Prethodne godine autori su mogli prijaviti samo radionicu u trajanju od 90 minuta. Ove godine svim autorima pružamo novu mogućnost – prijavu radionice u trajanju od 45 minuta. Pozivamo autore da razmisle koliko vremena im je potrebno za izvođenje te u obrascu označe trajanje radionice. 

Za uspješnu prijavu radionice obavezno je u obrascu za prijavu radova  ispuniti sljedeća polja:

  • Opće informacije, Teme, Sažetak Vaše prijave, Autori, Autor za komunikaciju s organizatorima, Prijava radionice i Lozinka.

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.