Ogledni sat je format koji ima za cilj pokazati kako učinkovito koristiti tehnologiju u nastavi te kako tako organizirana nastava i korišteni alati izgledaju iz perspektive učenika, odnosno studenata. Predavač u trideset i pet minuta pokazuje polaznicima oglednog sata organizaciju i provedbu jednog takvog sata u računalnoj učionici. Tema koja se obrađuje na oglednom satu je odabrano područje kolegija ili nastavnog predmeta po izboru autora oglednog sata.

Za uspješnu prijavu oglednog sata obavezno je u obrascu za prijavu radova ispuniti sljedeća polja:

  • Opće informacije, Teme, Sažetak Vaše prijave, Autori, Autor za komunikaciju s organizatorima, Prijava oglednog sata i Lozinka.

Vrijeme predviđeno za provedbu oglednog sata na konferenciji, u koje treba uračunati i vrijeme za pitanja publike, je 35 minuta.

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.