CUC2016-EU-logo
CUC2016-ESI-logo
CUC2016-ESF-logo

Unaprjeđenje web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Više informacija o EU fondovima možete pronaći na:  www.strukturnifondovi.hr

CUC 2016

9. - 11. studenoga 2016., Rovinj

rovinj_16

Hotel Lone, Rovinj

Ovogodišnja CARNetova korisnička konferencija CUC 2016 održava se u Hotelu Lone u Rovinju!