TeachMeet je ležeran i zabavan susret nastavnika i obrazovnih stručnjaka koji u kratkim trominutnim prezentacijama razmjenjuju iskustva dobre prakse, inovacije iz vlastite nastave, predstavljaju projekte te inspiraciju i strast prema poučavanju. TeachMeet se organizira u raznim dijelovima svijeta, a zbog svoje je dinamike i neformalnog karaktera postao vrlo popularan način razmjene znanja i iskustava.

Redoslijed predavača određuje se metodom slučajnog odabira putem virtualnog bubnja. Autori stoga trebaju biti spremni prezentirati svoj rad u bilo kojem trenutku, a kad počne prezentirati autor putem monitora može pratiti vrijeme. Po isteku tri minute, prezenatacija se prekida zvučnim signalom nakon čega moderator najavljuje sljedećeg predavača koji preuzima mikrofon i zapčinje svoju prezentaciju.

TeachMeet će se održati u četvrtak od 21 do 22 sata u dvorani Šibenik II, a trajat će 60 minuta. U ovom jednosatnom bloku bit će prezentirano 15 trominutnih prezentacija. Prezentacije se neće recenzirati, već će biti uvrštene u TeachMeet dio programa po redoslijedu u kojem dolaze i zadovoljavaju propozicije TeachMeet dijela CUC programa, do popunjavanja kvote od 15 prezentacija (princip najbržeg prsta).

Pozivamo vas da se upoznate s temama i podtemama konferencije te razmislite koje ideje možete predstaviti kroz TeachMeet.

Za prijavu TeachMeet prezentacije, potrebno je:

  • Putem e-pošte na adresu cuc@carnet.hr poslati iskaz interesa za prezentiranje na TeachMeet-u do 2. studenoga do 12 sati. Predmet e-pošte treba glasiti: “Iskaz interesa – TeachMeet”, a da bi prijava bila valjana, poruka treba sadržavati ime i prezime predavača, ustanovu iz koje dolazi te kontakt telefon.
  • Prvih 15 prijavljenih dobit će potvrdu i upute organizatora za prijavu prezentacije.

Napomena: Na TeachMeet događanje se prijavljuju samo predavači. Svi koji žele biti u publici, slobodni su doći, prijava nije potrebna. Pridružite se TeachMeet događanju, zabavite se i razmijenite ideje!

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.