Prijava za interaktivno izlaganje treba sadržavati prikaz primjera iz prakse, kao što je upotreba novog alata ili programa, inovativne nastavne metode ili slično.

Ova vrsta rada ima dva paralelna cilja:

  1. Prezentiranje učinjenog/istraženog – potrebno je zorno prezentirati konkretan alat, program, metodu i dostupne podatke s posebnim naglaskom na korisničko iskustvo. Ako se predstavlja neki alat, treba imati na umu da fokus ne treba biti usmjeren na alat, nego na način primjene i kako njegova primjena djeluje na učenike, poslovni proces i slično.
    Također se može prikazati rad na nekom projektu koji još nije rezultirao završnim podacima i zaključcima koji bi se mogli prezentirati Stručnim ili Znanstvenim radom.
  2. Aktiviranje publike – interaktivno izlaganje treba sadržavati elemente prezentacije u kojoj će se demonstrirati primjer iz prakse uz razmjenu ideja i interakciju sa sudionicima koji prisustvuju izlaganju.

Za uspješnu prijavu interaktivnog izlaganja obavezno je u obrascu za prijavu radova ispuniti sljedeća polja:

  • Opće informacije, Teme, Sažetak Vaše prijave, Autori, Autor za komunikaciju s organizatorima, Prijava interaktivnog izlaganja te Lozinka.

Vrijeme predviđeno za Interaktivno izlaganje na konferenciji, u koje treba uračunati i vrijeme za pitanja i interakciju s publikom, je 20 minuta.

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.