavanjem u razvoju pojedinih kompetencija.

Kroz radionicu su se koristile različite participativne metode te se u neformalnim uvjetima dao naglasak na povezivanje vlastitog iskustva i potreba s ponuđenim teorijskim modelima, kako bi se iznašli zaključci relevantni za svakog pojedinog polaznika. Prezentiralo se i istraživanje koje je na temelju navedenog modela tim E-learning akademije proveo među online poučavateljima odraslih u CARNetovim obrazovnim programima, ali i u nekim sveučilišnim studijima. Na kraju radionice polaznici su imali priliku na konstruktivan način dati povratnu informaciju o rezultatima radionice i njihovoj relevantnosti za njih same.

vrhR4 - Sigurna učionica 2

Ciljana skupina bili su administratori resursa na školama, odnosno osobe zadužene za održavanje informatičke opreme u školi.

Potrebna predznanje bilo je upućenost u pojmove vezane uz Windows Active Directory.

Planirani ishodi radionice:

 • znati instalirati Windows Active Directory infrastrukturu
 • osposobljenost za obavljanje nekoliko osnovnih zadataka poput postavljanja antivirusa, vatrozida i administracije korisnika.

Sažetak:

Korištenje računala u školama i ostalim edukacijskim ustanovama postalo je neizostavan dio nastave. Time se javljaju problemi sigurnosti školskih računala ali i njihovih korisnika. Radionica "Sigurna učionica 2" polaznicima je ponudila uvod u neka programska rješenja kojima se sigurnost računala jednostavnije održava - sa središnjeg mjesta. Polaznici ukratko bili upoznati s procesom instalacije i konfiguracije Windows domene. Windows domena odabrana je upravo stoga što sve obrazovne ustanove u RH imaju na raspolaganju koristiti Microsoftove proizvode koji to omogućuju. Nakon uspostavljanja domene korisnici su mogli podesti neka osnovna i važna pravila pri korištenju računala koja su dio domene. U drugom dijelu radionice polaznici su mogli instalirati i konfigurirati antivirusna rješenja, postaviti vatrozid (firewall) te isprobati druge korisne postavke Windows domene. Antivirusni alati predstavljaju osnovu u zaštiti računala, dok poznavanje dodatnih postavki povećava sigurnost i olakšava centralno administriranje računala u učionici. Naglasak radionice bio je na administriranju domene. Nakon završene radionice polaznici mogu u računalnoj učionici na svojoj ustanovi samostalno uspostaviti centralno mjesto upravljanja i nadzora sigurnosti školskih računala.

vrh
 


R5 - Testiranje pomoću Moodle-a 2.x

Ciljana skupina bili su nastavnici svih predmeta koji žele izraditi i koristiti testove u novijim inačicama sustava Moodle.

Potrebna predznanja su bila osnovno korištenje računala, posjedovanje AAI@EduHr identiteta, poželjno iskustvo u korištenju LMS-a Moodle (prijava, administracija i rad s aktivnostima).

Planirani ishodi radionice:

 • prijava u Moodle i upisivanje u kolegij
 • osmišljavanje odgovarajućeg tipa pitanja
 • izrada nekoliko vrsta pitanja za test: višestruki odgovor, točno/netočno, kratki odgovor i povezivanje
 • izrada testa i podešavanje osnovnih postavki
 • dodavanje pitanja u test
 • naknadno uređivanje testa, postavljanje povratne informacije i ocjenjivanje.

Sažetak

Tijekom radionice predavač je demonstrirao svaku aktivnost, a zatim su ju polaznici izvodili sami na računalu. Na taj su način polaznici isprobali sve postupke koji su im potrebni da bi u sustavu Moodle, u tečaju u kojem imaju nastavničke ovlasti, pripremili pitanja za testiranje i uvrstili ih u test. Nakon što j svaki polaznik imao pripremljena pitanja različitog tipa i barem jedan pripremljeni test, polaznici su rješavali testove drugih polaznika. Na taj se način na radionici moglo isprobati i zatim prodiskutirati primjerenost određenih vrsta pitanja, primjerenost povratnih informacija i druga problematika vezana za digitalne testove i automatsko ocjenjivanje. Predavač je polaznicima dao preporuke za ocjenjivanje i uputio ih na dodatne izvore.

vrh


R6 - Alati weba 2.0  - mogućnosti korištenja u nastavi

Potrebna predznanja bila su osnovno korištenje i pretraživanje Interneta.

Planirani ishodi radionice:

 • korištenje alata za izradu mentalnih mapa, različitih vrsta dijagrama, digitalnih stripova i slikovnica te internet stranica
 • poznavanje web sjedište svakog od spomenutih alata, korisničko sučelje alata, osnove rada i mogućnosti alata
 • samostalno kreiranje, međusobno dijeljenje i objava vlastitih sadržaja
 • samostalno korištenje alata u svakodnevnom radu, primjenjivanje u nastavnom procesu različitih predmeta (zajedno s učenicima).

Sažetak

Danas je na svim razinama i u svim oblicima obrazovanja nezaobilazno korištenje Interneta. Od svih sudionika obrazovnog procesa očekuje se ne samo sposobnost pretraživanja i korištenja sadržaja na Internetu već i objava vlastitih sadržaja.

Svrha ove radionice bila je motivirati polaznike na kreiranje, objavu i dijeljenje vlastitih obrazovnih sadržaja pomoću alata weba 2.0 te korištenje spomenutih alata u svakodnevnoj nastavi. Polaznicima radionice su bili pokazani primjeri korištenja različitih alata weba 2.0 u redovnoj nastavi više predmeta.

Polaznici radionice upoznali su s nekoliko alata, te su kreirali i objavili vlastite sadržaje uz pomoć alata za izradu, pohranu, dijeljenje i objavu multimedijalnih mentalnih mapa imena Mindomo, upoznali su se i koristili alat za izradu različitih vrsta dijagrama i tlocrta nazvanog Gliffy, a pomoću alata Toondo i Tikatok su kreirali i objavili vlastite digitalne stripove, slikovnice i knjigu. Polaznici radionice upoznali su i Wix, alat za izradu i objavu web stranica.

Nakon radionice polaznici mogu samostalno koristiti spomenute alate, a sadržaje kreirane u tim alatima mogu objaviti na Internetu, dijeliti sa drugim korisnicima, izvoziti u različite formate, ugrađivati u vlastite web stranice, wiki sustave i sl. te na taj način unaprijediti i obogatiti obrazovni proces.

vrh
R7 - Osnove korištenja kolaboracijske platforme Alfresco Share

Ciljana skupina bili su svi korisnici računala i Interneta koji imaju potrebu za naprednim sustavom za upravljanje digitalnim sadržajem te kolaboraciju.

Potrebna predznanja bila su osnovne vještine rada na računalu.

Planirani ishodi radionice:

 • razumijevanje što je to "Sustav za upravljanje dokumentima" (DMS - Document Management System)
 • kreiranje, konfiguriranje i administriranje web mjesta za kolaboraciju na Alfresco Share platformi
 • razumijevanje uloge u sustavu te administriranje korisnika
 • razumjevanje i korištenje funkcionalnosti Alfresco Share kolaboracijske platforme: Wiki, blog, repozitorij dokumenata, kalendar, linkovi, diskusije, podatkovne liste, workflow
 • primjenjivanje funkcionalnosti Alfresco Share kolaboracijske platforme na konkretnom primjeru (rad na projektu)

Sažetak

Alfresco je besplatni alat koji omogućuje automatsko dodijeljivanje naziva svakoj novoj verziji dokumenta, da se zna tko je što promijenio, da se brzo i jednostavno pronađe svaki dokument, da korisnik ima pristup do svih dokumenata s bilo kojeg računala ili mobilnog uređaja te nudi cijeli niz kolaboracijskih alata za podršku svakodnevnom radu u timu, na projektu ili na vlastitom organiziranom repozitoriju.

Polaznici su od dugogodišnjih korisnika Alfresca imali priliku saznati više o jednoj od najpopularnijih kolaboracijskih platformi, temeljenoj na otvorenom kodu i alternativi Microsoft SharePointu ili ECM Documentumu. Radionica se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela. U prvom dijelu polaznici su naučili o osnovama sustava za upravljanje dokumentima te osnovnoj namjeni Alfresco Share kolaboracijske platforme. U drugom, praktičnom djelu, polaznici su samostalnim radom na računalu naučili osnove administracije web mjesta za kolaboraciju - definiranja rasporeda, dodavanja i podešavanja aplikacija (dashleta), kreiranja grupa i upravljanja pravima. Nakon što su kreirali web mjesto, polaznici su stekli uvid u prednosti i nedostatke korištenja takve platforme, kao i njezine primjene u  vlastitom okruženju. Saznali su više o integraciji Alfresco Share platforme sa ostalim kolaboracijskim alatima i socijalnim mrežama kao što su Facebook, Wordpress, LinkedIn, Twiter.

vrh


R8 - Moodle 2.3 vs. Moodle 1.9.x - 4 najvažnije razlike za nastavnike

Ciljana skupina bili su nastavnici, napredni korisnici Moodle-a koji imaju iskustvo kreiranja kolegija na verziji 1.9.x, a kroz radionicu su htjeli doznati više o glavnim elementima razlike u verziji 2.3.

Potrebno predznanje bilo je iskustvo kreiranja kolegija u Moodle-u, na verziji 1.9.x

Planirani ishodi radionice:

 • poznavanje mogućnosti Moodle-a 2.0 iz perspektive nastavnika i razlike u odnosu na ranije verzije (novi sustav navigacije i upravljanja dokumentima, uvjetovane aktivnosti i dr.)
 • dobro snalaženje u sučelju nove verzije tj. s osnovnim postavkama tečaja, sustavom navigacije, načinom upravljanja polaznicima, listom najčešće korištenih resursa i aktivnosti za kreiranje sadržaja, upravljanjem dokumentima, temama i rasporedu i mogućnostima blokova kao i dostupnim alatima za komunikaciju i provjeru znanja
 • pripremljenost za samostalno i sigurno upravljanje tečajem
 • primjena nove mogućnosti u sadržaju svojih kolegija, kao i izbjegavanje potencijalnih zamki i nedostataka.

Sažetak

Moodle 2.0 podigao je pravu malu revoluciju u okviru svjetske ali i hrvatske Moodle zajednice. Administratori sustava brzo su postali svjesni da će jedan od primarnih zadataka, osim uspješne tehničke izvedbe prelaska, biti i što kvalitetnija edukacija nastavnika/predavača koji kreiraju kolegije. Iako je gotovo svaki segment sustava u nekoj mjeri izmijenjen, ova radionica se fokusirala na elemente koji su doživjeli najkrupnije izmjene. Riječ je o Blokovima, sustavu Navigacije, novom načinu Upravljanja dokumentima te Resursima.

Radionica je sadržajno bila prilagođena mogućnostima koje su predviđene u okviru CARNetovog sustava Moodle te potrebama njegovih korisnika. Svakom elementu posvetio se poseban dio radionice, ali s ciljem da polaznici znanje mogu kombinirati i primijeniti u tečajevima. Svim polaznicima bili su otvoreni testni korisnički računi i tečajevi na CARNetovom Moodle poslužitelju kako bi sudionici kroz praktičan rad mogli testirati ono što će biti prezentirano. Po završetku određenih cjelina i aktivnosti radionice polaznici su rješavali zadatke kako bi provjerili usvojeno znanje.

vrh


R9 - Kako bolje iskoristiti mrežne resurse u školi?

Ciljana skupina bili su administratori resursa i/ili imenika u školama.

Potrebno predznanje bilo je poznavanje servisa i usluga koje se u školi koriste u svakodnevnom radu.

Planirani ishodi radionice:

 • informiranost o ispravnom pristupu planiranju, izgradnji i održavanju lokalne mreže škole
 • polaznici mogu objasniti na koje načine, prema kojim kriterijima i s kojim ciljem se lokalna mreža može podijeliti na manje cjeline
 • definiranje najvažnijih servisa koje škola koristi, s ciljem poboljšanja njihove brzine i pouzdanosti
 • evaluiranje prakse velikog broj škola koje koriste dodatni link unajmljen od nekog komercijalnog pružatelja usluga pristupa Internetu i motive najma.

Sažetak

Na radionici je voditelj potaknuo polaznike, administratore resursa i/ili imenika u školama, da zajednički definiraju najvažnije servise koji se u školama koriste za održavanje nastave, pružanje podrške u nastavi ili za poslovanje škole. Ovako definirani servisi omogućili bi CARNetu da prilagodi svoje mrežne uređaje i osigura bržu i pouzdaniju razinu mrežnih usluga koje škola koristi. Objašnjeni su principi ispravnog planiranja, izgradnje i održavanja lokalne mreže škole. Polaznici su imali priliku definirati potrebe škola za odvojenim mrežnim cjelinama koje bi omogućile optimalno korištenje školskih resursa, veću sigurnost servisa koje škola koristi, kao i poboljšanu sigurnost korisnika - nastavnika, učenika, računovodstva,... Na radionici je bila prezentirana statistika velikog broja škola koje koriste dodatni link unajmljen od nekog komercijalnog pružatelja usluga pristupa Internetu. Kao motivi najma dodatnog linka često se spominju razlozi sigurnosti, pa se pokušalo utvrditi koja je komponenta sigurnosti školske mreže time poboljšana.

vrh


R10 - CARNetov e-Dnevnik

Ciljana skupina bili u zaposlenici škola koje do sad nisu koristile CARNetov e-Dnevnik, a zainteresirane su za njegovo uvođenje.

Potrebno predznanje je bilo osnova rada na računalu

Planirani ishodi radionice:

 • osposobljenost za korištenje sustava e-Dnevnik tj. njegovih osnovnih funkcija (logiranje, unos sata, ocjene, izrada izvještaja)
 • razumijevanje kako korištenje e-Dnevnika može unaprijediti i olakšati vođenje razredne evidencije.

Sažetak

CARNetov e-Dnevnik je web aplikacija za vođenje razredne evidencije u elektroničkom obliku. Sustav ima sve funkcionalnosti papirnate razredne knjige, te više funkcionalnosti koje omogućava informacijska i komunikacijska tehnologija. Na radionici su se polaznici imali priliku upoznati s tim mogućnostima i procijeniti koliko im je korisno nešto od navedenoga: slučajni odabir učenika za ocjenjivanje, automatsko obavještavanje roditelja o izostancima djeteta, davanje ocjena na uvid učenicima uz pomoć mobilne ili desktop aplikacije, automatska izrada izvještaja o ocjenama po pojedinom predmetu ili o pojedinom učeniku, alarmiranje razrednika o izostancima učenika i dr.

vrhR11 - Glogster – jednostavan alat za motivaciju učenika

Ciljana skupina bili su svi nastavnici koji žele svladati vještine izrade digitalnih, interaktivnih postera putem web 2.0 alata Glogster-a.

Potrebna predznanja bile su osnove rada na računalu (OS Windows), uporaba Interneta, aktivan web mail račun (mail adresa).

Planirani ishodi radionice: Po završetku ove radionice polaznici će moći:

 • samostalno prijavljivanje na svoj Glogster račun
 • izrada digitalnog plakata s podlogom, tekstom, grafikom, glazbom i videom
 • objava digitalnog plakata u Glogster zajednici
 • korištenje digitalnog plakata u nastavi kao jedan od zanimljivijih oblika metode rada.

Sažetak

Glogster je program za izradu interaktivnih plakata. Besplatan je i idealan za interaktivno učenje. Izrada plakata  pomoću ovog programa je jednostavna i zanimljiva kako za učitelje, tako i za učenike. Upravo to ga čini odličnim motivacijskim sredstvom. Umjesto klasičnog prezentiranja pomoću prezentacija i hamer plakata, u nastavu možemo uvesti novi način učenja i prezentiranja sadržaja pomoću gloga. Digitalni plakati se mogu dijeliti preko društvenih mreža pa su zbog toga zanimljivi i kao novi način izražavanja i razmjene ideja među učenicima. Za izradu interaktivnog plakata koriste se: slike, tekst, linkovi, te video i audio zapisi. Polaznici radionice su dobili uvid u prednosti uporabe Gloga u odnosu na druge alate.

Ova radionica bila je namijenjena svim nastavnicima koji su željeli osvježiti svoja predavanja i potaknuti učenike na međusobnu suradnju i istraživanje.

vrh

 

Sys.track radionice

Radionica A - OPSI (Open PC Server Integration)

Autori i predavač: Aco Dmitrović, Hrvatski geološki institut,  Goran Šljivić, Metalurški fakultet Sisak

Sažetak: U radionici je bio predstavljen slobodni softver pod nazivom OPSI (Open PC Server Integration). OPSI je zanimljiv jeromogućava da se s Linux servera upravlja Windows klijentima. Funkcionalnosti koje nudi su sljedeće: automatska distribuci softvera i zakrpa, automatska (nenadzirana) instalacijaWindowsa na korisnička računala, izrada inventara hardvera i softvera, podržan rad s udaljenim lokacijama.

Radionica B - Jednostavno do proširenja DRUPAL-a (programirajući svoje module)

Autor i predavač: Ljubomir Hrboka, CARNet

Sažetak: Drupal je sustav za upravljanje sadržajem otvorenog koda. Uz veliki broj funkcionalnosti koje dolaze s osnovnom distribucijom Drupala, dostupan je i niz modula doprinesenih od strane zajednice koja broji preko 800.000 korisnika. Na ovoj radionici polaznici su uz pomoć drupalovih API-ja imali priliku izraditi modul za prikupljanje podataka i uključiti ga u unaprijed podešeno web sjedište.

Radionica C - PowerShell 3.0 - Novosti koje život znače

Autor i predavač: Miroslav Ivančević, CARNet

Sažetak: Windows 8 donio je više od 2300 cmdleta, oko 10 puta više nego u prethodnoj verziji, što jasno demonstrira važnost koju mu Microsoft posvećuje. PowerShell je postao nezaobilazni alat u administraciji Windows okruženja. Koncepti poznati iz prethodne verzije su dopunjeni brojnim mogućnostima kojima se bavilo na radionici. Novi ISE (Integrated Scripting Environment) pojednostavio je rad iskusnim korisnicima, a novima pružio jednostavnije učenje PowerShella. Polaznici radionice također su s eimali priliku upoznati s pojednostavljenjima sintakse. Koncept automation workflow je novost u PowerShellu, pa se prošlo kroz postupak njegovog kreiranja, prezentacije kao PowerShell cmdleta i izvođenja na udaljenom računalu. Završni dio radionice je bio posvećen mogućnostima PowerShella za administraciju mrežnih postavki na Windows 8 Serveru, a može poslužiti kao dobra ilustracija jednoga od mnogo potpuno novih setova cmdleta. Powershell is the way to manage Windows! Radionica nije zahtijevala prethodno poznavanje PowerShella ali je poznavanje skriptiranja ili osnova programiranja bila prednost.

Radionica D - Što je to BIND? (male tajne DNS-a)

Autor i predavač: Željko Boroš (CARNet)

Sažetak: Osnovni pojmovi iz DNS svijeta (master, slave, recursor, cacheing DNS). Instalacija u CARNet Debianu. Raspored konfiguracijskih datoteka. Uobičajene konfiguracije u CARNetovim ustanovama članicama. Česti problemi sa sys.helpa.

preskoči na navigaciju