Informacije o prijavama na 20. CARNET-ovu korisničku konferenciju bit će objavljene uskoro. 

Procijenjena ekonomska cijena kotizacije iznosi 3.000,00 kn po sudioniku, ali Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET uz pomoć sponzora konferencije svojim sudionicima omogućuje povoljniju kotizaciju.

Cijena kotizacije, za izvršene online prijave, iznosi 800,00 kn. Nakon 5. studenoga prijava će biti moguća samo na konferenciji po cijeni od 1.000,00 kn. Kotizacija uključuje program konferencije, konferencijske materijale i obroke za sva tri dana konferencije te društvena događanja. Iznos kotizacije ne uključuje troškove smještaja i prijevoza.

Jednodnevna kotizacija iznosi 400,00 kn, dok će na samoj konferenciji iznositi 500,00 kn. Cijena kotizacije uključuje program konferencije, konferencijske obroke za odabrani dan i konferencijske materijale. Iznos kotizacije ne uključuje troškove smještaja i prijevoza.

Autori konferencijskih radova ili radionica ostvaruju pravo na povlaštenu kotizaciju koja iznosi 50% od cijene pune kotizacije.

Prikaz iznosa kotizacija (po osobi) za razne kategorije polaznika

Kotizacija:

Online prijave* 

 Onsite prijave    21.-23.11.2018. 

Svi polaznici

800,00 kn

1.000,00 kn

Autori, CARNET koordinatori, sistem inženjeri te administratori imenika i resursa, administratori e-Dnevnika i voditelji županijskih stručnih vijeća informatike / računalstva, članovi nevladinih organizacija

400,00 kn

500,00 kn

Grupe od 5 do 9 članova

600,00 kn

750,00 kn

Grupe od 10 i više članova

500,00 kn

600,00 kn

Jednodnevna kotizacija

400,00 kn

500,00 kn

* Informacije o početku online prijava na konferenciju bit će objavljene uskoro.

CARNET koordinatori i sistem inženjeri, administratori imenika i resursa, administratori e-Dnevnika, voditelji županijskih stručnih vijeća informatike/računarstva te članovi nevladinih organizacija imaju pravo na posebnu cijenu kotizacije, nižu 50% (do 5. studenoga 400,00 kn) koju subvencionira CARNET.

Članovi nevladinih organizacija prije prijave putem online registracijskog obrasca mailom na e-adresu cuc@carnet.hr dostavljaju dokaz o članstvu i to potvrdu izdanu od strane organizacije ili poveznicu na službene stranice organizacije na kojoj je vidljivo ime i prezime osobe koja se prijavljuje.

Grupnom prijavom moguće je ostvariti popust slanjem maila na e-adresu cuc@carnet.hr s popisom sudionika, funkcijama i nazivima ustanova te nakon toga prijavom putem online registracijskog obrasca.

 

SMJEŠTAJ

Hotel Ivan ****+, Hotel Jure ****+
Adresa: Amadria Park, 22 000 Šibenik.

Cijena po osobi i danu na bazi noćenja s doručkom:

  • jednokrevetna soba: 556 KN
  • dvokrevetna soba: 618 KN (309 KN po osobi)

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.