Najavljujemo pozvano predavanje Ace Momčilovića na temu – Nacionalni AI kapital – prvi rezultati globalnog istraživanja (Što trebate znati ako ste u edukacijskom sektoru?). Koje su najveće razlike između zemalja i pojedinaca o kojima govorimo? Kako bi razvoj AI mogao utjecati na te razlike u budućnosti? Što je to nacionalni AI Capital kao koncept? Prijedlog za mjerenje NAIC-a. Je li važan i što stručnjaci misle o NAIC-u i koliko imamo vremena da reagiramo? Rasprava o prioritetnim područjima ulaganja u AI i različitim dionicima. Kakva je budućnost AI projekata u obrazovnom segmentu?

Aco Momčilović rođen je 1980. u Zagrebu. Nakon završetka psihologije na FFZG završava i Executive MBA na Cotrugli Business School. Educirao se na NLP Leadership Academy, Integral School of Organizational Development, Aspen Institute itd. Prvi posao u odjelu ljudskih potencijala je bilo u tvrtki Ledo, a nakon toga provodi 4 godine u L’Oreal Adria. Sljedeće dvije godine bio je HR menadžer u Billi. Nakon te pozicije radio je kao HR konzultant na različitim projektima (od lova na kadrove do preustroja veličine i organizacije tvrtki) u različitim industrijama.

Tri godine bio je CHRO u Rimac Automobili. Na poslovnim školama drži predavanja na teme HR i korporativne kulture. Od početka 2018. Radi kao HR i poslovni stručnjak/savjetnik za različite klijente, kao vlasnik firme FutureHR. Pokriva projekte vizija i misija kompanije, „brendiranje“ kompanije, dizajn organizacije, regrutiranje, edukacije, kompenzacije i beneficije, poslovno savjetovanje i „mentoring“. Dugogodišnji član uprave i predsjednik MBA Croatia, udruge koja okuplja MBA diplomante u Hrvatskoj i osnivač je poslovno humanitarne organizacije POZA.