U stručnom radu razmatraju se rezultati i teorije koji nisu nužno izvorni, već su i ranije bili poznati. Autor koji prijavljuje stručni rad za konferenciju CUC 2018 može u njemu opisivati iskustva u primjeni znanstvenih rezultata kao i ostala iskustva stečena kroz rad i projekte u edukaciji, znanosti, medijima i informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji.

Očekuje se da tekst rada ima sljedeću strukturu: uvod, opis rada i rezultata, zaključci. Opseg predanog rada je najviše osam stranica. U taj opseg ulazi i sažetak od najviše 250 riječi, popis korištene literature (oblikovan po metodi brojčanih bilježaka) kao i slike i drugi grafički prikazi koje je potrebno smjestiti na odgovarajuće mjesto u tekstu. Preuzmite Predložak za tekst stručnog rada.

Za uspješnu prijavu stručnog rada obavezno je u obrascu za prijavu radova ispuniti sljedeća polja:

  • ispuniti polja Opće informacije, Teme, Sažetak Vaše prijave, Autori, Autor za komunikaciju s organizatorima te Lozinka
  • u polju Prijava znanstvenog ili stručnog rada učitati puni tekst stručnog rada (maksimalna dozvoljena veličina datoteke je 25 MB, a obavezno je učitavanje u PDF formatu).

Vrijeme predviđeno za prezentiranje stručnog rada na konferenciji, u koje treba uračunati i vrijeme za pitanja publike, je 15 minuta.

Mogućnost objave stručnih radova u časopisu Politehnika

Ove godine stručni radovi prijavljeni na konferenciju CUC 2018 imaju mogućnost objave u časopisu Politehnika. Politehnika je časopis za tehnički odgoj i obrazovanje i u njemu se objavljuju radovi iz područja obrazovnih znanosti, te društvenih i supstratnih znanosti povezanih s tehničkim odgojem i obrazovanjem.

Ukoliko želite da vaš rad bude poslan na recenziju za objavu u časopisu, nakon pozitivne recenzije Programskog odbora CUC konferencije, rad ćete trebati prilagoditi prema uputama za autore ovog časopisa. Pozivamo vas da se upoznate s uputama te saznate više informacija na mrežnim stranicama časopisa Politehnika:

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.