Programski odbor CARNET-ove konferencije za korisnike

 

PREDSJEDNICA PROGRAMSKOG ODBORA

ČLANOVI PROGRAMSKOG ODBORA

PROGRAMSKI ODBOR ZA AI

MARIJANA PEZELJ

 Marijana Pezelj zaposlena je u CARNET-u na mjestu specijalista  u odjelu podrške obrazovanju i u 18 godina u CARNET-u prošla je poslove od koordinatora čvorišta Split, voditelja  edukacijskog centra, pomoćnice ravnatelja do predsjednice Programskog odbora CUC-a. Iako primarno tehničke orijentacije (završila je Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Odsjek elektronika, smjer računarska tehnika) pronašla se u poslovima vezanima za edukaciju i primjenu novih tehnologija u edukaciji. Stručne edukacije koje je i sama prošla odvijale su se u online okruženju: Cisco akademija mrežnih tehnologija (2003.), E-learning akademija, smjer Course Design (2012. – 2013.), a pored toga prošla  je niz seminara i tečajeva iz područja upravljanja, timskog rada, komunikacijskih vještina, poslovnih procesa, vođenja projekata. Sudjelovala je i vodila više projektata iz područja e-learninga, posebno na razvoju online sadržaja i implementaciji alata i platformi za online učenje. U pilot-projektu e-Škole bila je angažirana na analizi i podizanju digitalne zrelosti škola.

ANDREJ FLOGIE

Doc. dr. sc. Andrej Flogie ravnatelj je Zavoda Antona Martina Slomška u slovenskom Mariboru. Diplomirao je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru i stekao titulu profesor fizike i tehničke edukacije/nauka, magistrirao na Fakultetu strojarstva Sveučilišta u Mariboru te doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Mariboru.

Stručnjak je u području primjene IKT-a u poslovnim i obrazovnim procesima, upravljanju projektima, obrazovanju odraslih, uvođenju inovativnih nastavnih vještina, razvoju e-usluga i e-sadržaja.

Svoje iskustvo stječe sudjelovanjem u ulozi ključnog stručnjaka u velikom broju nacionalnih i europskih tehničkih projekata, dugogodišnjim radom u odgojno-obrazovnim ustanovama (nastava, osposobljavanje nastavnika, e-učenje i korištenje IKT-a u sektoru obrazovanja…), projektiranjem i razvojem složenih IT rješenja, razvojem slovenske i EU politike informacijskog društva u ulozi ravnatelja za informacijsko društvo u Ministarstvu visokog školstva, znanosti i tehnologije, te kao član brojnih profesionalnih ustanova i radnih skupina koje promiču e-učenje.

NATAŠA GLAVOR

Nataša Glavor analitičar je u CARNET-u. U svom dvadesetogodišnjem radu bavila se rješavanjem računalno-sigurnosnih incidenta kao član CARNET-ovog CERT tima. Sudjelovala je u rješavanju DDoS napada na najveći ISP u Hrvatskoj 2001. godine. Kasnije je taj tim i vodila, kao i odjel za računalnu sigurnost koji je sigurnosne mehanizme i kontrole ugrađivao u sve CARNET-ove usluge i servise.

Sudjelovala je u izradi Zakona o informacijskoj sigurnosti. Vođenjem odjela za razvoj usluga proširila je svoje djelovanje na upravljanje registrom .hr domena i razvoj aplikacija u CARNET-u. Sudjelovala je u projektu e-Građani. Članica je UN-ovog Internet Governance Forum (IGF) Multistakeholder Advisory Group (MAG), a kao dipl. inž. matematike prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, posebno je zanima podatkovna znanost.

VESNA JANKO

Vesna Janko je profesorica geografije i povijesti, predaje Geografiju u II. osnovnoj školi Bjelovar. Već više od 20 godina istražuje mogućnosti uporabe IKT-a u suvremenoj nastavi. Završila je program CARNET-ove E-learning akademije u šestoj generaciji (2008./2009.) u smjeru Course Design i od tada svakodnevno koristi Web 2.0 alate u nastavi. Budući da škola u kojoj djeluje ima Učionicu budućnosti, poseban interes joj je primjena tableta u obrazovnom procesu. Svoje znanje i iskustvo rado dijeli s kolegicama i kolegama u zbornici te na različitim stručnim usavršavanjima. Od 2009. godine redovito sudjeluje na CARNET-ovoj konferenciji za korisnike kao predavačica ili kao voditeljica radionica, a njeni digitalni obrazovni sadržaji četiri su godine za redom bili nagrađivani na Webfestivalu (2010. – 2013.).

S CARNET-om je surađivala na projektima ICT Edu, Open Discovery Space, Inspiring Science Education, pilot-projektu „e-Škole“ te je bila članica Radne skupine za kriterije za digitalne obrazovne sadržaje. Dva je puta (2008. i 2009.) prezentirala svoje radove na događanju European Innovative Education Forum. Osim što kreira digitalne sadržaje, autorica je više udžbenika za Geografiju. Za svoj rad dobila je priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Bjelovara” (2011.).

TIHOMIR KATULIĆ

Rođen je 1979. u Zagrebu. Diplomirao je 2003. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2012. i doktorirao s temom “Upravljanje digitalnim sadržajima u informacijskom društvu”. Od 2003. do 2004. godine radi kao stručni suradnik u CARNET-ovom CERT-u na poslovima obrade sigurnosnih incidenata i izradi stručne literature na području informacijske sigurnosti. Od 2004. do 2006. radi kao vježbenik, stručni suradnik i ataše u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, u Odjelu za međunarodne gospodarske organizacije i integracije. Na Katedru za pravnu informatiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prelazi 2006. godine.

Sudjeluje u nastavi na kolegijima Pravna informatika, Pravo elektroničkih medija, Privatnost u elektroničkim komunikacijama, Osnove informacijske sigurnosti te kolegiju Informatičko pravo pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Koordinator za e-učenje Pravnog fakulteta u Zagrebu postaje 2008. godine. Autor je elektroničkog udžbenika „Uvod u intelektualno vlasništvo“, koautor udžbenika “Pravna informatika i informacijsko pravo” te autor znanstvenih i stručnih radova objavljenih u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Pravu u gospodarstvu, Informatoru, Edupointu itd. Od 2007. do 2010. član je uredništva časopisa Edupoint. Dugogodišnji je vanjski suradnik časopisa Bug, Mreža, Infotrend, a objavljivao je i stručne članke i analize u časopisima Banka, Privredni vjesnik, Poslovni dnevnik, Sistemac, Plan B itd.

ZDENKO KOBEŠČAK

Rođen je 1969. u Zaboku. Osnovnu školu završio je u Brestovcu Orehovičkom gdje je sada na dužnosti ravnatelja OŠ Stjepana Radića. Srednju pedagošku školu završio je u Zaboku. Diplomirao je 1995. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, a 2001. na Katehetskom Institutu u Zagrebu. Odlukama ministra znanosti i obrazovanja 2004. je promaknut u zvanje učitelja mentora, a 2009. u zvanje učitelja savjetnika. Poslijediplomski studijzavršio je 2011. godine te stekao zvanje Sveučilišni specijalist menadžmenta neprofitnih organizacija i socijalnog zagovaranja (univ. spec. act. soc.)

Kao ravnatelj osnovne škole bavi se, između ostalog, implementacijom IKT resursa u sve segmente života i rada škole, a osobito povezujući sve dionike školskog života: učenike, učitelje, tehničko osoblje, roditelje i lokalnu zajednicu. Kao logični nastavak tog procesa škola je ušla u krug europskih poduzetničkih škola. Danas škola ostvaruje polovicu svojih ukupnih prihoda iz odnosa projekata i volonterstva.

Usklađujući ljudske i materijalne potencijale i resurse škole, a zahvaljujući i CARNET-ovim projektima „Škole 2.0“ i pilot–projektu „e-Škole“, angažiran je kontinuiranim i sustavnim stvaranjem preduvjeta i osiguravanjem proaktivnog okruženja za rad svih dionika s ciljem pozicioniranja škole kao nukleusa buduće regionalne poduzetničke zajednice.

IVANA MAŽAR MARUŠIĆ

Ivana Mažar Marušić rođena je 1981. godine u Vukovaru. Treći razred osnovne škole završava u Vukovaru, a zbog ratnih razaranja grada u Domovinskom ratu školovanje nastavlja u Zagrebu gdje završava drugi razred u X. gimnaziji „Ivan Supek“. Godine 1998. vraća se u Vukovar te srednju školu završava u vukovarskoj gimnaziji i upisuje Odjel za matematiku u Osijeku na kojem stječe zvanje profesorice matematike i informatike.

Od 2007. godine zaposlena je u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru gdje radi kao nastavnica matematike, a bila je voditeljica projektnog tima pilot-projekta e-Škole. Tijekom rada redovito se stručno usavršava, održava predavanja i sudjeluje u različitim projektima kojima se popularizira matematika i  prirodoslovne znanosti među učenicima osnovne škole, ali i dječjih vrtića grada Vukovara. Članica je županijskog stručnog povjerenstva za natjecanja iz matematike. Kao izrazito komunikativna osoba i osoba spremna na suradnju, redovito je angažirana u promoviranju škole. U svom svakodnevnom radu s učenicima veseli se učenju i primjeni novih metoda i oblika rada te unapređenju odgojno-obrazovne prakse.

JOSIPA MATOTEK

Josipa Matotek je zaposlena kao viši predavač na Građevinskom fakultetu u Osijeku, gdje izvodi nastavu iz matematičke grupe kolegija. Magistrirala je matematiku na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu te se kao profesor matematike i informatike u svom stručnom i znanstvenom djelovanju bavi mogućnostima uvođenjem IT-a u edukacijski proces. Istražuje metode osuvremenjivanja poučavanja matematike kao i njene popularizacije. Izlagala je radove na više međunarodnih konferencijskih skupova te je autor ili koautor nekoliko stručnih i znanstvenih članaka. Član je nekoliko stručnih udruga te je bila dio uredničkog odbora elektroničkog časopisa e-GFOS.

Također je i višegodišnji CARNET-ov suradnik. Od 2004. godine kada je bila predavač CARNET-ovog edukacijskog centra Edupoint koji je imao svrhu sustavnog podizanja razine informatičke pismenosti u hrvatskoj akademskoj zajednici, sve do danas kao mentor na mnogim online tečajevima i recenzent masovnog otvorenog online tečaja za stručno usavršavanje nastavnog osoblja – Moodle MOOC.

GORAN ŠKVARČ

Goran Škvarč zaposlen je u CARNET-ovom Uredu ravnatelja i u 16 godina prošao je poslove od stručnog suradnika, voditelja posebnih programa i projekata, voditelja poslovnih komunikacija do koordinatora međunarodne suradnje. Sudjeluje u radu CARNET-ove konferencije za korisnike od 2004. godine te je s vremenom prošao sve poslove, od tajnika konferencije, voditelja organizacije, člana programskog odbora i četiri puta predsjednika Programskog odbora. Sudjelovao je u gotovo svim komunikacijskim projektima CARNET-a unatrag 15 godina, a brojne od njih je i vodio.

Magistrirao je međunarodnu suradnju na Nacionalnom i Kapodistrijanskom Sveučilištu u Ateni, a trenutno su mu u fokusu Obzor2020 projekti i komunikacijski projekti koji uključuju različite digitalne platforme. Član je Upravnog odbora Global Development Learning Networka, a radio je i kao konzultant na projektima razvoja međunarodne suradnje i kapaciteta akademskih mreža na jugoistoku Europe. Autor je na portalu Retorika.hr. Digitalni je pionir i promicatelj digitalnih tehnologija u obrazovanju i svakodnevnom životu.

IGOR BALABAN

Igor Balaban izvanredni je profesor na FOI-u, voditelj Laboratorija za napredne tehnologije u e-učenju, te voditelj Povjerenstva za e-učenje. Sudjelovao je u nekoliko europskih i nacionalnih projekata, koordinirao tri (LLP, Erasmus+) i lokalno koordinira projekt Horizon 2020 na temu izrade online sustava za certifikaciju digitalne kompetencije u školama. Autor je i koautor više od 40 znanstvenih i stručnih radova te surađuje s Zajedničkim istraživačkim centrom Europske komisije (JRC IPTS) kao vanjski stručnjak za DigComOrg i DigCompEdu okvire i SELFIE alat. Organizirao je i proveo desetke radionica, prezentirao na više od 20 konferencija, a na nekim od njih bio je i pozvani predavač.

Također je recenzent za nekoliko uglednih časopisa kao što su Computers & Education, International Journal of ePortfolio i International Journal of Information Systems. Njegovo glavno područje interesa je primjena tehnologija u učenju s posebnim naglaskom na prilagodljivost i personalizaciju u okruženju za učenje, te digitalnu transformaciju obrazovnih institucija. Također se bavi različitim aspektima procjene uspješne implementacije informacijskih sustava. Član je upravnog odbora EDEN mreže, te programskog odbora CECIIS međunarodne konferencije.

TOMISLAV KOTNIK

Tomislav Kotnik, osnivač i glavni urednik tehnološko medijske kuće VIDI koja već gotovo 27 godina izdaje popularno-informatički časopis VIDI te mnoge popularno tehnološke web portale. Nakladnik je više od 50 stručnih informatičkih knjiga. U ime tvrtke VIDI sa Institutom Ruđer Bošković osnovao je prvu hrvatsku nagradu isključivo za visoko tehnološke inovacije VIDI e-novation Award koja je u 15 godina postojanja nagradila preko 70-tak inovativnih projekata od kojih su neki poput Mate Rimca postale i svjetske prepoznate inovacije. Godine 2002. godine inicira utemeljenje Premijerove Web nagrade za najbolje web projekte. U srpnju 2003. godine inicira i organizira u sklopu događaja VIDI Awards prvu virtualnu sjednicu Vlade RH održanu putem Interneta koja je u tom obliku prvi puta realizirana u svijetu.

2017. godine sudjeluje u timu na izradi Strateškog okvira za digitalno sazrijevanje škola i školskog sustava u Republici Hrvatskog (2030). Krajem 2019. godine u suradnji s nekoliko tehnoloških tvrtki i udruga predvodi projekt razvoja prvog hrvatskog razvojnog multifunkcionalnog mikroračunala VIDI X baziranog na ESP32 procesoru kako bi isti bio dostupan što širem krugu učenika i studenata za razvoj malih i inovativnih projekata u području IoT-a i jednostavnijih robotskih sustava. Također iste godine pokreće u suradnji sa hrvatskim tehnološkim fakultetima istraživanje i razvoj prvog hrvatskog razvojnog mikroračunala sa konceptom igrifikacije i umjetne inteligencije.

HELENA LIBRENJAK

Mr.sc Helena Librenjak, diplomirala je i magistrirala na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Svoju karijeru započela je u IT sektoru jedne od vodećih banaka u Hrvatskoj, a zadnjih 5 godina radi u kompaniji Atos, vodećoj europskoj I svjetskoj kompaniji u digitalnoj transformaciji. Svoje široko znanje gradila je kroz razne uloge u financijskom i IT sektoru, od razvojnog inženjera I voditelja projekta, do direktora direkcije, te se usavršavala na vodećim europskim sveučilištima  Cambridge I Padeborn.

Certificirani je Atos Expert u domeni Data Intelligence, te je aktivni član Atos Scientific Community-ja, grupe koju sačinjava 150 znanstvenika, inženjera i vizionara čija je uloga kreirati promjene, kako u Atosu, tako i na svjetskoj IT sceni.  Područje interesa je primjena strojnog učenja I umjetne inteligencije te njihov utjecaj na svijet, a prvenstveno razvoj etičnih I objašnjivih (explainable) inteligentnih sustava. Aktivno sudjeluje u povezivanju akademske zajednice i realnog sektora kroz različite projekte i povremena gostujuća predavanja.

SAŠA MLADENOVIĆ

Saša Mladenović izvanredni je profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, odjela za informatiku. Nositelj je više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju. Doktorirao je računarstvo pri Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Od 1999. do 2006. godine bio je tehnički direktor Odjela za naplatu cestarine tvrtke Ecsat – Hrvatska koja je bila zadužena za razvoj programske podrške Odjela za transport francuske CS grupe – dizajnera, integratora i operatera kritičnih sustava.

Istraživački interes uključuje probleme poučavanja programiranja, interoperabilnost, inteligentne tehnologije poput ontologija i višeagentskih sustava, posebno inženjerske primjene inteligentnih tehnologija. Član je IEEE od 1996.

RATKO MUTAVDŽIĆ

Ratko Mutavdžić je direktor za cloud servise u Microsoftu gdje je već 20 godina, vodeći savjetodavnu grupu, grupu za podršku razvoja novih proizvoda te grupu za prodaju javnoj upravi. Trenutno vodi primjenu cijelog niza naprednih tehnoloških platformi, uključivo umjetnu inteligenciju, podatkovne platforme I napredno računarstvo.

Autor je više objavljenih stručnih radova na različite teme tehnologija, vlasnik je poznatih blogova na temu novih tehnologija i upravljanja projektima te aktivni sudionik različitih društvenih mreža na kojima se pronalaze novi načini primjene inovacija i invencija. Često je govornik na različitim konferencijama, radionicama, sastancima, generalno na bilo kojem mjestu gdje ljudi istražuju, propituju, misle i bave se inovativnim platformama i tehnologijama.