Pub kviz

Pub kviz je zabavno natjecanje namijenjeno sudionicima CUC konferencije. Održat će se u četvrtak, 22. studenoga 2018. godine, s početkom u 21 sat u noćnom klubu hotela Ivan. Pitanja za pub kviz sastavio g. Bruno Jerončić. Igra se po pravilima splitskog pub kviza Quizimodo.

Natječu se ekipe sastavljene od sudionika konferencije. Sudjelovat će 15 ekipa s 4 člana, a svakoj će biti dodijeljen naziv. Pub kviz je tematski neodređen pa će pitanja biti iz mnoštva različitih područja.

Sustav natjecanja i bodovanja

 • bodovi se zbrajaju iz kruga u krug
 • blic test ima 4 kruga pitanja, a između svakog kruga pitanja je pauza od 5 do 10 min
 • ako je potrebno rade se produžeci
 • na sva pitanja je potrebno odgovoriti u vremenu od maksimalno 30 sekundi
 • odgovori se pišu kemijskom olovkom/flomasterom i nije dozvoljeno popravljati odgovor

Prvi krug pitanja:

 • 10 pitanja
 • odgovara se s DA ili NE
 • sve ekipe imaju pravo na odgovor
 • za točan odgovor ekipa dobiva 2 boda, nema negativnih bodova

Drugi krug pitanja:

 • 10 pitanja
 • ABC pitalice
 • sve ekipe imaju pravo na odgovor
 • za točan odgovor ekipa dobiva 2 boda, nema negativnih bodova

Treći krug pitanja:

 • 10 pitanja
 • “pitanja i odgovori“
 • sve ekipe istodobno odgovaraju upisivanjem odgovora
 • sve ekipe imaju pravo na odgovor
 • za točan odgovor ekipa dobiva 2 boda, a za netočan joj se oduzima 1 bod

Četvrti krug pitanja:

 • po jedno pitanje za svaku ekipu
 • svaka ekipa izvlači po jedno pitanje iz šešira
 • ako ekipa odgovori pogrešno, sljedeća ekipa po redoslijedu prijava odgovara na postavljeno pitanje
 • ako ekipa ne ponudi točan odgovor na pitanje, sljedeća ekipa po redu može ponuditi odgovor ako želi (samo jedna dodatna ekipa ima pravo na odgovor)
 • za točan odgovor ekipa dobiva 3 boda, a za netočan joj se oduzima 3 boda

Produžeci:

 • ako su ekipe na prvom mjestu izjednačene, postavit će se još maksimalno 5 dodatnih pitanja
 • ekipe pismeno odgovaraju na postavljeno pitanje, a gubi ona ekipa koja je prva pogrešno odgovorila
 • u produžecima nema bodovanja, ni pozitivnog niti negativnog
I KRUG II KRUG III KRUG IV KRUG REZERVNA
DA / NE ABC PITANJA
Broj pitanja 10 10 10 1 po ekipi (+1 dodatno ako prethodna ekipa ne zna) Ukupno 5
Način bodovanja 2 boda za točan odgovor; nema negativnih bodova 2 boda za točan odgovor; nema negativnih bodova 2 boda za točan odgovor; -1 negativan bod za netočan odgovor 3 boda za točan odgovor; -3 negativna boda za netočan nema bodovanja


Pravila, Quizovođa

 • „Quizovođa“ vodi kviz i odlučuje o svim pitanjima, njegova je zadnja kao i u sportu: odluke suca se poštuju…

Pobjednička ekipa dobiva simboličnu nagradu.

Svi koji ne sudjeluju „službeno“ u kvizu već su prijavljeni kao publika mogu biti dio kviza i natjecati se izvan konkurencije. Publika će također dobiti papir i olovke za pisanje odgovora.

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.