Organizacijski odbor

 

Predsjednica Organizacijskog odbora

Ana Smoljo

Tajnica konferencije

Ana Orlović Kovačević

Članovi Organizacijskog odbora

Ivan Auguštan
Nino Ćosić
Anja Korda
Hrvoje Lisac
Stjepan Mikulić
Martin Mišić
Maja Petrović
Goran Škvarč

Kontakt e-adresa

cuc@carnet.hr