Na dan odlaska, 23. studenoga, u hotelu Ivan osigurana je dvorana Žirje i predvorje ispred dvorane Kornati, a u hotelu Jure je pripremljen Event room gdje sudionici mogu ostaviti svoju prtljagu nakon odjave iz hotela. U dvoranama će biti natpisi s brojevima autobusa gdje će sudionici ostavljati prtljagu pored broja svog autobusa.

Službena odjava iz hotela je do 11:00 sati.

Raspored polazaka autobusa:

  • BUS 1 Varaždin/Zagreb – polazak u 16:30 sati
  • BUS 2 Zagreb – polazak u 16:30 sati
  • BUS 3 Zagreb – polazak u 16:30 sati
  • BUS 4 Zagreb – polazak u 16:30 sati
  • BUS 5 Rijeka – polazak u 16:30 sati
  • BUS 6 Osijek – polazak u 16:15 sati
  • BUS 7 Dubrovnik/Split – polazak u 16:15 sati

Autobusi će ovisno o broju putnika prvo ići ispred hotela Jure, pa onda ispred hotela Ivan.

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.