Prijave na 22. CARNET-ovu konferenciju za korisnike CUC 2020 su otvorene!

Prijaviti se možete putem registracijskog obrasca. Prijava na konferenciju putem online obrasca moguća je samo za jednog sudionika. Postupak prijave mora se završiti u roku od 45 minuta. Molimo vas da obratite pažnju na unos podataka u prijavni obrazac, jer će uneseni podaci biti korišteni za izdavanje potvrda o sudjelovanju.

Molimo sve sudionike koji posjeduju valjani elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr, da ga koriste za pristup prijavnom obrascu.

Svaki sudionik konferencije može odabrati do tri radionice koje se održavaju u različitim terminima. Detaljne informacije o svakoj radionici možete pronaći u PROGRAMU KONFERENCIJE. Molimo sudionike da obrate pozornost na tehničke preduvjete za održavanje radionica koje će odabrati. U rasporedu programa konferencije pogledajte postoji li potreba za instaliranjem dodatnog softvera ili pripremu dodatnih radnih materijala prije same radionice.

Prijave na konferenciju se zatvaraju u ponedjeljak, 2. studenoga 2020. godine, u 12 sati.