Naslov je najčitaniji i najvidljiviji dio rada jer se zajedno s imenom autora objavljuje u programu konferencije, a na temelju tih informacija dio sudionika odlučit će se za sudjelovanje u prezentaciji/provedbi. Zato naslov sa što manje riječi treba opisati sadržaj rada. Ističemo da se u obrascu pojavljuju dvije verzije naslova:

Kratki naslov rada – verzija naslova koja će biti objavljena u programu konferencije. Maksimalan broj znakova je 60.
Dugi naslov rada – proširena verzija naslova koja nije obavezna nego služi kao mogućnost autorima koji zbog ograničenja broja znakova u kratkoj verziji naslova ne mogu prenijeti ideju svoga rada.


Na CARNET-ovom portalu Meduza dostupna je snimka webinara “Pisanje znanstvenih i stručnih radova” autora Tomislava Muratija, magistra informacijskih znanosti s iskustvom u uredničkim i recenzentskim poslovima.


SAMR model

Prilikom recenziranja prijavljenih radova koji se odnose na primjenu tehnologije u obrazovanju, jedan od kriterija koji će Programski odbor koristiti bit će procjena učinkovitosti korištene tehnologije prema SAMR modelu. Ovaj model nastao je kao digitalna varijanta Bloomove taksonomije, a faze modela izgledaju ovako:

Poboljšanje = efikasnost

Substitution – tehnologija je zamjena, bez ikakvog poboljšanja i funkcionalne promjene u nastavi. Faza u kojoj je analogno pretvoreno u digitalno.  Npr. pisanje eseja nije na papiru nego u Wordu dokumentu

Augmentation – tehnologija je zamjena ali s funkcionalnim poboljšanjem; proširenje/ poboljšanje (dodana vrijednost) – npr. pisanje eseja u Google docu uz mogućnost dijeljenja i komentiranja

Transformacija = novo učenje

Modification – Tehnologija omogućava značajno preoblikovanje zadatka. Važno je posebno naglasiti zadatak (to je ono što nastavnik osmisli da bi postigao određene ishode kod učenika) – npr. pisanje eseja na blogu gdje može koristiti video, slike, dodavati linkove.

Redefinition – tehnologija omogućava stvaranje novih zadataka, koji bez korištenja tehnologije ne bi bili mogući – npr. umjesto pisanja eseja, učenici mogu napraviti i objaviti projekt digitalnog pripovijedanja.

Više o SAMR modelu možete pogledati u ovoj prezentaciji.

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.