Programirajmo svoju budućnost

1. Interaktivno učenje i razigrana nastava

 • suvremeni pristupi nastavi i inovativna pedagogija uz pomoć IKT-a
 • igrifikacijom do bolje motiviranosti učenika
 • iskustvom do znanja – učenje kroz pokuse/eksperimente uz pomoć IKT-a
 • kako do digitalnog obrazovnog sadržaja? (kako ga pronaći, kako ga kreirati, kako ga koristiti…

2. Otvoreno obrazovanje

 • poduzetnost u obrazovnom sustavu, suradnja visokoškolskih ustanova s gospodarstvom
 • kolaboracijom do boljih ishoda učenja
 • sudjelovanje hrvatskih obrazovnih ustanova u EU projektima
 • otvoreni obrazovni sadržaji i masovni otvoreni online tečajevi (MOOC)

3. Razvoj digitalno zrelih škola

 • od čega se sastoji digitalna zrelost škole
 • utjecaj tehnologije na ulogu nastavnika
 • obrazovne tehnologije i podrška nastavnicima u primjeni IKT-a
 • uloga IKT-a u kurikularnoj reformi
 • razvoj i upravljanje digitalnim sadržajem (izrada digitalnih nastavnih materijala, repozitoriji…)
 • tehnologija u poučavanju učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

4. Digitalna kultura

 • digitalna kultura nastavnika, učenika, roditelja…
 • uloga IKT-a u razvoju kritičkog razmišljanja ili kritičko razmišljanje kao preduvjet korištenja IKT-a
 • tko kontrolira tehnologiju – mi nju ili ona nas?
 • je li važno gdje su podaci?
 • online prisutnost pojedinca i ustanova
 • učinkovita komunikacija i suradnja u digitalnom okruženju
 • autorska prava u online okruženju

5. Utjecaj tehnologije na obrazovanje budućnosti

 • utjecaj IKT-a na ishode učenja/promjene u nastavnom procesu
 • cjeloživotno učenje nastavnika i praćenje koraka s promjenama
 • obrazovanje za zanimanja budućnosti
 • programiranjem do aktivne uloge učenika u učenju i izgradnji budućnosti
 • učenje o tehnologiji bez tehnologije
 • kako iskoristiti kapital znanja i iskustva koji učenici/studenti donose u nastavu