Speranza d.o.o. turistička agencija
Upite o organizaciji puta i smještaja te informacije o kotizacijama možete dobiti od agencije Speranza putem e-adrese cuc@speranza.hr.

Predsjednica Programskog odbora

Nataša Glavor

Vođenje Organizacijskog odbora

Petra Premerl
Ana Smoljo

Članovi Organizacijskog odbora

Nino Ćosić – marketing
Ljerka Čulina – događanja
Iva Kovač – logistika
Luka Mlinarić – tehnika
Maja Petrović – sponzorstva
Renata Šimunko – koordinacija i logistika
Goran Škvarč – PR, web, društvene mreže

Tajništvo konferencije

Ivana Kljajić
Ana Orlović

Kontakt e-adresa

cuc@carnet.hr

 

 

 

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.