Otvaranjem poziva za autore započele su pripreme programa 22. CARNET-ove konferencije za korisnike, koja će se pod nazivom “CUC 2020: Izazov prihvaćen!” održati od 4. do 6. studenoga 2020. godine u Šibeniku.

Program konferencije sastoji se od dvije teme – Ovo nam je škola i AI u obrazovanju, obrazovanje za AI.

Pozivamo vas da podijelite s nama svoja iskustva iz sudjelovanja u projektu e-Škole te iskustvo digitalne transformacije nastave u temi Ovo nam je škola kroz neku od sljedećih podtema:

  • Sve što nas povezuje
  • Izazovi virtualnog vrednovanja
  • Izvori sadržaja

Pokažite nam kako umjetna inteligencija mijenja naš život i rad na temu AI u obrazovanju, obrazovanje za AI (AI = artificial intelligence) kroz sljedeće aspekte:

  • Razvoj vještina potrebnih za život i rad u doba umjetne inteligencije
  • Najnoviji AI trendovi i njihov utjecaj na preoblikovanje obrazovanja i učenja
  • Praksa i primjeri korištenja umjetne inteligencije u obrazovanju

Pozivamo vas da ih prema uputama u Pozivu za autore obradite kroz interaktivno izlaganje  ili radionicu.

Svoje nam prijedloge pošaljite popunjavanjem prijavnog obrasca, a u Pozivu za autore pogledajte i savjete kako učiniti svoju prijavu što uspješnijiom i kvalitetnijom.

Rok za prijavu interaktivnih izlaganja i radionica je 15. kolovoza 2020. godine. Do navedenog datuma moguće su i izmjene prijavljenih radova na ovoj stranici, odabirom opcije “Uređivanje prijave“. Nakon toga sustav za prijavu radova se zatvara te slijedi recenzija, dok će obavijest  o rezultatima recenzije biti objavljena 4. rujna 2020. godine.

Ista osoba može na konferenciji prijaviti najviše dva rada kao prvi autor.

Službeni jezik konferencije je hrvatski te će se od autora, čiji radovi budu prihvaćeni, očekivati da svoje interaktivno izlaganje ili radionicu prezentiraju na hrvatskom jeziku. Predavanja stranih pozvanih predavača bit će održana na engleskom jeziku.

Autori svih vrsta radova ostvaruju pravo na povlaštenu kotizaciju koja iznosi 400 kn (50 % od cijene pune kotizacije).