preskoči na sadržaj

SRIJEDA, 17.11.2010.

Tematska cjelina D I/II - Internet (dis)connecting people
 
D1 Internet - (dis)connecting people through music (.ppt)
Lorena Mihelač, Šolski center Novo mesto, Srednja šola Metlika
D2 “Druga strana” socijalnih mreža (.ppt)
Jasmin Ćosić, MUP Unsko-sanskog kantona 
D3 Greetings from the world (.ppt)
Arjana Blažić, IX. gimnazija
D4   LIVE@EDU u osnovnoj školi Popovača (.ppt)
Darko Rakić, Osnovna škola Popovača
D5 WebEx kao kolaboracijski alat u eTwinning projektima (.ppt)
Ivana Križanac, Osnovna škola Brodarica; Iva Matasić, OŠ Ivana Meštrovića

Prezentacije
PR VII Edu.hr - CARNet
PR VIII SmartX na Sveučilištu u Rijeci - SVRI

 

SysTrack
JUTROv6
Tomislav Štivojević, Josip Rodin, Branko Mažar, CARNet

 

Radionice
R 10 Menta u razredu
Silvia Kolarić, Udruga za promicanje otvorenih sustava i rješenja u informatici, edukaciju i savjetovanje "Šareni pikseli"
R 11 – I Upravljanje inovativnošću
Tomislav Buljubašić, Algebra

 

Plenarno predavanje 3
P 3 Microsoft Cloud Services
Michael Wegmann, Senior Product Manager - Microsoft Online 

 

Prezentacije i sponzori

 

Prezentacije
PR IX CMS tečaj
Mirta Janeš, CARNet; Maja Cvitković, Športska gimnazija
PR X ICT Edu
Renata Ivanković, CARNet

 

Tematska cjelina E I/I - Od garaže do uspjeha
 
E1 Razvoj digitalnih gradova u Hrvatskoj (.ppt)
Marina Mirković, Tehnička škola Požega
E2 DUMP-ov projekt: Think Green (.ppt)
Marko Matijević, Nebojša Veron, DUMP Udruga mladih programera
E3 Online tečaj: profesionalni izazovi u baletu (.ppt)
Petar Jandrić, TZV; Paula Barbarić, Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji; Željana Vučina, Filozofski fakultet u Zagrebu
E4   Glazbena učilica (.ppt)
Marko Beus, Filozofski fakultet u Zagrebu
E5 Interaktivna ekonomična pametna ploča (.ppt)
Ivan Janković, Fakultet elektrotehnike i računarstva; Damir Jakšić, Prirodoslovna škola Karlovac

 

SysTrack
R 12 Elektronički poslužiteljski certifikati 
Branko Mažar, CARNet

 

Radionice
R  11 – II Upravljanje inovativnošćuTomislav Buljubašić, Algebra
R  13 Kako istraživati e-obrazovanje - Petar Jandrić, TVZ

 

Tematska cjelina D II/II - Internet (dis)connecting people
 
D1 Videokonferencija - connecting students (.ppt)
 
Suzana Delić, Osnovna škola Horvati
D2 PDF = Potencijalno destruktivan fajl (.ppt)
 
- Filip Vlašić, CARNet
D3 Privatnost – zanemarena saveznica sigurnosti (.ppt)
 
Mladen Štifić, CARNet
D4   Filtriranje tokova informacija na internetu (.ppt)
 Krešimir Pripužić, Marin Vuković, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
D5

Sustav za automatsku detekciju lažnih poruka (.ppt)
Marin Vuković, Krešimir Pripužić, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu


Prezentacija

PR XI

Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) i razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje stručnih djelatnika odgojno – obrazovnih ustanova
Andreja Marcetić, Agencija za odgoj i obrazovanje; Marina Tatalović, Vlada RH 


 

SysTrack
R 14 IBM Mashup centar
Ivan Turčin, IBM Hrvatska

Radionica 11 – III
R 11 – III Upravljanje inovativnošćuTomislav Buljubašić, Algebra

 

Zatvaranje

 preskoči na navigaciju