Programski odbor CUC 2018 konferencije završio je postupak recenziranja pristiglih prijedloga te donio odluku o prihvaćanju prijavljenih radova. Pozivamo sve autore da provjere status svog rada na stranici https://radovi2018.cuc.carnet.hr tako da najprije odaberu poveznicu “Provjera statusa”  i prijave se s identifikacijskim brojem rada i lozinkom koju su sami odabrali prilikom prijave.

Autori koji su eventualno zaboravili lozinku mogu ju resetirati odabirom opcije “Zaboravili ste lozinku?”. Detaljne informacije autorima su dostavljene putem elektroničke pošte na adresu koju su naveli prilikom prijave radova.

Za sva pitanja vezana uz odluke Programskog odbora autori se mogu obratiti na e-adresu cuc@carnet.hr.

Čestitamo svim autorima na trudu i vidimo se na CUC-u u Šibeniku!

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.