Prijave na 22. CARNET-ovu konferenciju za korisnike CUC 2020 otvaraju se u petak, 23. listopada u 20 sati i traju do 2. studenoga u 12 sati.

U petak, 23. listopada u 20 sati, na konferencijskom webu bit će objavljena poveznica na online prijavni obrazac.

Prijava na konferenciju putem online obrasca moguća je samo za jednog sudionika. Postupak prijave mora se završiti u roku od 45 minuta. Molimo vas da obratite pažnju na unos podataka u prijavni obrazac, jer će uneseni podaci biti korišteni za izdavanje potvrda o sudjelovanju.

Molimo sve sudionike koji posjeduju valjani elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr, da ga koriste za pristup prijavnom obrascu.

Svaki sudionik konferencije može odabrati do tri radionice koje se održavaju u različitim terminima. Detaljne informacije o svakoj radionici možete pronaći u PROGRAMU KONFERENCIJE. Molimo sudionike da obrate pozornost na tehničke preduvjete za održavanje radionica koje će odabrati. U rasporedu programa konferencije pogledajte postoji li potreba za instaliranjem dodatnog softvera ili pripremu dodatnih radnih materijala prije same radionice.

Prijave na konferenciju se zatvaraju u ponedjeljak, 2. studenoga 2020. godine, u 12 sati.