PRIJAVE

Prijave na 22. CARNET-ovu konferenciju za korisnike CUC 2020 otvaraju se 7. rujna u 12 sati. Prijava na konferenciju vrši se putem online obrasca i moguća je samo za jednog sudionika, a sam postupak prijave mora se završiti u roku od 45 minuta. Prijave su otvorene do 18. listopada u 23:59 sati.

Svi sudionici konferencije koji posjeduju valjani elektronički identitet u AAI@EduHr sustavu trebaju ga koristiti za pristup prijavnom obrascu. Prijave na radionice započinju 22. listopada 2020. u 7:30 sati. Za sudjelovanje na ostalim programskim cjelinama nije potrebna prijava.

Svi sudionici koji će koristiti hotelski smještaj, moraju to naznačiti u prijavnom obrascu. Prilikom odabira smještaja u dvokrevetnoj sobi, potrebno je unijeti ime osobe s kojom će dijeliti sobu.

Svi sudionici koji konferenciju pohađaju u okviru programa e-Škole o tome će biti obaviješteni e-poštom. Oni prijavnom obrascu moraju pristupiti koristeći svoje elektroničke identitete u AAI@EduHr sustavu. Napominjemo da kod pitanja „Sudjelujete li na konferenciji u sklopu programa e-Škole?“ opciju “da” odabiru samo oni sudionici kojima se sudjelovanje na konferenciji financira u okviru programa e-Škole. Ako sudionik dolazi iz škole uključene u program e-Škole, a njegov dolazak se financira iz sredstava škole ili vlastitog izvora, potrebno je odabrati opciju “ne”.

Kotizacije

Procijenjena ekonomska cijena kotizacije iznosi 3.000,00 kn po sudioniku, ali Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET uz pomoć sponzora konferencije svojim sudionicima omogućuje povoljniju kotizaciju.

Cijena kotizacije, za izvršene online prijave, iznosi 800,00 kn. Nakon 18. listopada prijava će biti moguća samo po cijeni od 1.000,00 kn. Kotizacija uključuje program konferencije, konferencijske materijale i društvena događanja. Iznos kotizacije ne uključuje troškove smještaja i prijevoza.

Jednodnevna kotizacija iznosi 400,00 kn, dok će na konferenciji iznositi 500,00 kn. Cijena kotizacije uključuje program konferencije, konferencijske obroke za odabrani dan i konferencijske materijale. Iznos kotizacije ne uključuje troškove smještaja i prijevoza.

Autori radova ostvaruju pravo na povlaštenu kotizaciju koja iznosi 50 % od cijene pune kotizacije.

 

Prikaz iznosa kotizacija (po osobi) za razne kategorije polaznika

Kotizacija: Online prijave
7. 9. – 18. 10. 2020.
Onsite prijave
4. 11. – 6. 11. 2020.
Svi polaznici 800,00 kn 1.000,00 kn
Autori radova, izlagači, CARNET koordinatori, sistem inženjeri, administratori imenika i resursa, administratori e-Dnevnika, voditelji županijskih stručnih vijeća informatike/računalstva i članovi nevladinih organizacija* 400,00 kn 500,00 kn
Grupe od 5 do 9 članova** 600,00 kn Samo online
Grupe od 10 i više članova** 500,00 kn Samo online
Jednodnevna kotizacija 400,00 kn 500,00 kn

 

*CARNET koordinatori i sistem inženjeri, administratori imenika i resursa, administratori e-Dnevnika, voditelji županijskih stručnih vijeća informatike/računarstva te članovi nevladinih organizacija imaju pravo na posebnu cijenu kotizacije, nižu 50 % (do 18. listopada 400,00 kn) koju subvencionira CARNET.

*Članovi nevladinih organizacija prije prijave putem online registracijskog obrasca e-poštom na e-adresu  cuc@carnet.hr dostavljaju dokaz o članstvu i to potvrdu izdanu od strane organizacije ili poveznicu na službene stranice organizacije na kojoj je vidljivo ime i prezime osobe koja se prijavljuje.

**Grupnom prijavom moguće je ostvariti popust slanjem e-pošte na e-adresu cuc@carnet.hr s popisom sudionika, funkcijama i nazivima ustanova te nakon toga prijavom putem online registracijskog obrasca. Vrijedi samo za online prijave.