Poziv za autore

Pozivamo autore da do 15. kolovoza prijave interaktivno izlaganje (20 minuta) ili dvosatnu radionicu (90 minuta).

Teme i podteme konferencije:

I. Ovo nam je škola:

 • Sve što nas povezuje

Kako smo u novonastaloj situaciji iskoristili mogućnosti online nastane i fizički udaljeni našli alate i metode za zbližavanje u učenju. Na koji smo način surađivali, komunicirali, kako smo postali digitalna generacija? Pokažite koji su vam alati u tome pomogli i što su bile prednosti, a što nedostaci u vašem odabiru. Koje smo prepreke morali preskočiti u okruženju različitog digitalnog kapaciteta (oprema, vještine, mogućnosti, poteškoće u učenju)? 

 • Izazovi virtualnog vrednovanja

Na koje probleme ste naišli i kakvim ste kreativnim rješenjima osmislili metode za što objektivniju procjenu što su učenici naučili. Što ste u tom procesu saznali i kako se može primjenjivati u budućnosti? Je li virtualno vrednovanje pokazalo stvarno znanje i zadovoljstvo učenika?

 • Izvori sadržaja

Odakle nam sadržaj? Jeste li izrađivali svoje obrazovne materijale ili ste koristili digitalne obrazovne sadržaje nastale kroz projekt e-Škole na Edutoriju, jeste li razmjenjivali sadržaje s kolegama i koristili druge dostupne platforme otvorenog sadržaja? Pokažite nam kako pronađene izvore implementirati pri povratku u učionice.

II. AI u obrazovanju, obrazovanje za AI

 • Razvoj vještina potrebnih za život i rad u doba umjetne inteligencije

Dosta je polemika o tome kako će se život promijeniti primjenom umjetne inteligencije, hoće li nas AI i roboti zamijeniti i preuzeti naše poslove. No, zaista, hoće li biti tako ili će AI stvoriti nove poslove za koje još ne znamo? Kao što je bio slučaj i s industrijskom revolucijom. Koja znanja i vještine su nam potrebne za budućnost koja je već započela. Kako ćemo se mi pripremiti i kako pomoći našim učenicima i studentima da budu spremni za novo doba?

 • Najnoviji AI trendovi i njihov utjecaj na preoblikovanje obrazovanja i učenja

Umjetna inteligencija se već koristi u svakodnevnom životu. Ponekad nismo ni svjesni da se alati koje koristimo temelje na AI (na primjer, botovi za chat, virtualni pomoćnici, …) i možda je AI u stanju bolje prilagoditi ponudu za nas kao pojedince. Može li se isti pristup primijeniti u obrazovanju uz stvaranje personaliziranog podučavanja za studente? Je li tehnologija sposobna naučiti studente složenim vještinama, razvijati kreativnost, suradnju i kritičko razmišljanje?

 • Praksa i primjeri korištenja umjetne inteligencije u obrazovanju

Učenje kroz primjere, iskustveno učenje, korištenje robota, virtualna realnost na fakultetima i školama,  pokažite na koji način poučavate o novim tehnologijama i umjetnoj inteligenciji?

Prijedloge interaktivnih izlaganja i radionica pošaljite popunjavanjem obrasca na adresi https://radovi2020.cuc.carnet.hr (kategorija “Autori”, opcija “Prijava rada”).

Rok za prijavu interaktivnih izlaganja i radionica je 15. kolovoza 2020. godine do kada su moguće i izmjene na adresi https://radovi2020.cuc.carnet.hr/openconf.php odabirom opcije “Uređivanje prijave“. Nakon toga sustav za prijavu radova se zatvara te slijedi recenzija i obavijest o rezultatima, 4. rujna 2020. godine. 

Napomene:

 • Zaprimljeni radovi proći će jednu recenziju. 
 • Ista osoba može na konferenciji prijaviti najviše dva rada kao prvi autor.
 • Službeni jezik konferencije je hrvatski te će se od autora, čiji radovi budu prihvaćeni, očekivati da svoje interaktivno izlaganje ili radionicu prezentiraju na hrvatskom jeziku.
 • Predavanja stranih pozvanih predavača bit će održana na engleskom jeziku.

Interaktivno izlaganje 

Prijava za interaktivno izlaganje treba sadržavati prikaz primjera iz prakse, kao što je upotreba novog alata ili programa, inovativne nastavne metode ili slično. Potrebno je zorno prezentirati konkretan alat, program, metodu i dostupne podatke s posebnim naglaskom na korisničko iskustvo. Također se može prikazati rad na nekom projektu koji još nije rezultirao završnim podacima i zaključcima.

Interaktivno izlaganje će sadržavati elemente prezentacije u kojoj će se demonstrirati primjer iz prakse uz razmjenu ideja i interakciju sa sudionicima koji prisustvuju izlaganju. Optimalno trajanje je 20 minuta, a u spomenutih 20 minuta treba biti uračunato vrijeme za pitanja publike.

Prijava treba uključivati odgovore na pitanja:

 • Koji je cilj upotrebe tehnologije koji se prezentira interaktivnim izlaganjem? Ako je tema Vašeg interaktivnog izlaganja npr. korištenje nekog IKT alata, pojasnite što je novo u alatu, kako doprinosi učenju, koje izazove i probleme rješava (zašto koristite upravo taj alat) te kako potiče razvoj vještina.
 • Koji su očekivani (po mogućnosti mjerljivi) ishodi provedene aktivnosti?
 • Kratak opis alata/programa/metode?
 • Zašto je izabran taj alat/program/metoda i koji problem je pri tome rješavan?
 • Koje su naučene lekcije? Na koje ste probleme nailazili i kako ste ih rješavali? Što je bilo dobro, a što nije u primjeni alata/programa/metode i kako ih unaprijediti?
 • Koji su planovi za budućnost? Na koji način ćete koristiti alat/program/metodu u budućnosti, a s obzirom na iskustvo koje ste stekli?

Video mamac

Ove godine uvodimo obavezu učitavanja promotivnog videa za sve autore koji prijavljuju izlaganje na temu “Ovo nam je škola”. Riječ je o tzv. teaseru ili video mamcu koji je skraćena verzija interaktivnog izlaganja na konferenciji. U video mamcu se prikazuju autori i daju uvod u temu koju planiraju prezentirati na konferenciji. Tako će Programski odbor dobiti uvid u način prezentiranja kao i u relevantnost teme i njen doprinos konferenciji.

Prije početka snimanja video mamca, savjetujemo da mobitel okrenete vodoravno te potom pokrenete snimanje. Traženi format videa je mp4, trajanje videa minimalno dvije a maksimalno tri minute, a veličina maksimalno 4 GB. 
Slanje videa: preporučujemo da video učitate na Google Drive ili OneDrive te u polje “Video mamac” u obrascu za prijavu rada upišete poveznicu za preuzimanje. Organizacijski tim preuzet će videa i učitati ih na CARNET-ov portal Meduza. Stoga je kroz obrazac za prijavu radova obavezna privola za učitavanje videa na navedeni portal, a moguće je i odabrati može li se koristiti u promotivne svrhe.

Prijedlog za radionicu 

Prijedlog za radionicu u trajanju od 2 školska sata (90 minuta) treba sadržavati sljedeće:

 • Sadržaj radionice koji se upisuje u polje “Sažetak Vaše prijave” na početku obrasca. U ovo polje potrebno je ukratko opisati što će se na radionici raditi i kako će se postići željeni ishodi te kako će izvođač znati jesu li isti postignuti. Ovaj tekst može imati najviše 250 riječi. Prilikom online prijave prijedloga za radionicu, ovaj se tekst unosi u prostor predviđen za sažetak.
 • Ishodi učenja za polaznike radionice (formulirati iz perspektive polaznika): što će polaznici naučiti/svladati/biti sposobni napraviti nakon pohađanja radionice (npr. Nakon pohađanja radionice o Moodle-u polaznici će moći koristiti Moodle kao korisnici nekog Moodle tečaja: moći će se logirati, pregledavati materijale, koristiti forum i kalendar i predati zadatak?)
 • Definicija ciljane grupe: Kome je radionica namijenjena? Kakvog su profila očekivani polaznici?  
 • Potrebna predznanja polaznika radionice: Koja su prethodno stečena znanja,  vještine ili iskustva neophodna i/ili bitna za pohađanje radionice?
 • Razina predznanja: osnovna, srednja ili napredna?
 • Veličina ciljane grupe: Koji je minimalni broj prijavljenih polaznika ispod kojeg se radionica neće održati? Koji je maksimalni broj polaznika? 
 • Metode koje će se koristiti:
  • Predavanje
  • Prezentacija s predavačkog računala
  • Grupni rad polaznika, uz korištenje računala ili bez
  • Individualni rad polaznika, na računalu ili bez
  • Neki drugi oblik rada (koji?)
 • Način provođenja radionice: s računalima, bez računala? Tko osigurava opremu? Organizacijski odbor CUC-a obavijestit će predlagača radionice u kojoj je mjeri moguće  realizirati njegove prijedloge na lokaciji odabranoj za održavanje konferencije.

Obrazac za prijavu radova 

Obrazac se sastoji od obaveznih polja te polja koja se popunjavaju ovisno o vrsti rada koji se prijavljuje. 

U zaglavlju obrasca te u samom obrascu naznačene su upute za popunjavanje, pa sve autore pozivamo da ih prate. U nastavku dostavljamo popis obaveznih polja prema vrstama radova.

Obavezna polja:

 • Interaktivno izlaganje – Opće informacije, Teme, Sažetak Vaše prijave, Autori, Autor za komunikaciju s organizatorima, Lozinka te Prijava interaktivnog izlaganja
 • Radionica – Opće informacije, Teme, Sažetak Vaše prijave, Autori, Autor za komunikaciju s organizatorima, Lozinka te Prijava radionice

Dobro je znati

Naslov je najčitaniji i najvidljiviji dio rada jer se zajedno s imenom autora objavljuje u programu konferencije, a na temelju tih informacija dio sudionika odlučit će se za sudjelovanje u prezentaciji/provedbi. Zato naslov sa što manje riječi treba opisati sadržaj rada. Ističemo da se u obrascu pojavljuju dvije verzije naslova:

 • Kratki naslov rada – verzija naslova koja će biti objavljena u programu konferencije. Maksimalan broj znakova je 60.
 • Dugi naslov rada – proširena verzija naslova koja nije obavezna, nego služi kao mogućnost autorima koji zbog ograničenja broja znakova u kratkoj verziji naslova ne mogu prenijeti ideju svoga rada.

 

SAMR model

Prilikom recenziranja prijavljenih radova koji se odnose na primjenu tehnologije u obrazovanju, jedan od kriterija koji će Programski odbor koristiti bit će procjena učinkovitosti korištene tehnologije prema SAMR modelu. Ovaj model nastao je kao digitalna varijanta Bloomove taksonomije, a faze modela izgledaju ovako:

Poboljšanje = efikasnost

Substitution – tehnologija je zamjena, bez ikakvog poboljšanja i funkcionalne promjene u nastavi. Faza u kojoj je analogno pretvoreno u digitalno.  Npr. pisanje eseja nije na papiru nego u Wordu dokumentu.

Augmentation – tehnologija je zamjena ali s funkcionalnim poboljšanjem; proširenje / poboljšanje (dodana vrijednost) – npr. pisanje eseja u Google docu uz mogućnost dijeljenja i komentiranja.

Transformacija = novo učenje

Modification – Tehnologija omogućava značajno preoblikovanje zadatka. Važno je posebno naglasiti zadatak (to je ono što nastavnik osmisli da bi postigao određene ishode kod učenika) – npr. pisanje eseja na blogu gdje može koristiti video, slike, dodavati linkove.

Redefinition – tehnologija omogućava stvaranje novih zadataka, koji bez korištenja tehnologije ne bi bili mogući – npr. umjesto pisanja eseja, učenici mogu napraviti i objaviti projekt digitalnog pripovijedanja.

Više o SAMR modelu možete pogledati u ovoj prezentaciji.