preskoči na sadržaj

Programski odbor

 Doc. dr. Miloš Bajčetić
Po obrazovanju doktor, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, certificiran eTutor i koordinator eLearning Centra Sveučilišta u Beogradu. Praktičnom primjenom novih obrazovnih tehnologija i istraživanjem  u području medicinske edukacije i eUčenja bavi se posljednjih 15 godina. Do sada objavio više od 20 radova iz ovih područja. Svoj prvi online tečaj histologije i embriologije održao 1999 godine. Autor i jedan od moderatora „Reticuluma“, eLearning projekta medicinske edukacije koji okuplja veći broj nastavnika i studenata medicine. Također, jedan od autora seminara i online tečaja za obuku sveučilišnih nastavnika i suradnika „Uvod u eUčenje i Moodle LMS“, o pedagoškim i praktičnim principima primjene obrazovnih tehnologija. eLearning konzultant Europske unije i WUS Austrija na većem broju projekata.

Dio je tima za lokalizaciju Moodlea za oba pisma srpskog jezika. Također, sa zadovoljstvom, dao skroman doprinos u lokalizaciji Moodle za hrvatski jezik. Član AMEE (Association for Medical Education in Europe), EDEN (European Distance and E-learning Network) i Obrazovnog foruma. Zajedno sa svojim studentima, sve ove godine, uči i igra se novim tehnologijama, poštujući maksimu slavnog Einsteina “I never try to teach my students anything, I only try to create an environment in which they can learn“.

Dr.sc. Ivana Batarelo Kokić
Diplomski studij: 1990-1995/1997.  Pedagogija, Bibliotekarstvo, Informatika
[Odsjek za pedagogiju/Odsjek za informacijske znanosti; Filozofski fakultet u Zagrebu]
Magistarski studij: 1998-1999.  Educational Media & Computers Program
[College of Education, Arizona State University, USA]
Doktorski studij: 2000-2002.  Interdisciplinary Ph.D. in Curriculum and Instruction
[College of Education, Arizona State University, USA]
Postdoktorat: 2002/2003. [Department for Curriculum and Instruction, Arizona State University, USA]
Studijski boravak (DAAD stipendija): 2005/2006. [Knowledge Media Research Center (IWM-KMRC), Tübingen, Germany]
Docent: 2008- danas [Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu]
Vanjski suradnik/predavač: 2008 – danas  [FPMZOP, Sveučilište u Mostaru, BiH]
Vanjski suradnik/predavač: 2001 – 2009. [Arizona Sate University, USA]
Docent: 2007 - 2008. [Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu]
Znanstveni suradnik: 2003 – 2007. [Institut za društvena istraživanja u Zagrebu]
Predavač/istraživač: 1998 – 2001. [College of Education, Arizona State University; USA]
Nastavnik: 1998 - 2002. [Center for Academic Precocity, Arizona State University, USA]
Voditeljica knjižnice: 1996 -1998. [Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu]

Prof. dr. sc. Gordan Gledec

Gordan Gledec izvanredni je profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je nekoliko predmeta na preddiplomskom, diplomskom, doktorskom i specijalističkim studijima vezanih uz područja primijenjenog računarstva, sigurnosti te tehnologija Interneta i World Wide Weba.  Sudjelovao je u brojnim stručnim projektima između FER-a i raznih gospodarskih subjekata.

Aktivno sudjeluje u realizaciji znanstvenih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: "Računalna potpora obrazovanju" i „Isporuka sadržaja i pokretljivost korisnika i usluga u mrežama nove generacije“

Autor je jednog i suautor dva poglavlja u dva sveučilišna udžbenika te autor i suautor dvadesetak radova s međunarodnom recenzijom. Suautor je prvog hrvatskog rodoslovnog priručnika "Pred zagonetkom obiteljskog stabla".

Član je IEEE Communications Society. Predsjednik je Povjerenstva za upravljanje domenom .hr. Govori engleski jezik.

 

Prof. dr. sc. Dragutin Kermek
Dr. sc. Dragutin Kermek je izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, gdje je nositelj predmeta "Web dizajn i programiranje", "Napredne Web tehnologije i servisi“, „Uzorci dizajna“ te sunositelj predmeta „Sustavi za elektroničko učenje“.

Teorijsko i praktično informatičko obrazovanje nadopunjavao je nizom seminara i studijskih boravaka u inozemstvu. Sudjelovao je na mnogobrojnim znanstvenim i stručnim projektima, bio je voditelj znanstvenog projekta "Višerazinski, dinamički, komponentno orijentirani programski okviri". Sada je istraživač na dva znanstvena projekta "Informacijska infrastruktura i interoperabilnost" i "Komunikacijske vještine i tehnologije u komunikaciji Internetom i e-obrazovanju". Područja interesa su mu razvoj programskih komponenti, integracija sustava, izgradnja složenih sustava temeljenih na web platformi, e-učenje. Autor je jedne knjige i većeg broja znanstvenih i stručnih radova. Član je Predsjedništva Vijeća CARNet korisnika u posljednja dva mandata. Član je nekoliko muđunarodnih strukovnih udruženja (ACM, IEEE Computer Society).

Lidija Kralj
Profesorica matematike i informatike, dvadeset godina predaje oba predmeta u OŠ Veliki Bukovec. Autorica je nekoliko udžbenika i zbirki za informatiku i matematiku za osnovne i srednje škole. Napisala je niz znanstvenih i stručnih članaka za časopise "Edupoint", "Enter",  "Matematika i škola", "Drvo znanja" i "Pogled kroz prozor". Autorica je  nekoliko edukativnih, multimedijskih programa za učenje matematike te online tečaja "Logo - online učenje programiranja".  Profesionalna zanimacija: europski projekti za obrazovanje te kako poučavati primjereno , odgovorno i sigurno korištenje interneta.

Završila je E-learning akademiju, smjer Management, a polazi i doktorski studij - Informatika u odgoju i obrazovanju na UFZG. Radove o e-learningu i obrazovnim tehnologijama prezentirala je na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija i skupova. Od 2008. godine je glavna urednica digitalnog časopisa "Pogled kroz prozor") i portala ucitelji.hr zajednice "Suradnici u učenju" te voditeljica projekta "Sigurniji internet za djecu".

Od 2010. je eTwinning ambasadorica za Hrvatsku te pomaže kolegama da se što bolje snađu u međunarodnim školskim projektima.
E-portfolio: http://mahara.org/view/view.php?t=n06afssmV7lVIsOBk5G8.

Matija Nalis

Matija Nalis rođen je '73 u Zagrebu, zagovornik je slobodnog softvera otvorenog koda te slobodne kulture. Iako po struci energetski elektroničar, bavi se računalima praktički cijelu karijeru. Sudjeluje u raznim projektima otvorenog koda - od jednostavnijih popravaka grešaka do višegodišnjeg službenog održavanja datotečnog podsustava Linux jezgre. Nakon zaposlenja u više programerskih tvrtki, nekoliko ISP-ova, te CARNetu, trenutno radi u Tomsoftu, gdje se bavi administriranjem GNU/Linux računalnih poslužitelja. U slobodno vrijeme uživa vozeći se biciklom.

Prof. dr. sc. Jelka Petrak

Diplomirala Višu turističku školu u Dubrovniku, a zatim diplomirala (grupu komparativna književnost, talijanski jezik) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij "Zdravstveni informacijski sistemi" završila je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a doktorsku radnju obranila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U Središnjoj medicinskoj knjižnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radi kao voditelj Knjižnice. U studenome 2011. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog  profesora za potrebe diplomske i poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju nastave na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.

Sudjeluje u diplomskoj nastavi na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (izborni kolegij «Istraživanje, publikacije i odgovornost u znanosti») te u doktorskom studiju na Filozofskome fakultetu.

Od 1990. do 1992. godine bila je istraživač-suradnik na znanstvenome projektu "Indikatori znanosti i društvene promjene" Ministarstva znanosti i tehnologije RH, a od 2002. do 2004. godine suradnik na znanstvenome projektu «Procjena učinka medicinskoga časopisa na hrvatsku medicinsku zajednicu». Bila je voditelj  projekta  „Prijenos znanstveno utemeljenih medicinskih dokaza u kliničku praksu“.

Radovi su joj indeksirani i citirani u međunarodnim bibliografskim bazama podataka (Current Contents, Medline, Web of Science). Član je uredništva i recenzent znanstvenoga časopisa Croatian Medical Journal. Aktivno je sudjelovala je na više domaćih i inozemnih skupova.
 

Jasna Tingle
Jasna Tingle zaposlena je u CARNetu od 1997. godine i uglavnom  je uključena u projekte povezane s obrazovanjem CARNetovih korisnika. Sudjelovala je u izradi i održavanju tečajeva predviđenih za online i tradicionalno izvođenje, a stekla je iskustvo u planiranju i organizaciji obrazovnih programa. To je posebno došlo do izražaja u programu ICT tečajeva CARNetovog obrazovnog centra 2001.-2003. godine i CARNetove E-learning akademije, čija je voditeljica.

Obrazovanje ju zanima i promatrano u širem teorijskom smislu, kao i u širem kontekstu suvremenog globaliziranog svijeta i razvoja tehnologije koja na njega utječe. O tom je području i CARNetovim iskustvima napisala nekoliko radova, prezentiranih na konferencijama i u online časopisu Edupoint čija je bila urednica.

Jasna je diplomirala etnologiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 2004 do 2007 pohađala je i uspješno završila online studij Master of Distance Education na Athabasca University, Kanada. Trenutno je polaznica doktorskog studija Društvo znanja i prijenos informacija na Sveučilištu u Zadru, što je proširilo njene interese na informacijske znanosti.

Mr. sc. Ivana Turčić Prstačić
Ivana Turčić Prstačić diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje je obranila i magistarski znanstveni rad. Svoje profesionalno djelovanje započela u obrazovanju kao nastavnica srednje strukovne škole, da bi se nakon inženjerskog rada u gospodarstvu (Ericsson-Nikola Tesla) vratila obrazovanju zaposlenjem u Višoj zrakoplovnoj  školi te bila djelatnica u svim razinama obrazovanja (osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko). Dio iskustva u obrazovanju uključuje i posao u gimnaziji u Alžiru, kao stručnjak međunarodne tehničke suradnje.

U Ministarstvu prosvjete i sporta Republike Hrvatske je vršila dužnost više školske nadzornice za informatiku-računarstvo i elektrotehniku  na  državnoj razini, sudjelovala u informatizaciji školstva RH te bila odgovorna za provođenja državnih natjecanja i smotri softverskih radova učenika/učenica osnovnih i srednjih škola RH.

U Zavodu za školstvo u Agenciji za odgoj i obrazovanje obavljala je poslove više savjetnice za informatiku – računarstvo, te organizirala i vodila stručne skupove, seminare i okrugle stolove, čiji je cilj bio stručno i profesionalno usavršavanje učitelja i nastavnika informatike – računarstva osnovnih i srednjih škola na državnoj i međužupanijskoj razini.

Recenzent je udžbenika, sudjelovala je i sudjeluje na projektima u obrazovanju,  stručnim savjetovanjima i konferencijama državne i međunarodne razine te suvremenim pristupom doprinosi stručnom i pedagoškom unapređivanju  obrazovanja.

Branka Vuk
Branka Vuk rođena je i živi u Zagrebu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski jezik i književnost te španjolski jezik i književnost. Na istom fakultetu pohađa i studij portugalskog jezika i književnosti, a 2006. godine je upisala i poslijediplomski interdisciplinarni studij s područja Europskih studija na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Branka je završila E-learning Management i E-learning Course Design programe CARNetove E-learning akademije, te niz specijaliziranih radionica, tečajeva i seminara na temu upravljanja projektima i primjene informatičko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju.

Od 2003. godine Branka je zaposlena u CARNetu na projektima e-obrazovanja gdje sudjeluje i vodi projekte na kojima je bila odgovorna za organizacijsku podršku obrazovnim programima, promociju, razvoj obrazovnih i produkciju multimedijalnih materijala, osmišljavanje i izradu online obrazovnih materijala i dr. Specijalizirano se bavi proučavanjem i primjenom društvenog softvera i alata weba 2.0 u obrazovanju.

Samostalno ili kao koautorica, Branka Vuk redovito piše, objavljuje i prezentira radove s područja e-obrazovanja, te osmišljava i održava radionice i predavanja o društvenom softveru i mogućnostima njegove primjene u obrazovnom i drugim okruženjima.

Zvonimir Zelenika
Još od prvog CUC-a 1999. godine, Zvonimir Zelenika je sudjelovao na CUC-u na više načina no što bi se razumno moglo pretpostaviti. Tako je kroz godine napredovao od dodavača mikrofona i nižeg motača kabela u prikladnim žutim košuljama, organizatora streaming prijenosa, autora radova u više navrata te voditelja radionice te konačno od 2007. godine kao član programskog odbora.

Između svih tih CUC-ova Zvonimir je diplomirao 2001. Godine na Fakultetu Elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, istovremeno radio u CARNet-u sve što se moglo ili nije moglo zamisliti, poglavito na videokonferencijama te razvoju višemedijskih rješenja (CARNet MoD i TV).

Nakon toga je radio u Hrvatskim željeznicama na izgradnji nove informacijske, mrežne i prijenosne infrastrukture,  od 2005. godine sličan posao je radio u Optima Telekomu u odjelu za planiranje i razvoj, trošeći najveći dio vremena vodeći tehnički dio Optiminog ADSL projekta te na SDH i DWDM prijenosnim mrežama. Od rujna 2010. godine zaposlen je u Vipnet-u na poslovima planiranja, projektiranja te optimiziranja prijenosne mreže, s ciljem smanjenja kompleksnosti te gradnjom mreže otvorene za buduće servise i kapacitete koji se očekuju uvođenjem LTE-a.

Prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
Nada Zgrabljić Rotar izvanredna je profesorica na Sveučilištu u Zadru gdje na diplomskom studiju Novinarstvo i odnosi s javnošću na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti predaje kolegije Suvremeno novinarstvo, Radio i televizija, Medijski i novinarski žanrovi i kolegij Medijska pismenost. Surađuje na diplomskim i doktorskim studijima novinarstva i medija na Sveučilištima u Ljubljani i Mariboru  te na doktorskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1995. utemeljila je znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije Medijska istraživanja/Media Research. Urednica je biblioteke „Budi novinar“ i biblioteke „Mediji u fokusu“.  Surađivala je kao istraživač  na projektima COST A30 „East of West: setting a New Central and Eastern European Media Research Agenda” (2005-2009) i COST A20  "The Impact of the Internet on the Mass Media in Europe", radna grupa “Digital Radio Cultures in Europe” (2004-2006).

Objavila je knjige: Radio - mit i informacija, dijalog i demokracija (2007), Medijska istraživanja i medijska disciplina od 1995. -2005. (2005), Medijska pismenost i civilno društvo (2005) (prevedena 2006. Media Literacy and Civil Society). Koautorica je knjige Hrvatska medijska scena – Prema UNESCO-vim indikatorima medijskog razvoja (2011, Peruško, Perišin, Topić, Vilović, Zgrabljić Rotar)  te knjige o odgoju za medije (Košir, Zgrabljić, Ranfl) Život s medijima (1999). Ujedno je i auotorica knjige Digitalno doba. Masovni mediji i digitalna kultura 2011. Zgrabljić Rotar, Nada (ur.).

Uredila je Zbornik Kraljski Dalmatin - 200 godina zadarskog i hrvatskog novinarstva u europskom kontekstu (2007). Objavljuje u domaćim i stranim časopisima, zbornicima i knjigama  Izlagala je na  međunarodnim skupovima i mentorica je u više doktorskih i magistarskih radova.

Obnašala je funkcije vanjskoga člana Odbora za informatizaciju, informiranje i medije Hrvatskoga Sabora i funkciju potpredsjednice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije Hine. Članica je Programskog vijeća HRT-a. Članica je Nacionalnog odbora za UNESCO "Memory of the World". Bila je predsjednica Hrvatske udruge stipendista francuske vlade. Na HRT-u je bila zaposlena u Službi za jezik i govor Hrvatskoga radija kao spikerica, a uređivala je i vodila više obrazovnih i zabavnih emisija  radija i televizije. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je studirala grupe Komparativna književnost i Fonetika.

preskoči na navigaciju