Upute za autore interaktivnih izlaganja koji imaju snimljena predavanja i uključuju se uživo za pitanja publike

Prijavite se na konferencijsku platformu Hopin klikom na poveznicu koju ste dobili na svoju e-adresu koju ste upisali u prijavi na konferenciju.

Ako ste prethodno snimili svoje izlaganje i trebate se uključiti uživo samo kako biste odgovorili na pitanja publike, krenite u Backstage putem poveznice koju ste dobili od organizatora.

NAPOMENA: Poveznicu za Backstage šaljemo najranije 24 sata, a najkasnije dva sata prije Vašeg predavanja.

Kada se otvori prozor kliknite na Ask to Share Audio and Video na sredini Vašeg ekrana. Ako već u web pregledniku niste dozvolili pristup Vašoj kameri i mikrofonu, učinite to sada.

Dokle god ste u Backstageu sudionici Vas ne mogu vidjeti. Kada ste spremni, organizator će kliknuti Prijenos i u roku od 15 sekundi započet će prijenos uživo.

Po završetku, molimo Vas da zaustavite dijeljenje Vašeg ekrana, videa i zvuka kako bi sesija mogla nastaviti.