IRINA DAMNJANOVIĆ

Irina Damnjanović je diplomirala na Biološkom fakultetu u Beogradu. Autorica je nagrađivanih knjiga za djecu iz oblasti popularne znanosti (Otkud meni ti mišići i Upoznaj svoja čula). Trećeplasirana u nacionalnom finalu takmičenja komunikatora nauke Laboratorija slavnih, 2012. Pionir je izokrenute nastave u Srbiji. Autorica je video lekcija za osnovnoškolsku biologiju na YouTube kanalu, kao i pripremnih testova za završni ispit u osnovnoj školi. Učestvovala je u nacionalnim i internacionalnim radionicama, konferencijama i projektima koji se bave obrazovanjem, IKTom i znanošću. Microsoft Innovative Expert Educator za 2013.  Primjer dobre prakse i trener nastavnika u sklopu MARCH Project EU (Make Science Real in Schools). Certificiranii Edmodo trener. Autorica i moderatorica akreditiranog online semira za nastavnike Web alati u nastavi biologije u organizaciji Obrazovnog kreativnog centra Bor. Članica radne grupe Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije za izradu aparata za testiranje digitalnih međupredmetenih kompetencije učenika.

Zaposlena u vaspitno obrazovnom sistemu Kreativno pero u Beogradu, gdje radi kao nastavnica biologije i science teacher. Članica tima za integraciju nacionalnog i Cambridge kurikuluma. Po opredjeljenju metodičar i life long learner.

Andrej Flogie

Doc. dr. sc. Andrej Flogie ravnatelj je Zavoda Antona Martina Slomška u slovenskom Mariboru. Diplomirao je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru i stekao titulu “profesor fizike i tehničke edukacije/nauka”, magistrirao na Fakultetu strojarstva Sveučilišta u Mariboru te doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Mariboru.

Stručnjak je u području primjene IKT-a u poslovnim i obrazovnim procesima, upravljanju projektima, obrazovanju odraslih, uvođenju inovativnih nastavnih vještina, razvoju e-usluga i e-sadržaja.

Svoje iskustvo stječe sudjelovanjem u ulozi ključnog stručnjaka u velikom broju nacionalnih i europskih tehničkih projekata, dugogodišnjim radom u odgojno obrazovnim ustanovama (nastava, osposobljavanje nastavnika, e-učenje i korištenje ICT-a u sektoru obrazovanja…), projektiranjem i razvojem složenih IT rješenja, razvojem slovenske i EU politike informacijskog društva u ulozi ravnatelja za informacijsko društvo u Ministarstvu visokog školstva, znanosti i tehnologije, te kao član brojnih profesionalnih ustanova i radnih skupina koje promiču e-učenje.

NATAŠA GLAVOR

Nataša Glavor analitičar je u CARNET-u. U svom dvadesetogodišnjem radu bavila se rješavanjem računalno-sigurnosnih incidenta kao član CARNetovog CERT tima. Sudjelovala je u rješavanju DDoS napada na najveći ISP u Hrvatskoj 2001. godine. Kasnije je taj tim i vodila, kao i odjel za računalnu sigurnost koji je sigurnosne mehanizme i kontrole ugrađivao u sve CARNET-ove usluge i servise.

Sudjelovala u izradi Zakona o informacijskoj sigurnosti. Vođenjem odjela za razvoj usluga proširila je svoje djelovanje na upravljanje registrom .hr domena i razvoj aplikacija u CARNET-u. Sudjelovala je u projektu e-Građani. Voditeljica je programa ovogodišnjeg CUC-a, članica je UN-ovog Internet Governance Forum (IGF) Multistakeholder Advisory Group (MAG), a kao dipl. inž. matematike prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, posebno je zanima podatkovna znanost.

 

VESNA JANKO

Vesna Janko je profesorica geografije i povijesti, predaje Geografiju u II. osnovnoj školi Bjelovar, Bjelovar. Već više od 20 godina istražuje mogućnosti uporabe IKT-a u suvremenoj nastavi. Završila je program CARNetove E-learning akademije u šestoj generaciji (2008./2009.) u smjeru Course Design i od tada svakodnevno koristi Web 2.0 alate u nastavi. Budući da škola ima Učionicu budućnosti, poseban interes joj je primjena tableta u obrazovnom procesu. Svoje znanje i iskustvo rado dijeli s kolegicama i kolegama u zbornici te na različitim stručnim usavršavanjima. Od godine 2009. redovito sudjeluje na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji (CUC) kao predavačica ili kao voditeljica radionica, a njeni digitalni obrazovni sadržaji četiri su godine za redom bili nagrađivani na Webfestivalu (2010. – 2013.).

S CARNET-om je surađivala na projektima ICT Edu, Open Discovery Space, Inspiring Science Education, a trenutno surađuje na projektu „e-Škole“, bila je članica Radne skupine za kriterije za digitalne obrazovne sadržaje. Dva je puta (2008. i 2009.) prezentirala svoje radove na događanju European Innovative Education Forum. Osim što kreira digitalne sadržaje, autorica je više udžbenika za Geografiju. Za svoj rad dobila je priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Bjelovara” (2011.).

GORDANA JUGO

Gordana Jugo je u CARNET-u od 2002. godine gdje radi prvenstveno na području obrazovanja i podrške poučavateljima na svim obrazovnim razinama u primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju, trenutno na poziciji voditeljice Službe za obrazovne tehnologije. Ima diplomu Master of Educational Technology s kanadskog sveučilišta University of British Columbia.

U projektu e-Škole bavi se razvojem sustava za digitalnu zrelost škola kao i razvojem digitalnih kompetencija korisnika. U posljednjih nekoliko godina sudjelovala je u nekoliko europskih obrazovnih projekata. Vodila je Comenius multilateralni projekt AMORES s motom “otkrivanje ljubavi (učenika) prema književnosti kroz digitalnu suradnju i kreativnost”.

Promovira i implementira pozitivne trendove u e-učenju kao što su otvoreni obrazovni sadržaji (Otvoreni tečajevi @ Loomen) i sustavi otvorenog koda (Loomen). U siječnju 2014. uspješno je provela masovni otvoreni online tečaj za stručno usavršavanje nastavnog osoblja – Moodle MOOC.

Iako ne može zamisliti život bez digitalne tehnologije, smatra da ona treba biti u službi čovjeka. Cjeloživotna je učenica koja podržava inovativne pristupe učenju i poučavanju usmjerenom na učenika.

TIHOMIR KATULIĆ

Rođen je 1979. u Zagrebu. Diplomirao 2003. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2012. i doktorirao s temom “Upravljanje digitalnim sadržajima u informacijskom društvu”. 2003-2004. kao stručni suradnik radi u CERT-u Hrvatske akademske istraživačke mreže – CARNET na poslovima obrade sigurnosnih incidenata i izradi stručne literature na području informacijske sigurnosti. 2004.-2006. kao vježbenik, stručni suradnik i attaché radi u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, u Odjelu za međunarodne gospodarske organizacije i integracije. 2006. prelazi na Katedru za pravnu informatiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sudjeluje u nastavi na kolegijima Pravna informatika, Pravo elektroničkih medija, Privatnost u elektroničkim komunikacijama, Osnove informacijske sigurnosti te kolegiju Informatičko pravo pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 2008. postaje koordinator za e-učenje Pravnog fakulteta u Zagrebu. Autor je elektroničkog udžbenika „Uvod u intelektualno vlasništvo“, ko-autor udžbenika “Pravna informatika i informacijsko pravo” te autor znanstvenih i stručnih radova objavljenih u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Pravu u gospodarstvu, Informatoru, Edupointu itd. Od 2007. do 2010. član uredništva časopisa Edupoint. Dugogodišnji je vanjski suradnik časopisa Bug, Mreža, Infotrend, a objavljivao je i stručne članke i analize u časopisima Banka, Privredni vjesnik, Poslovni dnevnik, Sistemac, Plan B itd.

ZDENKO KOBEŠčAK

Rođen je 1969. u Zaboku. Osnovnu školu završio je u Brestovcu Orehovičkom gdje je sada na dužnosti ravnatelja OŠ Stjepana Radića. Srednju pedagošku završio je u Zaboku. 1995. diplomirao na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a 2001. na Katehetskom Institutu u Zagrebu. Odlukama ministra znanosti i obrazovanja 2004. promaknut u zvanje učitelja mentora, a 2009. u zvanje učitelja savjetnika. 2011. završio poslijediplomski studij te stekao zvanje Sveučilišni specijalist managementa neprofitnih organizacija i socijalnog zagovaranja (Univ. spec. act. soc.)

Kao ravnatelj osnovne škole bavi se, između ostalog, implementacijom IKT resursa u sve segmente života i rada škole, a osobito povezujući sve dionike školskog života: učenike, učitelje, tehničko osoblje, roditelje i lokalnu zajednicu. Kao logični nastavak tog procesa škola je ušla u krug europskih poduzetničkih škola. Danas škola ostvaruje polovicu svojih ukupnih prihoda iz odnosa projekata i volonterstva.

Usklađujući ljudske i materijalne potencijale i resurse škole, a zahvaljujući i CARNET-ovim projektima „Škole 2.0“ i pilot–projektu „E-škole“, angažiran je kontinuiranim i sustavnim stvaranjem preduvjeta i osiguravanjem proaktivnog okruženja za rad svih dionika s ciljem pozicioniranja škole kao nukleusa buduće regionalne poduzetničke zajednice.

IVANA MAŽAR MARUŠIĆ

Ivana Mažar Marušić rođena je 1981.godine u Vukovaru. Treći razred osnovne škole završava u Vukovaru, a zbog ratnih razaranja grada u Domovinskom ratu školovanje nastavlja u Zagrebu gdje završava drugi razred srednje škole X. gimnazije „Ivan Supek“. Godine 1998. vraća se u Vukovar te srednju školu završava u vukovarskoj gimnaziji i upisuje Odjel za matematiku u Osijeku na kojem stječe zvanje profesorice matematike i informatike.

Od 2007. godine zaposlena je u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru gdje radi kao nastavnica matematike i voditeljica je projektnog tima e-škole. Tijekom rada redovito se stručno usavršava, održava predavanja i sudjeluje u različitim projektima kojima se popularizira matematika i  prirodoslovne znanosti među učenicima osnovne škole, ali i dječjih vrtića grada Vukovara. Članica je županijskog stručnog povjerenstva za natjecanja iz matematike. Kao izrazito komunikativna osoba i osoba spremna na suradnju redovito je angažirana u promoviranju škole. U svom svakodnevnom radu s učenicima veseli se učenju i primjeni  novih metoda i oblika rada te unapređenju odgojno-obrazovne prakse.

JOSIPA MATOTEK

Josipa Matotek je zaposlena kao viši predavač na Građevinskom fakultetu u Osijeku, gdje izvodi nastavu iz matematičke grupe kolegija. Magistrirala je matematiku na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu te se kao profesor matematike i informatike u svom stručnom i znanstvenom djelovanju bavi mogućnostima uvođenjem IT-a u edukacijski proces. Istražuje metode osuvremenjivanja poučavanja matematike kao i njene popularizacije. Izlagala je radove na više međunarodnih konferencijskih skupova te je autor ili koautor nekoliko stručnih i znanstvenih članaka. Član je nekoliko stručnih udruga te je posljednje četiri godine bila dio uredničkog odbora elektroničkog časopisa e-GFOS.

Također je i višegodišnji CARNET-ov suradnik. Od 2004. godine kada je bila predavač CARNET-ovog edukacijskog centra Edupoint koji je imao svrhu sustavnog podizanja razine informatičke pismenosti u hrvatskoj akademskoj zajednici, sve do danas kao mentor na mnogim online tečajevima i recenzent masovnog otvorenog online tečaja za stručno usavršavanje nastavnog osoblja – Moodle MOOC.

 

SAŠA MLADENOVIĆ

Saša Mladenović izvanredni je profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu,  odjela za informatiku. Nositelj je više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju. Doktorirao je računarstvo pri Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Od 1999 do 2006 godine bio je tehnički direktor Odjela za naplatu cestarine tvrtke Ecsat – Hrvatska koja je bila zadužena za razvoj programske podrške Odjela za transport CS grupe, dizajnera, integratora i operatera kritičnih sustava, Francuska.

Istraživački interes uključuje probleme poučavanja programiranja, interoperabilnost, inteligentne tehnologije poput ontologija i više agentskih sustava, posebno inženjerske primjene inteligentnih tehnologija. Član je IEEE od 1996.

 

MARIJANA PEZELJ

Marijana Pezelj zaposlena je u CARNET-u na mjestu specijalista  u odjelu podrške obrazovanju i u 15 godina u CARNET-u prošla je poslove od koordinatora čvorišta Split, voditelja  edukacijskog centra, pomoćnice ravnatelja do predsjednice Programskog odbora CUC-a prethodne 3 godine. Iako primarno tehničke orjentacije (završila je FESB, Odsjek elektronika, smjer računarska tehnika) pronašla se u poslovima vezanim za edukaciju i primjenu novih tehnologija u edukaciji,

Stručne edukacije koje je i sama prošla odvijale su se u online okruženju: Cisco akademija mrežnih tehnologija (2003), E-learning akademija, smjer Course Desigm (2012-2013), a pored toga prošla  je niz seminara i tečajeva iz područja upravljanja, timskog rada, komunikacijskih vještina, poslovnih procesa, vođenja projekata. Sudjelovala je i vodila više projektata iz područja e-learninga, posebno na razvoju online sadržaja i implementaciji alata i platformi za online učenje. Trenutno je angažirana na analizi i podizanju digitalne zrelosti škola kroz projekt e-Škole.

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.